Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Doktorlar / Dr. Bahattin Şakir Bey

Dr. Bahattin Şakir Bey

Dr.Bahattin Şakir Bey; (Baha bey) Doğum, 1874 – Ölüm,  17 Nisan 1922 Türk doktor, Siyaset adamıİttihat ve Terakki Cemiyeti Kurucu Üyesidir.

Dr.Bahattin Şakir Bey, 1874 yılında Bulgaristan – İslimiye’de doğdu. Türkiye’de adli tıp’ın kurucularından ve ülkedeki ilk telif Adli Tıp ders kitabının yazarıdır. Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’yi 1894 yılında tabip yüzbaşı olarak bitirdikten sonra Fransa’da Adli Tıp alanında uzmanlık eğitimi aldı. 1900 yılında aynı okulda Adli Tıp Muavini ve ek olarak Şehzade Yusuf İzzettin Efendi’nin özel hekimliğini de yapıyordu. O yıllarda adli tıp ve ruh sağlığı ile birlikte ele alınıyordu. Dr. Mustafa Hayrullah Bey (Diker) ile birlikte bu yeni alanın öncülerinden birisi oldu.

Dr. Bahattin Şakir Bey; 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a ve Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye‘deki görevine dönmüştür.. Türkiye’nin ilk telif adli tıp ders kitabını yazmıştır. 1909 yılında askeri ve sivil tıbbiyelerin birleştirilmesi ile kurulan Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde adli tıp müderrisi olmuştur. 1910 yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nin ikinci reisliğine seçilmiştir. 1912 yılında Balkan Savaşında Edirne’nin Bulgarlar tarafından kuşatılması sırasında oradaki hastanede başhekim olarak çalışmıştır. Edirne’nin işgali üzerine tutsak düşmüş ve bir süre sonra serbest bırakılmıştır. 1913 yılında Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’ne bağlı olarak kurulan Tababet-i Adliye Müdürlüğü’ne ve Tababet-i Adliye Encümeni reisliğine getirilmiştir.

Dr. Bahattin Şakir Bey; 17 Nisan 1922 tarihinde Berlin’de Cemal Azmi Bey ile birlikte öldürülmüştür. Mezarı, Berlin Türk Şehitliği’ndedir.

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur

Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur

Prof.Dr.Hasan Fahrettin Keleştemur; 25 Ekim 1955 tarihinde Elazığ’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Elazığ‘da tamamlayan …