Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp ve Sağlık Kitapları

Tıp ve Sağlık Kitapları

Tıp ve Sağlık Kitapları; sağlık ve tıp içeren kitaplar doğrudan ansiklopedide yer almaktadır.

El Kanun fi t Tıb

El Kanun fi t Tıb

El Kanun fi t Tıb; İbn-i Sina – Avicenna tarafından Arapça olarak 1025 yılında 14 cilt olarak yazılmış tıp ansiklopedisidir. El-Kanun fi’t-Tıb adlı eserini, 1012 yılında gittiği günümüzde İran‘ın Gülistan Eyaleti’ne bağlı Gürgan’da Büveyhi hanedanına ait Hemedan ve İsfahan’da bulunan saraylarında hekimlik yaptığı dönemde yazmaya başlamış ve çalışmasını 1025 yılında …

Oku »

Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji Ders Kitabı

Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji Ders Kitabı

Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji Ders Kitabı; Amerikalı fizyolog Dr. Arthur Guyton tarafından ilk baskısı 1956 yılında yayınlanan tıbbi fizyoloji kitabıdır. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji Kitabının ilk sekiz baskısı tamamen Dr. Guyton tarafından yazılmış ve her yeni baskısı yaklaşık 40 yıllık programa ulaşmıştır. Dünyanın en çok satan fizyoloji metni …

Oku »

İnsan Anatomisi Atlası / Netter

İnsan Anatomisi Atlası Netter

İnsan Anatomisi Atlası / Netter; anatomik detayları ele almak için ABD’li ressam ve tıp doktoru Frank H. Netter tarafından yazılarak 1989 yılında yayınlanmıştır. İlk baskısında anatomik çizimleri “The Netter Collection of Medical Illustrations” eserinden alan Dr. Netter; insan vücudunu klinik uzman perspektifinden ele alarak, vücudun bölümleri tasvirlerle detaylı bir şekilde …

Oku »

Mekanik Ventilasyonun Temelleri

Mekanik Ventilasyonun Temelleri

Mekanik Ventilasyonun Temelleri kitabı, yetişkin mekanik ventilasyonu hakkında yoğun bakım hekimleri başta olmak üzere konuya ilgili hekim, fizyoterapist ve hemşirelere yönelik kaynak ve pratik bir rehber olarak Doç. Dr. Dean R. Hess ve Prof. Dr. Robert M. Kacmarek editörlüğünde; Prof. Dr. Gülbin Aygencel ve Uzm. Dr. Kamil İnci tarafından çeviri …

Oku »

Hamse-i Şanizade

Hamse-i Şanizade

Hamse-i Şanizade veya Kanun-ı Şanizade; Şanizade Mehmet Ataullah Efendi tarafından 1820 yılında yazılmış Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp eseridir. Hamse-i Şanizade dışında İbn-i Sina‘nın El-Kanun fi’t-Tıb kitabına atıfla Kanun-ı Şanizade olarak da bilinen eser; Miratü’l Ebdan fi Teşrih-i Azaü’l-İnsan, Usulü’t Tabia, Miyaru’l-Etibba, Kanunü’l-Cerrahin ve Mizanü’l-Edviye adlı beş kitaptan oluşmaktadır. İlk …

Oku »

Her Yönüyle Anatomi

Her Yönüyle Anatomi

Her Yönüyle Anatomi kitabı; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile birlikte, sağlıkla ilgili tüm okul öğrencileri, TUS’a hazırlık ve ihtisas kazanan hekimlerin yanı sıra; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlere yönelik kaynak ve başvuru kitabı olarak Prof. Dr. Yasin Arifoğlu tarafından yazılmış ve İstanbul Tıp Kitabevleri 2019 …

Oku »

Lippincott Mikrobiyoloji

Lippincott Mikrobiyoloji

Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitabı; Richard A. Harvey, Cynthia Nau Cornelissen, Bruce D. Fisher tarafından 448 sayfa olarak, Prof. Dr. Özlem Anğ çeviri editörlüğünde 2017 yılında Nobel Tıp Kitabevleri‘nden çıkmıştır. En çok tanınan ve geniş çapta kullanılan “Lippincott’un Resimli İncelemeleri”; kavramları ayırt edici özelliği ile oluşturulan şekiller canlı …

Oku »

Edviye-i Müfrede

Edviye-i Müfrede

Edviye-i Müfrede ve Müntahab-ı Şifa adı ile bilinmekte olup; eserin Kitab-ı Müntahab-ı Şifa, Kütübün Ahar Min Mu’teberani’ṭ-Tıb, Havass-ül-Edviye ve Kitab-ı Edviye-i Müfrede olarak çeşitli nüshalarda farklı şekilde anılmaktadır. Arkut Dağı tepesinde yer alan Gerede Keçi Kalesinin bir katında 14. yüzyılda yaşamış “Hoca Tabib” diye anılan; Osmanlı hekimlerinden Geredeli İshak bin …

