Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri

Tıp Fakülteleri

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Tıp Fakültesi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Tıp Fakültesi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Tıp Fakültesi; 27 Şubat 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Akdeniz Üniversitesi Alanya Tıp Fakültesi kurucu dekanlığına Akdeniz Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu Mart 2014 tarihinde atanmıştır. Alanya Tıp Fakültesi 2014 – 2015 …

Oku »

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi; Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bir Tıp Fakültesi kurulması 13 Mart 1998 tarihinde “Yüksek Öğretim Kurulu”nca 26 Mart 1998 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi adı ile kurulmuştur. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1999 yılından itibaren “Tıpta Uzmanlık” eğitimine başlamıştır. 2002 yılında 42 öğrenci …

Oku »

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi; Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi adı ile kurulma çalışmaları 17 Mart 2003 tarihinde başlamıştır. Fakülte’nin kurulmasına yönelik olarak 28 Nisan 2005 tarihinde Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi oluşturulmuştur. Merkez’in yapılanması 22 öğretim üyesiyle tamamlanmış ve 02 Eylül 2005 tarihinde Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma …

Oku »

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007 yılında kurulmuş olup, eğitim programını hazırlamış ve 2009 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Eğitime Maltepe’de mütevazi bir yerleşkede başlamış 2013 yılında Türkiye’nin en gelişmiş temel bilimler kampüslerinden biri olan Kerem Aydınlar Kampüsü’ne taşınmıştır. Kampüste yer alan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik-Robotik Cerrahi Merkezi (CASE), …

Oku »

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre 09 Temmuz 2007 tarihinde kurulmuştur. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruluşunu takiben 2009 yılında dekan ataması yapılmış ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında da öğrenci alımına başlanmıştır. 2012 yılına kadar fakülteyi kazanan öğrenciler …

Oku »

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17 Mart 2006 tarihinde Rize‘de kurulmuştur. Dekanlık ve Eğitim-Öğretim binalarının yapımına 15 Ocak 2005 tarihinde başlanmış olup; açılışı 05 Mart 2009 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Tıp Fakültesi 15.200 m2 kapalı alana sahiptir. Fakültenin yapımı hayırsever iş adamı Şevket Yardımcı …

Oku »

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 13.02.1970 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınmak suretiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak ve tıp eğitim programının son üç klinik yılını kapsamak üzere kurulmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; 30.11.1973 tarihinde merkezi Eskişehir’de olmak üzere “Anadolu Üniversitesi” adı …

Oku »

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 26 Mayıs 1998 tarihinde yüksek öğretim genel kurulu tarafından kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2003 yılında, ilk asistanlarını ise 2006 yılında alarak eğitimleri tamamlanmak üzere Atatürk Üniversitesine göndermiştir. Fakülte ilk mezunlarını 2009 yılında vermiştir. 2011 yılında hizmete sunulan Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile intern eğitimini kendi …

Oku »

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 yılında 3837 sayılı kanun ile kurulmuş olup; ilk öğrencilerini 1995 yılında almış ve mezunlarını 2001 yılında vermiştir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi; mezun olan öğrenciler Tıp Doktoru unvanı ile diploma almaktadırlar. Tıp eğitiminin yanısıra Sağlık bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksel lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. …

Oku »

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÜTF) 1996-1997 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek Türkiye’nin ilk Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olma özelliğini kazanmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; entegre eğitim sisteminin uygulandığı temel tıp bilgilerinin verildiği ilk 2 yılın ardından, 3. yılda kliniğe giriş döneminde ilk iki yılda anlatılan sistemlerin hastalıkları entegre …

Oku »

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1996 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte 2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi; Dahili, Temel ve Cerrahi Bilimler Bölümlerine bağlı 40 Anabilim Dalında, profesör, doçent, yardımcı doçent, Uzman, …

Oku »

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Yasa ile Tekirdağ‘da kurulmuştur. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında lisans programı açılması uygun görülmüş ve 21 öğrenci ile eğitime başlanmıştır. Fakülte, kurulduğu tarihten günümüze kadar gelişimini hızlı bir biçimde sürdürmektedir. Akademik ve idari kadro ile …

Oku »

