Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği; endometriozis ve onun yol açtığı rahatsızlıklarla ilgili hasta, hasta yakınları, toplumu ve hekimleri bilgilendirmek amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, üreme çağındaki kadınların çikolata kisti hastalığı (endometriozis) etkilerinin daha az olduğu bir gelecek için çalışmalar yürütmektedir. Endometriozis ve Adenomyozis Derneği; çikolata kisti hastalığından etkilenen kadınların yaşam …

Oku »

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği – ÇGD; genetik hastalıklarının önlenmesini sağlamak amacıyla 2011 yılında İzmir‘de kurulmuştur. Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği; genetik hastalıklarının önlenmesi, çocukların genetik hastalıklarla ilgili olan tanı, tedavi ve bakım hizmetleri başta olmak üzere, gerekli olan ihtiyaçlarını, en doğru ve güncel bilgiler ışığında uzman çocuk hekimleri ve diğer sağlık …

Oku »

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği, tıp eğitimcilerin bilimsel, hukuksal ve sosyal alanlarda temsil etmek amacı ile 3 Nisan 1978 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek; Türkiye’de bulunan üniversitelerde uygulanan tıp eğitimini, üniversitelerin içinde ve dışında uygulanan mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve ihtisas çalışmaları ile beraber, bunlarla ilgili tıp eğitim programlarını incelemektedir. Tıp …

Oku »

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği – KLİMİK, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının tüm çalışma konuları alanlarında; geliştirmek, desteklemek temsilcilikler ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyette göstermek amacıyla 13 Haziran 1986 tarihinde bilimsel uzmanlık derneği olarak kurulmuştur. Dernek, İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2007 tarihinde verdiği kararla “Klinik Mikrobiyoloji …

Oku »

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği; beyin damar hastalıkları alanında çalışmalar yapmak amacıyla 1994 yılında Eskişehir‘de kurulmuştur. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği; beyin damar hastalıklarının oluş nedenleri araştırmak, koruyucu önlemlerin gelişmesi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgileri arttırmak amacıyla; Türkiye’de ve dünya çapındaki gelişmelere katkıda bulunarak, bu alanda çalışan hekim ve diğer …

Oku »

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği, nöropsikiyatrisler tarafından Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adı ile 1914 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Cemiyetin 1918 yılında Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adıyla, ilk oturumda da resmi kuruluşu tamamlanmış ve başkanlığa Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman getirilerek, 1951 yılına kadar başkanlığında kalmıştır. Toptaşı Bimarhanesi başhekimi Avni …

Oku »

Uyku Derneği

Uyku Derneği

Uyku Derneği – UYKUDER; uyku ve bozuklukları alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel bir uzmanlık derneği olarak 17 Ağustos 2006 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Uyku Derneği, Türkiye’de bilimsel alanda gelişimine katkı sağlayarak; hekim, teknisyen eğitimlerine devam etmektedir. Dernek, Türkiye‘de Uyku Tıbbı Politikaları konusunda geliştirilmesine öncü rol oynamaktadır. …

Oku »

Türk Algoloji Ağrı Derneği

Türk Argoloji Ağrı Derneği

Türk Algoloji Ağrı Derneği; multidisipliner bir anlayışla, ağrı ile doğrudan ilgili her disiplini kapsayacak şekilde 1987 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek üyeleri ESRA, WIP, EFIC yönetim kurullarında temsil edilmiş; EFIC ve WIP başkanlığını yapmıştır. Dernek uluslararası ilişkilerini halen sürdürmektedir. Türk Algoloji Ağrı Derneği; 1998 yılından günümüze düzenlediği bölgesel toplantılar ile özellikle …

Oku »

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği; Türkiye’de bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakülteleri ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü; öğretim üyeleri ve uzmanları ile beraber ilaç sanayiinden 2 üye tarafından 16 Kasım 1966 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. TFD, 8 Mayıs 1970 tarihinde Bakanlar Kurulu …

Oku »

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Prof. Dr. Ahmet Çimen öncülüğünde 8 Ekim 1991 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Dernek; Çekirge-Bursa’da düzenlenen I. Ulusal Anatomi Kongresi‘nde Anatomi Derneği kurucu üyeleri Prof. Dr. M. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. F. Türkân Erem, Prof. Dr. Ahmet Çimen, …

Oku »

Fleboloji Derneği

Fleboloji Derneği

Fleboloji Derneği; fleboloji (Toplar damar bilimi) tıp mensuplarını bir araya getirmek amacıyla 1998 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Fleboloji Derneğinin amacı, fleboloji konusunda ve uzmanlaşmış ve uzmanlaşma sürecinde olan hekimlerin; bilgi, beceri, teori ve pratiklerini teşhis ve tedavi yöntem ve buluşlarını paylaşmak bu konuda yapılmış çalışmaları derleme, toplama ve ortak çalışmalar gerçekleştirerek …