Oku »

Harty Klinik Uygulamada Endodonti

Harty Klinik Uygulamada Endodonti

Harty Klinik Uygulamada Endodonti; Bun San Chong‘ın editörlüğü, Prof. Dr. Bahar Özçelik‘in çeviri editörlüğünde 2019 yılında Güneş Tıp Kitabevlerinden çıkmıştır. Bun San Chong‘ın editörlüğü ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekip ile güncel endodontik uygulamaların bilimsel temelinin yanı sıra; ne yapılacağı, ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda uygulamalı tavsiyeleri içermektedir. Önceki baskıların …

Oku »

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi kitabı; sağlık alanında yüksekokul ve sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri için hazırlanmış Doç. Dr. Nüket Göçmen Karabekir tarafından yazılan, Güneş Tıp Kitabevleri 2019 yılında basımı yapılmıştır. Sağlık bilimleri alanında eğitimin temel amaçlarında eğitim alan doktor, hemşire, teknik ve sağlık çalışanları adaylarına insan vücudunu aktarmaktadır. Fakülte ve yüksekokullarda …

Oku »

Adli Tıp & Adli Bilimler

Adli Tıp & Adli Bilimler

Adli Tıp & Adli Bilimler kitabı; adli tıp ve adli bilimler alanında güncel ve temel bir kaynak eser olarak Prof. Dr. Halis Dokgöz editörlüğünde, Akademisyen Kitabevi tarafından 2019 yılında basımı yapılmıştır. Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden; başta sağlık, fen ve sosyal bilimler olmak …

Oku »

İç Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları

İç Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları

İç Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları kitabı; son iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili eserlerin tümüne ulaşabilmeyi kolaylaştıran, kısa ve öz yenilikler içererek, bilgilere kolaylıkla ulaşmanın yolunu açacak “Akıl notları” yaklaşımı ile okuyucuların tüm bilgi gereksinimlerini karşılamayı hedeflemektedir. İç Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları içinde hemşirelik bakımı ile ilgili yönlendirmeler, kuramsal ve uygulamaya …

Oku »

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri Semptomdan Tanıya kitabı; Prof. Dr. Ersin Akpınar, Dr. Öğretim Üyesi Gülen Gül Mert, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurthan Mert tarafından 464 sayfa olarak Akademisyen Kitabevinden 2018 yılında çıkmıştır. Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri kitabının oluşmasında ilham kaynağı olan tüm dünyada olduğu …

Oku »

Hekimliğin Seyir Defteri

Hekimliğin Seyir Defteri

Hekimliğin Seyir Defteri – Faik Çelik – İnsancıl Bir Tıp ve İyi Hekimlik için;  Tıp doktoru olmak için altı veya yedi yıllık bir tıp fakültesinde tıp eğitimi almak yeterli. Ama “hekim” olmak için yeterli mi? Yıllarını cerrahiye veren bir hekim neden böyle bir kitap yazma gereği duyar? Hekimliğin geleceği için …

Oku »

Kitab al-Tasrif

Kitab al-Tasrif

Kitab al-Tasrif, tam adı Kitâbü’t-Taṣrîf li-men ʿaceze ʿani’t-teʾlîf olup; Endülüslü cerrah Ebu el-Kâsım el-Zehravi (Abulcasis) tarafından, günümüze kadar ulaşmış, 30 ciltlik ve makalelerden oluşan Arapça yazılmış tıp ansiklopedisi ve cerrahisi üzerine yazılan tek kitaptır. Ebu el-Kâsım el-Zehravi‘nin Kitab al-Tasrif‘i 50 yıldan fazla bir sürede tamamladığı ve 1000 yılında tamamlandığı tahmin …

Oku »

Cerrahiyet-i al Haniye

Cerrahiyet-i al Haniye

Cerrahiyet-i al Haniye ya da Cerrahiyyetü’l Haniyye; türk tıp tarihinin en önemli kaynakları arasında sayılan, Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü hekim ve cerrahlarından, 1385 – 1468 yılları arasında yaşamış  Sabuncuoğlu Şerefeddin tarafından 1465 yılında yazılmış, Osmanlı Devleti döneminde kaleme alınmış tek resimli cerrahi ve ilk Türkçe cerrahi eser olma özelliğine sahip bir …

Oku »