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi; 11 Temmuz 1992 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Şanlıurfa‘da kurulmuştur. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992 yılında kuruluşunu takiben, Sağlık Bakanlığı ile yapılmış olan bir protokol çerçevesinde; Devlet Hastanesinin bir kısmının, öğrenci eğitimi için Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak kullanılmak üzere Tıp Fakültesine tahsisine karar verilmiştir. Fakültenin …

Oku »

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi; 17.04.1998 tarihinde kurucu dekan atanması ile Mersin Metropol İş Merkezinde faaliyete geçmiş ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Mersin Üniversitesine devredilen Mersin Yenişehir PTT Tesisleri yapılan tadilatlardan sonra 17.02.1999 tarihinde Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü olarak hizmete açılmıştır. 1999 yılının Haziran ayında Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Temel …

Oku »

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi; 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur. Tıp Fakültesi kadrosunda farklı branşlardan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Fakültenin akademik ve idari kadro oluşturma çabaları devam etmekte olup, yeni katılacak öğretim üyeleri ile kadro daha da güçlendirilmektedir. Ordu İline hizmet sağlayacak Tıp Fakültesi Hastanesinin açılabilmesi için …

Oku »

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ekim 1973 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun kararıyla Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunu üstlenerek ilk fakültesi olan Tıp Fakültesi’nin Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılıp desteklenmesini oy birliğiyle kabul etmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı’na Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Sanaç atanmış …

Oku »

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için gerekli girişimlere başlanmış ve Tıp Fakültesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi içerisinde; Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ahmet Erdoğan Sağlık …

Oku »

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, alanında uzman bireyler yetiştirmek amacıyla; 17 Mayıs 2007 tarihinde rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi eklenerek 29 Mayıs 2007 tarihinde kurularak hizmete başlamıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi; 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık …

Oku »

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 15 Nisan 1993 tarihinde Isparta’da kurulmuştur. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır. Başlangıçta Sümerbanktan ve Sağlık Müdürlüğünden devir alınan binaların bir bölümünde hizmet veren Fakülte, 2002 yılında Doğu Kampüsü’nde tamamlanan binalarına taşınmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi; Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü …

Oku »

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1987 yılında Denizli Tıp Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1994 yılında Denizli’de Güneş binasında hizmete açılmıştır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren IV, V ve VI. sınıflar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görmeye başlamışlardır. …

Oku »

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987 yılında Malatya‘da kurulmuştur. 1988-1989 Akademik yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte ilk öğrencileri teorik eğitim derslerini, Fen Edebiyat Fakültesi olarak kullanılan binada almışlardır. İlk öğrencilerinin pratik eğitimleri, 1990 yılında kurulan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde şu an Malatya Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği´nin bulunduğu alanın …

Oku »

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994 yılında kurulmuştur. Derince Sopalı’da bulunan SSK Kocaeli Hastanesi’nde 80 yatak kapasitesi ile hizmete başlamıştır. Fakülte 1995‐1996 eğitim‐öğretim yılından itibaren 41 öğrenci ile öğretime başlamış ve 2016‐2017 eğitim-öğretim yılında 159 öğrenci mezun vermiştir. Tıp fakültesi hastanesinin 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hizmet veremeyecek düzeyde hasar görmesi sonucunda 240 yataklı prefabrik hastane ile 3 adet prefabrik dershane inşa edilmiş ve büyük özverilerle eğitim‐öğretime ara verilmemiştir. Fakülte 20 Haziran 2005 tarihi itibariyle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe …

Oku »

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi; 20 Aralık 1960 tarihinde Vehbi Muhlis Dabakoğlu başkanlığında 11 kurucu üye tarafından Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesini Gerçekleştirme Derneği kurulmuştur. 18 Aralık 1966 tarihinde Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde öğrenim görmek üzere, 50 öğrenci Diyarbakır Tıp Fakültesi adına öğrenime başlamıştır. Tıp Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Payzın’dır. …

Oku »

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi; Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda Türkiye‘nin sağlık alanında kurulmuş ilk tematik üniversitesidir. Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi adıyla bilinen yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olan hastane; son 50 yıldır tıpta uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti vermektedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; İstanbul‘un merkezinde …

Oku »