Oku »

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği; 19 Ocak 1998 tarihinde “Acil Pediatri Derneği” adı ile İzmir‘de kurulmuştur. Türkiye’deki eğitim hastaneleri ve üniversitelerde Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakımı ile uğraşan öğretim üyeleri ve Çocuk hekimleri 2000 yılında İstanbul’da yapılan ilk toplantıda bir araya gelmiş; burada derneğin isminin “Çocuk Acil …

Oku »

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 1987 yılından itibaren Türkiye‘de her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; kurumların çalışanları ve ailelerinin de dahil olduğu etkinliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığı ve bilinci arttırılması hedeflenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında 2001 yılından itibaren etkinlikler …

Oku »

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı –KASEV; 1986 yılında kurulmuş ve o tarihte faaliyette olan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezini kalkındırmak, geliştirmek amacıyla Başhekim Sayın Kamil Çetin Oraler’in öncülüğünde kurulmuştur. Vakıf kurulduğunda; sadece Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezinden hizmet alan öğretmen, öğrenci, Milli Eğitim mensuplarına sağlık hizmeti vermek, okul-öğrenci sağlığı …

Oku »

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği; vasküler ve endovasküler cerrahi konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, ülke çapında bu dalın yüksek standartlara erişmesini sağlamak amacıyla 1982 yılında Ankara‘da kurulmuştur. UVCD; ulusal ve uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmaktadır. …

Oku »

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Estetik Plastik Cerrahi Derneği, estetik cerrahi alanındaki bilginin gelişmesi ve bu bilginin meslektaşlarının arasında hem ulusal hem de uluslararası yayılması amacı ile 1991 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Estetik Plastik Cerrahi Derneği amacını yerine getirmek için; ulusal ve uluslararası bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla estetik ve plastik cerrahi konularında üniversite ve hastanelerle …

Oku »

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile ilişkinizin devamını …

Oku »

Akupunktur Derneği

Akupunktur Derneği

Akupunktur Derneği, akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp tedavilerin bilimsel yönlerinin önemini vurgulamak, akupunktur tedavisindeki başarıyı tüm hekimlere ve topluma duyurmak; bu konunun ayrıntılı olarak anlatılmasında, açıklanmasında ve bilimsel yönleriyle vurgulanmasında önderlik yapmak ve anlayışını teşvik etmek için 1986 yılında İstanbul‘da kurulmuş tescilli bir dernektir. Akupunktur Derneği; uygun nitelikteki akupunktur doktorlarının …

Oku »

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), üyelerinin iç hastalıkları bilim dalında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlama ve iç hastalıkları eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunma amaçları ile 1995 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği; İç Hastalıkları ve Yan …

Oku »

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile …

Oku »

Cerrahi Onkoloji Derneği

Cerrahi Onkoloji Derneği

Cerrahi Onkoloji Derneği, Onkoloji ile ilgili klinik ve klinik öncesi bilimlerde ve özellikle Onkoloji ile ilgili Cerrahi Onkoloji, Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, uygulamak ve bunlara katkılarda bulunmak bu disiplinlerle ilgili ayrı ayrı veya birlikte kurumlar kurmak ve hekimlerin yetişmesi, bilgi alışverişi gibi konularda kolaylıklar …

Oku »

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile ilişkinizin …

Oku »

Diyaliz Hekimleri Derneği

Diyaliz Hekimleri Derneği

Diyaliz Hekimleri Derneği – DİHED, Türkiye’deki diyaliz hizmeti veren kuruluş ve hastanelerde çalışan hekimlerin sosyal haklarını korumak amacıyla 2006 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Diyaliz Hekimleri Derneği diyaliz hizmeti veren kuruluş ve hastanelerde çalışan hekimlerin; etik iş şartlarında çalışmalarını sağlamak, çağın gerektirdiği bilimsel ve sosyal çalışmaları desteklemek, uygulamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında …

Oku »

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği; Amerikan Hastanesi çatısı altında, Ayşe Pişkin Özinci’nin liderliğinde Emine Türkmen, Özlem Yazıcı, Berrin Bulut, Birgül Savaş, Hanife Demir, Ferah İnceoğlu tarafından yoğun bakım hemşirelerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve desteklemek amacıyla 14 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği; Vehbi Koç Vakfı …

Oku »

Pediatri Üroloji Derneği

Pediatri Üroloji Derneği

Pediatri Üroloji Derneği, çocuk ürolojisinin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Pediatri Üroloji Derneği; çocuk ürolojisi biliminin, eğitiminin ve uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi ve çocuk ürolojisi ile uğraşan uzmanlar arasında işbirliğinin arttırılması hedeflemektedir. Çocuk ürolojisi ile ilgili eğitim standartlarını ve yöntemlerini belirlemek ve bu alanda oluşturulacak …

