Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Medikal Cihazlar / Dermatoskopi Cihazı

Dermatoskopi Cihazı

Dermatoskopi Cihazı; ben ve pigmentler başta olmak üzere, cilt yüzeyinde engellenemeyen diğer cilt lezyonlarının incelenmesi ve tanısında kullanılan tıbbi bir alettir.

Dermatoskopi Cihazı, epilüminesans deri yüzeyi mikroskopisi veya yağlı diyaskopik mikroskopisi olarak adlandırılan alet; latince bir kelime olan “Dermatoscopia“, Dermatoskopi; “Deri Bakısı” anlamına gelen “DermatoDeri” ve “Scopia Bakısı” sözcüklerinin bileşiminden oluşmaktadır.

Dermatoskopik yöntem ilk kez 1663 yılında J.C. Kolhaus tarafından; tırnak kıvrımındaki damarların incelenmesine yönelik bir mikroskop kullanarak uygulamıştır. 1879 yılında Alman cerrah Carl Hueter aynı yöntemi alt dudaktaki küçük damarların ayrıntılı incelenmesinde kullanmıştır. Alman fizikçi Ernst Abbe tarafından mikroskopik incelemelerin cisimlerle objektif arasına koyulan immersiyon yağının kullanımını 1878 yılında gerçekleştirmiştir. 1893 yılında Paul Gerson Unna, lupus vulgaris diye adlandırılan, tüberküloz deri lezyonlarının üzerine yağ koyarak saydamlık sağlamış ve “diyaskopi‟ terimini kullanmıştır.

1916 yılında Carl Zeiss tarafından ilk binoküler dermatoskop üretilerek, “dermoskopi” terimi ilk kez 1920 yılında Johann Saphier tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

2001 yılında İtalya’da Roma şehrinde düzenlenen Uluslararası Dermoskopi Kongresinde alınan kararla “Dermoskopi‟ olarak adlandırılmıştır. 2006 yılında dermatopatoloji‘nin kurucusu Albert Bernard Ackerman tarafından medikal sözlüklerde yer alan “derma” “deri“, “dermatos“, “deriye ilişkin” anlamında olduğunu belirterek “dermoloji” değil “dermatoloji” şeklinde doğru adlandırma yaparak, “dermoskopi” yerine “dermatoskopi‟ sözcüğünün kullanımının daha uygun olduğunu belirterek, doğru bir adlandırma ile kullanılmasını sağlamıştır.

Dermatoskopik yöntemlerde deri yüzeyi, ışıklı büyütme sağlanarak incelenmektedir. Geçmiş yıllarda benlerin takibi, el dermatoskopi cihazlarındaki görüntülerin fotoğrafları çekilerek elde edilirken; günümüzde bilgisayarlı dermatoskopi teknolojisi yöntemi geliştirilerek uygulanmaya başlanmıştır.

Bilgisayarlı Dermatoskopi Cihazları

Bilgisayarlı dermatoskopi cihazları ile insan vücudunda oluşmuş benlerin haritası oluşturularak noktaların birbirine olan mesafelerinin bir bölümünde yerleşmesi belirlenerek; her bir benin dermatoskopik görüntüsü alınarak ve kaydederek, bir sonraki kontrol sırasında elde edilen görüntülerle karşılaştırılmaktadır. Bilgisayarlı dermatoskopi cihazı sayesinde benlerdeki şüpheli değişiklikler hesaplamalarla melanom adı verilen cilt kanseri risklerini gösteren bir dizin oluşturularak; tanı ve tedavilerin planlanmasında yardımcı olmaktadır.

Daha önce el dermatoskopisi ile erken evre cilt kanseri tanısı %60 civarlarında seyrederken, bilgisayarlı dermatoskopi ile bu oran %90’lara kadar çıkmaktadır. Bilgisayarlı dermatoskopik cihaz ile derilerdeki leke ve benler değerlendirilerek arşiv oluşturulur; benlerin belli aralıklarda oluşturacağı değişimler saptanarak, incelenmesi bilgisayarda oluşturulan verilerle kolayca yapılabilmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İşitme Cihazları

İşitme Cihazları

İşitme Cihazları, işitme problemi yaşayan kişilerin; genellikle iç kulaktaki işlev kaybı veya hasar nedeniyle, sesleri …