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 Temmuz 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup, 2007 yılından itibaren öğrencilerine Çanakkale‘de eğitim vermeye başlamıştır. Çanakkale ve Bölgesinde Tıp eğitimi, akademik faaliyetler ve sağlık hizmetleri açısından yenilikçi bir yapılanma içerisinde ve çağdaş yöntemleri ilke edinmiştir. Bu çizgide bütüncül, hasta odaklı sağlık hizmetlerinin …

Oku »

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17.03.2006 tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5467 sayılı kanunun 2. maddesi ile kurulmuştur. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesindeki geçici binasında hizmet vermektedir. Türkiye’nin tıp eğitim kurumları arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında ilk defa aldığı 41 öğrenci ile …

Oku »

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 21/09/2006 tarih ve 01-02 sayılı kararı,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06/12/2006 tarih ve 6881 sayılı kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31/05/2007 tarih ve 13184 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 09/07/2007 tarihli kararı ile Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur. Adıyaman Üniversitesi Tıp …

Oku »

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi; 03.07.1992 tarihinde kabul edilen 3837 sayılı yasa ile 11 Temmuz 1992 yılında kurulan Fakülte; 1995-1996 öğretim yılında 21 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 2008 yılından itibaren Uncubozköy yerleşkesinde bulunan 4192  metrekare kapalı alan 1608 metrekare açık alan toplam 5800 metrekare alana  sahip modern binasında eğitim …

Oku »

Gülhane Tıp Fakültesi

Gülhane Tıp Fakültesi

Gülhane Tıp Fakültesi‘nin tarihçesi; Osmanlı Devleti‘nde tıp eğitim sisteminin iyileştirmesi amacıyla yapılan çeşitli uygulamaların yanısıra 1897 yılında Almanya ile bir protokol yapılmıştır. Bu çerçevede Bonn Üniversitesi profesörlerinden Dr. Robert Rieder ile yardımcısı olarak Hamburg Eppendorf Hastanesi asistanlarından Dr. Georg Deycke 1898 yılında Osmanlı Devletine gelerek çalışmalarına başlamıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane …

Oku »

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşundan 5 yıl sonra 6 Haziran 1962 yılında Üniversite Yönetim Kurulu Tıp Fakültesi kurulması için tarihi bir karar alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nin hukuki bakımdan kurulmasının ilk adımı atılmıştır. Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunun almış olduğu bu kararla 15 Haziran 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına resmen başvurulmuştur. Bu karar 12 …

Oku »

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bakanlar Kurulunun 12.03.1997 tarihli kararıyla kurulmuş, kurulma kararı Resmi Gazetenin 12.03.1997 tarihli ve 22931 sayısında yayımlanmıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinin bulunduğu bina İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılarak 23 Eylül 2003 tarihinde üniversiteye teslim edilmiştir. Eğitime 2003–2004 yılında başlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi …

Oku »

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1992 yılında kurulduğu günden bu yana her geçen gün kendini yenileyerek ve geliştirerek çağdaş bir görünüm kazanmış, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle yüksek eğitim standartlarını yakalamayı ve korumayı ilke edinmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi; güncel bilimsel bilgi birikimine sahip, koruyucu, tedavi edici ve …

Oku »

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Vakfı tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Başlangıçta İstinye yerleşkesinde konumlanan Üniversite yeni kampüsünün inşaatının tamamlanmasından sonra 2000 yılında Rumelifeneri mevkiindeki yerine taşınmıştır. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti 2008 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması yönünde karar almıştır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi; kurulması yönündeki kararı Yüksek Öğretim Kurulu 15.01.2009 tarihinde bu …

Oku »

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversite ile birlikte 03.07.1992 tarihinde kurulmuş olup ilk öğretim elemanı 1993 tarihinde atanmıştır. Kuruluş işlemleri ve hizmet binaları tamamlandıktan sonra Fakülte, mezuniyet öncesi tıp eğitimine 1998 yılında 28 öğrenci, mezuniyet sonrası eğitimine ise 1996 yılında 3 ana dalda 6 tıpta uzmanlık öğrencisi ile başlamıştır. Yeni …

Oku »

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/3216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde mevcut olan Tıp Fakültesi’nin adı Meram Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Selçuklu Tıp Fakültesi adıyla ikinci bir tıp fakültesi kurulmuştur. Bu karar …

Oku »

