Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Şifahaneler / Dâru’ş-şifa

Dâru’ş-şifa

İslâm dünyasında tıp eğitim ve öğretimi ile tedavinin birlikte yürütüldüğü müesseseler; “Dâru’ş-şifa“, “Dâru’t-tıb“, “Dâru’ş-sıhha“, “Dâru’l-merza“, “Şifahâne“, “Mâristan“, “Bimaristan“, “Dâru’l-afiye” ve “Bimarhane” gibi isimlerle anılmaktadır.

İslam tarihinde tedavi amaçlı ilk teşkilatlı hastanenin, Emevi halifesi I. Velid tarafından 706 yılında Şam’da yaptırıldığı ve yine Emeviler devrinde Fustat‘da “Zukaku’l-Kanadil ” adı verilen bir başka hastanenin kurulduğu bilinmektedir. Abbasiler döneminde de Harun Reşid tarafından Bağdat‘ta, el-Muntansır tarafından Mekke‘de Bimaristan inşa edildiği kaydedilmektedir. Osmanlılardan önce Anadolu‘da pek çok Daru’ş şifa kurulmuştur.

Anadolu’da ilk kurulan Dâru’ş-şifa kuruluşları

  • Kayseri Gevher Nesibe Daru’ş-Şifası (1025)
  • Sivas I. Keykavus Daru’ş-Şifası (1217)
  • Divriği Daru’ş-Şifası (1228)
  • Amasya Daru’ş-Şifası (1308)

Osmanlı tıb medreseleri, Anadolu Selçuklu Daru’ş-Şifa‘larını örnek alarak kurulmuş kuruluşlardır. Osmanlı devletinde ilk Daru’ş-Şifa, Yıldırım Bayezıd tarafından Bursa‘da yaptırılmıştır. İstanbul‘da Fatih, Kanuni, Haseki Sultan, Atik Valide ve Edirne’de II. Bayezıd Daru’ş-Şifa‘ları kurulmuştur. 1400 yılında Yıldırım Bayezıd tarafından Bursa’da Daru’t-Tıb adıyla bir hastane açılmıştır.

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi; Selçuklu emirlerinden Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından 7 Ekim 1235 tarihinde Çankırı’da …