Oku »

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği; çocuk cerrahisi uzmanlarının bilimsel ilkeler ışığında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği; çocuk cerrahisi uzmanlarının bilimsel ilkeler ışığında çalışan ulusal meslek örgütüdür. Çocuk cerrahisi alanında eğitim, araştırma ve hasta bakımı ile ilgili ulusal politikalar oluşturarak hem tedavi ve rehabilite edici hem de koruyucu yaklaşımları geliştirmek ve …

Oku »

Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği

Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği

Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği; Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği alanınında Ankara‘da kurulmuştur. HLA sisteminin keşfi ve organ ve doku transplantasyonundaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de Transplantasyon İmmünolojisi 1970’li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de bu konuda çalışan laboratuvarlardan doktor ve teknik elemanlar ilk olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD …

Oku »

Ankara Ürologlar Derneği

Ankara Ürologlar Derneği

Ankara Ürologlar Derneği; üroloji uzmanlarının ve üroloji asistanlarının mesleki çalışmalarını tüm bilimsel ve hukuki yönden desteklemek amacıyla 16 Nisan 1970 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Dernek 11 üye tarafından kurulmuş olup; 1970 yılında ilk yönetim kurulu başkanı olan Dr. İhsan Günalp 1998 yılına kadar aralıksız olarak başkanlık yapmıştır. Dr. İhsan Günalp 1998 …

Oku »

Kedi Hekimliği Derneği

Kedi Hekimliği Derneği

Kedi Hekimliği Derneği – KHEDİ; 2017 Ocak ayında, sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle “Kedi Hekimliği” alanına yoğunlaşmak, “Kedi”yi ve özellikle “Hekimliğini” kapsayan kısmını irdelemek, hem Veteriner Hekimlerin hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerin bu …

Oku »

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği, akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri alanında çalışan ve bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta olan tıp doktorları ile ilgili alanda çalışan diğer uzmanlık dalı uzman tıp doktorları bünyesinde toplayan bir uzmanlık derneğidir. Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türkiye’de ve dünyada giderek artan akciğer kanserine, tanı ve tedavide …

Oku »

Anadolu Böbrek Vakfı

Anadolu Böbrek Vakfı

Anadolu Böbrek Vakfı; 1980 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı‘nın devamıdır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı; 1984 yılında iki katlı, müstakil ve modern bir diyaliz merkezi hizmete açtı. 1985 yılında 2. Nefroloji Kongresi tertiplenerek uzun süreden beri yapılamayan Nefroloji Kongrelerinin devamı sağlandı. …

Oku »

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Servisi’nde çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan …

Oku »

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 1991 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan önce Türkiye’de enfeksiyonla, enfeksiyonun yan dallarıyla ilgili birçok dernek bulunmaktaydı. Çocuk enfeksiyonu ihtisası yan dal olarak 1990’da kabul edilince öncelikli olarak enfeksiyonla ilgili bütün branşları bir arada toplayan dernek kurulması ihtiyacı doğdu ve 1991 yılında kuruldu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği amacı; mikrobiyologları, yetişkin enfeksiyoncuları, çocuk …

Oku »

Dermatoloji Akademisi Derneği

Dermatoloji Akademisi Derneği

Dermatoloji Akademisi Derneği; dermatoloji alanında akademik düzeyde öğretim, eğitim, araştırma ve gelişimleri sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 2006 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dermatoloji Akademisi Derneği; faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Dermatoloji Akademisi …

Oku »

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği, göz hastalıkları uzmanlarının ve göz hastalıkları uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin; eğitim, araştırma, hasta bakımı, halk sağlığı alanlarında ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak amacıyla 16 Temmuz 1928 tarihinde İstanbul‘da kurulmuştur. Türk Oftalmoloji Derneği, göz hastalıklarından korunma ve tedavi olanaklarında; gelişmeler sağlamak yoluyla ulusal göz sağlığına …

Oku »

Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği; üyelerinin ortak mesleki, akademik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1998 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Dernek “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” bilim dalının gelişmesine, akademik yapılanma içinde formal yerini bulmasına ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yardımcı olmaktadır. Hastalara daha iyi hizmet verebilmek için alt yapı, …

Oku »

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, 24.07.1996 tarihinde 26 kurucu üye ile Ankara‘da bir meslek derneği olarak kurulmuştur. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğinin amacı; Türkiye’de tüm Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman doktorlarını bir çatı altında toplamak, iletişim kurarak birlikteliği sağlamak ve branş ile ilgili sorunların …

Oku »