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 04.01.1973 tarihinde 1650 sayılı kanunla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuş ve akademik kadrosu tahsis edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi de, Trabzon Tıp Fakültesi adı ile bir fakülte kurulmuş ve bu fakülteye ait idari kadroların tahsisi yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesine 1976-1977 öğretim yılında öğrenci …

Oku »

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1981 yılında Akdeniz Üniversitesinin kuruluşu ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitim hayatına başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1973 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Antalya Tıp Fakültesi olarak kurulmuş ve 1977 yılına kadar eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde sürdürmüştür. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1977 yılından itibaren …

Oku »

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi 8 Temmuz 1967 tarihinde ve 892 sayılı Kanun ile kurulmuş ve Tıp Fakültesi çekirdek rolü oynamıştır. Ancak, Hacettepe Üniversitesini oluşturan bazı kurumların ve Tıp Fakültesinin kuruluş tarihleri daha eskiye gitmektedir. 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulan “Çocuk Sağlığı Kürsüsü”, Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı …

Oku »

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi adı ile kurulmuştur. 1976 yılında Edirne’de Fakülte binalarının temeli atılmıştır. 1974-1975 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, 1982 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İstanbul’da faaliyet göstermiştir. 1982 yılında  “41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” …

Oku »

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye’nin 21 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla kurulan ilk 7 fakültesinden biridir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi amacı; bilginin inanılmaz bir süratle arttığı çağda tıptaki güncel gelişmeleri takip edebilecek , bilgi ve becerilerini kendi iradesi ile yenileyebilecek kuvvetli bir alt yapı, donanım ve …

Oku »

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 07 Ocak 1976 tarihinde Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Fakülte 1983-1984 öğretim yılına 106 öğrenci ile Elazığ’da başlamıştır. Aynı dönemde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan bir protokol ile yaklaşık 200 yataklı Doğum Hastanesi, Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne dönüştürülerek …

Oku »

Türkiye’deki Tıp Fakülteleri Listesi

Türkiyedeki Tıp Fakülteleri Listesi

Türkiye’deki Tıp Fakülteleri Listesi sıralamasında toplam 76 adet tıp fakültesi vardır. Tıp Fakültelerinin 61 tanesi devlet, 15 tanesi vakıf üniversitesi bünyesinde eğitim ve hizmet vermektedir. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri Listesi Devlet Üniversiteleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi …

Oku »

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından Bursa Tıp Fakültesi adıyla kurulmuştur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 1974 yılında tıp fakültesi hastanesine dönüştürülmüş; Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kurucu dekanlığında aynı yıl eğitim – öğretime başlanmıştır. Fakülte, 1975 yılında Bursa Üniversitesi …

Oku »

Cerrahhane-i Âmire

Cerrahhane-i Âmire

Cerrahhane-i Âmire ve Tıbhane-i Âmire Osmanlı Devletinde, orduda görevlendirilmek üzere, cerrah yetiştiren tıp okuludur. Tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, Osmanlı döneminin modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Sultan II. Mahmut‘un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi‘nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp okulu olan, Cerrahhane-i Âmire ve Tıbhane-i …

Oku »

Tıbhane-i Âmire

Tıbhane-i Âmire

Tıbhane-i Âmire ve Cerrahhane-i Âmire Osmanlı Devletinde, orduda görevlendirilmek üzere, cerrah yetiştiren tıp okuludur. Tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, Osmanlı döneminin modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Sultan II. Mahmut‘un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi‘nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp okulu olan, Tıbhane-i …

Oku »

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi; İzmir’de, 1 Mart 1978 yılında Ege Üniversitesine bağlı İzmir Tıp Fakültesi adı ile 12 öğretim üyesi önderliğinde kurulmuştur. 1982 yılına kadar klinik öncesi yerleşim yeri Ege Üniversitesi yerleşkesinde olmuş ve eğitim burada sürdürülmüştür. Klinik eğitim ve hastane olarak önce Karşıyaka Devlet Hastanesi, daha sonra Eşrefpaşa …

Oku »

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Ekim 1979 tarihinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi‘ne bağlı Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur. Ankara’da yeni bir Tıp Fakültesi kurulması çalışmaları 1979 yılının ilk aylarında başlar. Ankara’nın Balgat semtinde bulunan, Türkiye Trafik Kazaları yardım Vakfı‘nın malı olan; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından işletilen, Dr. Muhittin Ülker …

Oku »