Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / D Tıp Terimleri

D Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, D Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan D ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

D Tıp Terimleri

D Tıp Terimleri

Dacryostenosis / Dakriyostenoz: Göz yaşı kanalının daralması.

Decubitus Ulcer / Dekubit Ülser: Uzun süreli yatakta kalan, yatakla temasta olan hastaların vücut bölgelerinde oluşan yaralar.

Deglutition / Deglütisyon: Yutma.

Demyelination / Demiyelinasyon: Bir sinir lifi olarak bilinen aksonu saran, tabaka biçiminde yalıtkan bir malzeme olan miyelin kılıfın kaybolması.

Dental Caries / Dental Karie: Diş çürüğü.

Depigmentation / Depigmentasyon: Deriyi renklendiren maddenin kısmi veya tamamen yok olması.

Dermabrasion / Dermabrazyon: Deride bulunan bir ben veya yara izinin zımpara ile alınması.

Dermatitis / Dermatit: Deri enfeksiyonu.

Dermatomycosis / Dermatomikoz: Derinin mantar enfeksiyonu.

Dermatophytosis / Dermatofitoz: Yüzeysel mantar enfeksiyonu.

Dermis / Dermis: Alt deri katmanı.

Dialysis / Diyaliz: Süzdürüm, yarı geçirgen parşömen zarından ayrı iki farklı sıvının çözünmüş moleküllerinin ayrılması işlemi.

Diaphoresis / Diyaforez: Ter. Terleme, aşırı ter salgısı. Terletme.

Diaphysis / Diyafiz: Uzun bir kemiğin gِövdesi. Kemik gövdesi.

Diathermy / Diatermi: Isı tedavisi. Yüksek frekansta alternatif bir ak‎ım geçilerek dokuları‎n bölgesel olarak ‎ısı‎tı‎lma yöntemi.

Diplegia / Dipleji: Çift taraflı inme. Simetrik olarak vücudun her iki taraf‎ında oluş‏an paralizi, felç. İki taraflı felç.

Diplopia / Diplopi: Gözün tek cisimleri çift gِörmesi. Çift görme. Şaşılık.

D Tıp Terimleri

Disorders: Bozukluklar. Hastalıklar.

Duodenal / Duodenal: Onikiparmak bağırsağı ile ilgili, ait.

Dysesthesia / Dizestezi: Duyarlığın azalması veya aş‏‏ırılaş‏‏ması. Duyguların birinin kaybolması durumu. Ağrı hissi bozukluğu.

Dyskinesia / Diskinezi: İstemli hareketleri yapmada güçlük çekme ya da bu hareketleri yaparken ağrı‎‎ oluş‏‏ması‎‎. Devinim bozukluğu.

Dysmenorrhea / Dismenore: Kadınlarda ağrılı ve zor adet görme. Kadınlarda adet güçlüğü.

Dyspepsia / Dispepsi: Hazımsızlık. Zor sindirim. Sindirim güçlüğü.

Dysphagia / Disfaji: Yutma güçlüğü. Yemek yemede yutma zorluğu.

Dysphasia / Disfazi: Serebral adı verilen beyinsel merkezlerin bozukluklarından ileri gelen dil iş‏levindeki zorluk.

Dysphonia / Disfoni: Konuşmada zorluk. Kelimelerin telaffuzunda zorluk.

Dyspnea / Dispne: Sıkıntılı, zor solunum. Nefes darlığı. Solunum güçlüğü.

Dystocia / Distosi: Sancılı, zor doğum. Zahmetli yavaş doğum.

Dystonia / Distoni: Doku ya da organlarda anormal gerginlik. Kas gevşekliği.  Gergi bozukluğu.

Dystrophy / Distrofi: Anormal geli‏şme. Adalenin gelişmemesi. Beslenme bozukluğu sonucu bozukluk ve yetersizlik.

Dysuria / Disüri: İdrar yapma güçlüğü veya ağrı çekme. Ağrılı idrara çıkma. Ağrılı işeme.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Protein

Protein, yaşamın dört temel taşından biridir. Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş …

Bir cevap yazın