Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Günleri / Dünya Ruh Sağlığı Günü

Dünya Ruh Sağlığı Günü

Dünya Ruh Sağlığı Günü; Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından, zihinsel sağlık sorunlarının toplumdaki farkındalığını artırmak amacıyla ilk olarak 10 Ekim 1992 günü kutlanmaya başlanmıştır.

Ruh sağlığı gününde; Türkiye ve dünyanın önemli ruh sağlığı sorunları, ruh sağlığı politikaları ile ilişkili konuların toplumun ve kamuoyunun gündemine taşınması, çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. 10 Ekim günü zihinsel sağlık sorunları üzerine çalışan tüm paydaşların, çalışmaları hakkında konuşma ve dünyadaki insanlara zihinsel sağlık hizmetlerinde yapılması gerekenler yapmak için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Genel olarak zihinsel sağlık sorunları hakkında zihinsel sağlığı desteklemek için çabaların harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Zihinsel hastalıklar tüm toplumları bütünüyle ilgilendiren; sıklığı ve yaygınlığı giderek artmakta ve her kesimi etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Tedaviye ulaşılamayanların sonuçları bireyleri ve toplumları önemli ölçüde etkiler ve zihinsel rahatsızlıklar çeşitli kayıplara yol açabilmektedir.

Günlük yaşamlarını önemli ölçülerde etkileyen ruh sağlığı sorunları; bireylerin sosyal yaşamında kendinden beklenen ev, iş, okul, toplumsal aktiviteler ve kendine bakabilmelerini giderek yitirip üretici niteliğini ve sosyal ilişkilerini kaybetmesi ve görevlerini aksatmasına sebep olabilmektedir. Ruhsal hastalıkların tedavisi yapılmadığı zaman, çoğunlukla işlev ve iş gücü kayıplarına, ailesel sorunlara yol açmakla beraber, hastalığın yaygınlığı ve tedavi maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.

Günümüzde tüm dünyada % 25 oranında ortalama olarak her dört kişiden biri yaşamlarının bir döneminde zihinsel hastalıklardan etkilenmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre tüm dünyada 350 milyondan fazla her yaştan ve her topluluktan insan depresyona mahruz kalmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü belirlenen teması ile tüm dünyada akıl sağlığı ve psiko-sosyal destek üzerine hedeflenen konulara odaklanılarak farkındalık yaratılmaktadır.

Dünya Ruh Sağlığı Günü Teması

2019: İntiharı önleme

2018: Değişen bir dünyada gençler ve ruh sağlığı

2017: İşyerinde ruh sağlığı

2016: Psikolojik ilk yardım

2015: Akıl sağlığında itibar

2014: Şizofreni ile yaşamak

2013: Ruh sağlığı ve yaşlı yetişkinler

2011: Küresel Ruh Sağlığı

2009: Ruh Sağlığı için Birlikte Çalışmak

2008:Ruh Sağlığının Küresel Öncelik Haline Getirilmesi

2007: Değişen Dünyada Ruh Sağlığı: Kültür ve Kimlik Farklılıklarının Etkileri

2006: Ruh Hastalıkları ve İntihar: Farkındalık Oluşturma – Riskleri Azaltma

2005: Eşitlik ve Ruh Sağlığı

2004: Beden ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki: Eşlik Eden Bozukluklar

2003: Sağlıkta İşçilik

2002: Çocuk ve Yetişkinliklerde Şiddet ve Travmanın Etkileri

2001: Değişen Bir Dünyada Ruh Sağlığında Çeşitliliğe Saygı Göstermek

1999: Ruh Sağlığında Arayüzler: Yoksulluk, Yaşam Kalitesi ve Toplum

1998: Ruh Sağlığı Ortakları: Ruh Sağlığı Ülkeleri

1997: Ruh Sağlığı için Temel Taşlar

1995: Yansıma Zamanı

1993: Ruh Sağlığı: 21. Yüzyıla Doğru

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Dünya Osteoporoz Günü

Dünya Osteoporoz Günü

Dünya Osteoporoz Günü; İngiltere Ulusal Osteoporoz Derneği tarafından 20 Ekim 1996 tarihinde başlatılmış olup, Avrupa …