Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri / Çocuk Gelişimcisi

Çocuk Gelişimcisi

Çocuk Gelişimcisi; 0 – 18 yaş arasında çocukların normal gelişimleri ile özel gereksinimi olanların dil, duygusal, motor, öz bakım, sosyal ve zihinsel gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştirmesinin yanında gelişim takibi ve çalışma konuları hakkında çocuğu gelişimsel açıdan değerlendirerek ailelere danışmanlık yapan sağlık meslek mensuplarıdır.

Çocuk Gelişimciler, çalışma konuları ile ilgili olarak sosyal ve duygusal gelişimleriyle birlikte çocuk sağlığı ve ihtiyaçlarına yönelik gelişimsel açıdan değerlendirerek, gelişim destek programları hazırlayarak uygulamaktadır. Çocuk Gelişimcisi; çocuk, aile, toplum, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında çocuğun uyum ve gelişimine uygun ortamın hazırlanması, riskli bebek ve çocuk izlemlerinde gelişimi destekleyici çalışmalarla birlikte çocuk gelişimi ile ilgili materyallerin tasarımı ve aileye çocuğun gelişimine yönelik eğitimler vermektedir.

Çocuk Gelişimi Tarihçesi

Çocuk gelişimine ilk vurgu yapan Cenevre’li filozof ve yazar Jean Jacques Rousseau, İsviçreli filozof ve pedagog Johann Heinrich Pestalozzi, Alman filozofu ve felsefe tarihçisi Dietrich Tiedemann, kendi çocukları ile çevresinde bulunan çocukları gözlemleyerek tuttukları kayıtlarla alandaki ilk bilimsel çalışmaları başlatmışlardır.

Psikoloji bir bilim olmadan önce, çocuk gelişimi hakkındaki erken algılar 20. yüzyılın başında çığır açan beş önemli psikolog olan; çocuk nöropatolojisiyle ilgilenen Avusturyalı nörolog ve psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud, psikolojide davranışçılık ekolüne yaptığı katkılarla tanınan Amerikalı psikolog John Broadus Watson, dil öğrenme mekanizmasının yerine olgusal olarak dili kavrama kabiliyetini koyarak, dil edinim sürecindeki bir çocuğa “Rastlantısal olarak ortaya çıkan davranışın kazandırıldığı edimsel koşullanmanın edilgen öznesi” olarak bakan Amerikalı ruhbilimci ve yazar Burrhus Frederic Skinner, çocukların öz denetim yeterlilikleri hakkındaki çığır açıcı çalışmaları bulunan Kanadalı psikolog Albert Bandura ve davranışın kalıtımını öğrenmek için çocukluk gelişiminin yönlerini inceleyen Amerikalı psikolog ve eğitimci Granville Stanley Hall çocuk gelişim psikolojisinin bilişsel gelişim ve sosyo-duygusal gelişiminde temel oluşturmuştur.

Çocuk gelişim psikolojisini 20. yüzyılın ortalarında uzmanlaşması için çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalarla genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden ge­çerek oluştuğu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koy­an İsviçreli psikolog Jean Piaget, dil ile ilgili olarak davranışçılık akımının görüşünü, “Düşünme = DilSes” formülünü ortaya koyan Sovyet psikolog Lev Vygotsky, gelişim psikolojisi ve psikoanaliz alanında yaptığı çalışmalarla insanların sosyal gelişim teorisi ile tanınan Danimarka ve Alman kökenli Amerikalı psikolog Erik Erikson ve çocuk gelişiminde dikkate değer öncü çalışmaları ile bağlanma kuramı teorisi tanınan İngiliz psikolog , psikiyatrist ve psikanalist Edward John Mostyn Bowlby çocuk gelişimini detaylandırarak ilk çocuk gelişimci olarak gösterilmektedir.

Türkiye’de Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Türkiye’de ilk olarak; 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi adıyla kurulmuştur. 1976 yılında özel eğitim çalışmaları başlanılmış ve 30 Kasım 1977 tarihinde bölüm mezunları sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer almıştır. 23 Aralık 1982 tarihinde YÖK kararı ile Özel Eğitim Ana Bilim Dalı kurulmuştur. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Özel Eğitim Ana Bilim Dalı olarak iki alanda çalışmalar sürdürülmüştür.

Çocuk GelişimcisiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü; YÖK kararı ile 04 Mart 1987 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Eğitimi; 23 Mart 1996 tarihinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi adını almıştır. Bölüm, YÖK kararı ile 21 Kasım 2007 tarihinde itibaren; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Meslek Yüksekokul çatısı altında Çocuk Gelişimi Bölümü olarak yeniden yapılandırılarak Önlisans programını tamamlayan Çocuk Gelişimcisi; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programını tamamlayan Çocuk Gelişim Uzmanı belirlemiştir.

Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları, Hastane, Aile Sağlığı Merkezi, Üniversite ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Kurumları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘na bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile beraber; Toplum Merkezleri, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk Evleri ve Aile Danışma Merkezleri ile birlikte; İçişleri Bakanlığı‘na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği gibi kurumlarda; UNICEF, ILO gibi gönüllü kuruluşlarda Çocuk Gelişimci olarak proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilmektedir. Çocuk Gelişimcisi çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında; danışman, denetimci, editör, eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, redaktör, uzman, yazar, danışman ve pedagojik formasyon eğitimi alarak Kız Meslek Liselerinde; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ile Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri; sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışanları ifade etmektedir. …

Bir cevap yazın