Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği; bebek ve çocuklarda enfeksiyon hastalıklarını önlemek amacıyla 30 Temmuz 1998 tarihinde Bursa’da kurulmuştur.

Dernek, Türkiye’de bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıklarının sıklığını ve ölüm oranlarını indirme, aşılama oranlarını artırma, bağışıklamaya yönelik çalışma ve etkinlikleri yaygınlaştırmasının yanı sıra; çocuk enfeksiyon hastalıkları ile ilgili çalışma yapan uzmanların çalışmalarının desteklenmesi, çalışma ortamlarında ortaya çıkan sorunlarının çözülmesi ve eğitimlerine ulusal ve uluslararası düzeyde destek olunması amaçlanmaktadır.

Dernek, bebek ve çocuklarda enfeksiyon hastalıklarına yönelik çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yaptığı araştırmalarla birlikte; kurulduğu günden günümüze iki yıl arayla ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi birçok çocuk enfeksiyon hastalıkları sempozyumu ile beraber; kurs, seminer, konferans, panel ve benzeri eğitim ve çalışma toplantılar ile aşılama oranları ile bağışıklama çalışmalarını artırmaya yönelik yerel, bölgesel ve ulusal toplantı ve etkinlikler düzenlemektedir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, amaçlarının gerçekleştirilmesi için uluslararası çalışmalar ve etkinliklerle beraber; yurt dışında aşılama, bağışıklama, çocuk enfeksiyon hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları alanlarında çalışma ve etkinlikler yürüten dernek ve kuruluşlarla ortak çalışma ve etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama DerneğiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği‘nin kuruluş ve etkinlikleri temel amacına uygun olarak; Türkiye’de çocuk sağlığının enfeksiyon hastalıklarına karşı korunması ve geliştirilmesi, çocukluk dönemi aşılamaları toplumsal veri ve gereksinimler ışığında; çocukların enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve sağaltımıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılması, çocuk hekimleri ve diğer hekimlerle beraber, sağlık çalışanları ile halka yönelik eğitim çalışmalarının yapılmasını oluşturmaktadır.

Dernek kuruluş amacına uygun olarak; ulusal ve uluslararası her türlü bilgi, belge ve yayını sağlamak, bilimsel belgeleme merkezi oluşturmak, çalışma ve etkinlikleri duyurmak amacıyla; başta Çocuk Enfeksiyon Dergisi – Journal of Pediatric Infection olmak üzere ilgili kitap, gazete ve benzeri yayınları toplum ve üyelere dağıtılması için bilgilendirme, çalışma ve etkinlik bültenleri çıkarmaktadır.

Çalışma Grupları
  • Akut Bronşiyolit; Tanı, Değerlendirme ve Yönetim Rehberi
  • Akut İshal Kılavuz Grubu
  • Akut Tonsillo Farenjit Kılavuz Grubu
  • Ateş Yönetimi Rehber Grubu
  • Beyin Omurilik Sıvısı Alım – LP Rehber Grubu
  • Çocuk Enfeksiyon Ulusal Değerlendirme Sınavı Grubu
  • Pediatrik Febril Nötropeni ve İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kılavuz Grupları
İletişim

Adres: Atatürk Bulvarı No: 231 / 20 – 21 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 427 27 91

Faks: 0312 427 27 96

E-Posta: sekreter@cocukenfeksiyondernegi.org

Web: http://www.cocukenfeksiyondernegi.org/

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği – HIVEND; HIV enfeksiyonu ile ilgili toplumda farkındalık yaratma ve hastalara daha …

Bir cevap yazın