Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Doktorlar / Dr. Mehmet Halit Şazi Kösemihal

Dr. Mehmet Halit Şazi Kösemihal

Dr.Mehmet Halit Şazi Kösemihal, 15 Ocak 1869 Cuma günü Vezneciler, İstanbul’da doğmuştur. Türkiye’de bilimsel diş hekimliği ve diş mektebinin kurucusudur.

Babası, Gazimihaloğullarından Sofya ili, İmtihan ilçesinden Mehmed Şazi Bey’dir. Annesi Nafia Hanım adliye mektupçusu Karakethüdazade Hatemi Efendi’nin kızıdır.

İlköğretimini Beyazıt’daki Simkeşhane Mektebi ile yazları Beylerbeyi‘ndeki konaklarında özel hocalardan okumuştur. 10 yaşında Mekteb-i Sultani (Galatasaray)’a, 19 yaşında Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane’nin müsabaka imtihanını kazanmıştır. Tıbbiye’de fizik ve kimya derslerini duyduğu büyük ilgisi ile Vefa’daki Bozdoğan Kemeri yanındaki evinde laboratuvar oluşturmuştur. 7 Temmuz 1894 tarihinde üstün derece ile bitiren Halit Şazi Bey, Tabip Yüzbaşı rütbesiyle doktorluğa başlamıştır.

Tabib Yüzbaşı olarak ilk görevi 24 Kasım 1895 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‘nin müzehane müdürlüğünde göreve başlamıştır. 1896 yılında Vefa’daki evinin laboratuvarında akrabalarının dişlerini doldurup kronlar yapması uygulamalarla tecrübe ve diş konusundaki bilgisini pekiştiriyordu. 5 Şubat 1897 tarihinde doktorluğa başlayan Tabip Yüzbaşı Halit Şazi Bey, Dr. Cemil Paşa‘nın “cerrahi operasyon” kürsüsüne öğretmen vekilliğine tayin edilmiştir. 24 Nisan 1897 tarihinde Türk-Yunan savaşında geçici olarak Alasonya’da (Elasson) bir merkez hastanesi açılmış ve hastanenin cerrahlığına Tabip Yüzbaşı Halit Şazi Bey getirilmiştir.Dr. Halit Şazi Bey'in Atölyesi 1898 yılında Alasonya’da geçici görev dönüşünde ilk diş muayenehanesini Bahçekapı’da börekçi fırının karşındaki eczane üzerinde açmıştır. 13 Kasım 1898 tarihinde sol kolağalığına ve Beşinci Daire-i Sıhhiye Müfettişliği görevi de kendisine verilmiştir. 1901 yılında Eminönü‘ndeki Büyük Valide Han içinde Dişçi Bazilion’un muayenehanesini satın alarak buraya yerleşmiştir. 28 Kasım 1902 tarihinde sağ kolağalığına terfi edilmiştir.

Dişci Mekteb-i Alisi

26 Kasım 1904 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‘nin “cerrahi operasyon” öğretmeni olarak tayin olmuştur. Tabip Yüzbaşı Halit Şazi Bey, 27 Temmuz 1908 tarihinde Binbaşı olmuştur. Tabip Binbaşı Halit Şazi Bey, 7 Ekim 1909 tarihinde Dr. Cemil Paşa’yı ikna ederek askeriyeden mezun izinli/onaylı sayılarak Darülfünun-i Osmani Tıp Fakültesi‘nde ilk dişci mektebi olan Dişci Mekteb-i Alisini kurarak ağız ve diş hastalıkları ve protez öğretmenliğine atanmıştır. 1912 yılında kurulan Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti‘nin günümüzdeki adı Türk Dişhekimleri Birliği‘nin ilk başkanı olmuştur.

Osmanlı Devletinde diş hastalıkları bilgisiz kimselerin elinde bulunduğu bir dönemde, Tıp Fakültesinde cerrahi operasyonluğu yapan bir hekimin o günlerde hiç değer verilmeyen dişçilik gibi bir meslekle ilgilenmesi arkadaşlarının tepki ve tenkitlerine yol açmasına rağmen, Halit Şazi Bey yılmamış, dişçilik mesleğinin şerefle yükselmesini sağlamıştır.

Vefatı

Dr.Mehmet Halit Şazi Kösemihal; 26 Mart 1921 tarihinde Erenköy’deki evine dönerken Haydarpaşa vapurunda hayata gözlerini kapamıştır. Kabri Eyüp Sultan‘da aile kabristanında bulunmaktadır.

 

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Dr. Maurice Nicolle

Dr. Maurice Nicolle

Dr.Maurice Nicolle, Mart 1862 yılında Fransa‘nın kuzeybatısında Yukarı Normandiya bölgesinde yer alan Rouen’de doğmuştur. Fransız …