Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Doktorlar / Dr. Ratip Kazancıgil

Dr. Ratip Kazancıgil

Dr.Ratip Kazancıgil; 1920 yılında Malatya’da doğmuştur.  Tıp doktoru, tarih araştırmacısı ve akademisyendir.

Dr.Ratip Kazancıgil; İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamlamış, 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girerek 1943 yılında mezun olmuştur. Dr. Kazancıgil; askeri hizmetinden sonra, 1946 yılında Aydın Sıtma Savaş Tabipliğine, 1948 yılında Aydın Sıtma Savaş Başkanlığı Laboratuvar Şefliği, 1950 yılında da Merkezi Edirne’de olan Trakya Sıtma Savaş Bölge Başkanlığına atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bursu ile 2 defa yurt dışına gönderilmiş olan Dr.Ratip Kazancıgil; İtalya, Roma’da “Istituto Superiore di Sanità” Sıtma Enstitüsünde birer ay ara ile 2 kurs görmüştür. 1958 yılında Sıtma Eradikasyon Bölgeler Grubu Başkanlığı’na, 1963 yılında kurum içi görevlendirme ile Edirne Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Aynı yıl Dünya Sağlık Örgütü‘nün bursu ile Fransa Suvason Bölgesi Halk Merkezi’nde, köy halk sağlığı konusunda gerçekleştirilen kursa katılmış ve sonrasında UNICEF‘in katkıları ile sırasıyla; İsveç, Fransa, Fas, Romanya ve Yunanistan’a giderek, üç ay süre ile sağlık sistemlerini incelemiştir.

Edirne sağlık hizmetlerini geliştirip bir adım öne çıkararak, diğer şehirlere örnek olacak bir il haline getirmiştir. Sağlık hizmetlerindeki başarılarından dolayı, 1991 yılında Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen, Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, ilk defa Dr.Ratip Kazancıgil‘e verilmiştir.

Dr. Kazancıgil; 1985 yılında görevinden yaş haddinden emekli olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı başkanlığına atanmıştır. Bir süre sonra bu görevinden ayrılan Dr. Kazancıgil, Edirne’ye sadece sağlık alanında değil sosyal ve kültür alanında da hizmetlerde bulunmuştur.

Edirne‘de pek çok ilklere imza atan Dr. Kazancıgil, başta, “Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği”, “ Edirne Musiki Cemiyeti”, “Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği” olmak üzere pek çok derneğin kurucu üyesi olmuş ya da yönetim kurullarında yer almıştır.

Dr. Kazancıgil; 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülünü alan Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin de kurucusu olmuştur. Tosyavizâde Dr. Rıfat Osman Bey ve Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in 1923-1933 yılları arasında karşılıklı yazışmalarından oluşan iki cilt halinde yayınlanmış olan otuz üç kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Dr.Ratip Kazancıgil’in Yayınlanmış Olan Kitapları
 • 1362-1920 Yılları Arasında Edirne İlindeki Sağlık Kurumları ve Kurumda Çalışan Personel
 • Hafız Rakım Ertür’ün anılarından Balkan Savaşında Edirne Savunması Günleri
 • Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi
 • Notalar ile Edirne Türküleri
 • Edirne İmaretleri
 • Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Eğlenceleri
 • Dr. Rıfat Osman Bey ve Edirne Rehnüması
 • Eski Edirne’den Renkli İzler
 • Hayatım ve Hatıratım: Dr. Rıfat Osman’ın Öğrencilik ve Gülhane Anıları
 • Edirne Sarayı ve Yerleşim Planı
 • Abdurrahman HİBRÎ Enis-ül Müsamirin: Edirne Tarihi
 • Edirne Şehir Tarihi Kronolojisi
 • Ord. Prof. A. Süheyl Ünver’in Edirnesi
 • Ahmet Bâdi Efendi Riyâz-ı Belde-i Edirne (Edirne Şehir Tarihi)
 • Edirne’de Osmanlı Döneminden 2000 Yılına Kalan Mîmari Eserler
 • Edirne ve Osmanlı Padişahları
 • Trakya’da Yükseköğretim Tarihi: Kuruluşunun 20.yılında Trakya Üniversitesi
 • Trakya’da Tıp Eğitimi: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 30.yıl anısına
 • Dağdevirenzâde M.Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları
 • Edirne Eğitim Tarihi (İlk ve Orta Öğretim)
 • Tıp Medresesi Medresetü’l-Etıbbâ = Medical Scholl
 • Edirne’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi Cilt:I
 • Edirne’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi Cilt:II
 • Ölümünün 80.Yılı Anısına, Tosyavizade Dr. Rıfat Osman’ın Kaleminden Edirne
 • Edirne Müzesi Osmanlı Dönemi Mezartaşlarından Örnekler
 • Savaşı Yaşayanların Kaleminden Edirne Balkan Savaşı Anıları
 • Edirne Vilayet Sâlnâmesi Cilt: I
 • Edirne Vilayet Sâlnâmesi Cilt: II
 • Tosyavizade Dr. Rıfat Osman Bey’den Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver’e Edirne Mektupları Cilt: I
 • Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’den Tosyavizade Dr. Rıfat Osman’a Edirne Mektupları Cilt: II
 • Edirne Mahalleleri Tarihçesi
Vefatı

Dr. Ratip Kazancıgil; 12 Ağustos 2017 tarihinde, 97 yaşında Edirne’de hayatını kaybetmiştir. Naaşı Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde düzenlenen tören ile Yıldırım Mezarlığına defnedilmiştir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Prof. Dr. Ömer Özkan

Prof. Dr. Ömer Özkan

Prof.Dr.Ömer Özkan; 1971 yılında Ankara‘da doğmuştur. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesörü, Akademisyendir. Evli ve …