Türk Diyabet Cemiyeti

Türk Diyabet Cemiyeti

Türk Diyabet Cemiyeti; diyabet hastalığı, korunma yolları ve tedavisi hakkında halkın bilinçlenmesini sağlayan, eğitimler düzenleyen, bilimsel araştırmaların yapılması ve politikaların oluşturulmasına destek vermek amacıyla 1955 yılında kurulmuştur. Türk Diyabet Cemiyeti; İstanbul’un yanısıra Denizli, Isparta, Mersin, Kayseri ve Konya şubeleri ile Türkiye’nin diğer bölgelerindeki hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermektedir. 1990 …

Oku »

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği; ilk olarak 1919 yılında İstanbul’da “Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti” adı ile kurulmuştur. Deri Hastalıkları ve Frengi Uzmanları, aralarında ilmi ve mesleki bir birlik sağlamak, konuları ile ilgili yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenleyerek bildirilerde bulunmak ve vaka takdim etmek amaçları ile aralarında bir dernek kurmak …

Oku »

Akciğer Kanserleri Derneği

Akciğer Kanserleri Derneği

Akciğer Kanserleri Derneği, akciğer kanserini önlemek tanı ve tedavide standart yaklaşımları benimsenmesini sağlamak ve akciğer kanserleri ile ilgili disiplinler arasında işbirliği ve dayanışmanın artırılması amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Akciğer Kanserleri Derneği, toplumsal akciğer kanserine neden olabilecek sigara başta olmak üzere tüm karsinojenlerle mücadele edilmesi, toplumun tüm iletişim araçları ile bilgilendirilmesi eğitilmesi, …

Oku »

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti; mikrobiyoloji bilimi ile ilgili faaliyet göstermek amacı ile 22.7.1931 tarihinde İstanbul‘da kurulmuştur. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti; tıbbi mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immünoloji, alerji, enfeksiyon hastalıkları, gıda hijyeni, gıda mühendisliği, biyoteknoloji, epidemiyoloji, halk sağlığı veya mikrobiyoloji bilimi ile ilgili diğer …

Oku »

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği; Anesteziyoloji Cemiyeti adı ile 1956 yılında Gümüşsuyu, İstanbul‘da kurulmuştur. 1972 yılında ”Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği” adını almıştır. Derneğin adında ‘Türk‘ isminin kullanılmasına Bakanlar Kurulunun 24.1.1975 tarih ve 7-9349 sayılı kararı ile müsaade edilmiştir. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği‘nin amacı; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında araştırma görevlilerinin …

Oku »

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği; üreme sağlığı, infertilite, menopoz ve tüp bebek tedavilerinin yaygınlaştırılması, tanıtılması, gerçekleştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için gerekli çalışmalar yapmak amacıyla 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği; üreme sağlığı ve infertilite ile ilgili faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmaktadır. Dernek, üremeye yardımcı tedavi …

Oku »

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği – OHSAD; Türkiye’de özel sağlık sektörün sesi olarak hizmet sunmak misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği; 1991 yılından bugüne geçmiş yılların deneyim ve birikimiyle, dernek kurulma çalışmaları yasal açıdan 2004 yılı sonunda gerçekleşmiştir. Sağlık sektöründeki sağlık kurum ve kuruluşlarını temsil eden …

Oku »

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği; 2017 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Dernek, cerrahi ve sterilizasyon hemşireliğinin gelişmesini, görev, yetki ve sorumluluklarının farkına varılmasını; iletişiminin güçlenmesini, sosyal dayanışmayı ve dünya standartlarına uygun düzeye ulaşmasını sağlayarak, gelişmeleri takip etmesine ışık tutmaktır. Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği; hemşirelerin hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek, …

Oku »

Göz Nurunu Koruma Vakfı

Göz Nurunu Koruma Vakfı

Göz Nurunu Koruma Vakfı; Cağaloğlu Lions Kulüpleri önderliği ve hayırseverlerin katkılarıyla 1984 yılında kurulmuştur. Göz Nurunu Koruma Vakfı; sonradan olma veya önlenebilir körlükle mücadele etme, toplumun ve çocukların göz sağlığını koruma, bilinçlendirme, görme bozuklukları ve şaşılığın teşhis ve tedavilerinin yapılması ile insanların “Hayatı Görerek Yaşamalarını” sağlamaktır. Göz Vakfı; 2 göz …

Oku »

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği; 2009 yılında Türk sağlık sektöründe biyomedikal ve klinik mühendisliği gelişimine yardımcı olmak; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında bulunan biyomedikal ve klinik mühendisliği birimlerinin bilimsel, eğitimsel, sosyal ve kültürel alanlar içinde faaliyetlerini desteklemek ve bu birimlerin yürüttüğü faaliyetlerde karşılaştıkları sorunlar hakkında birlikte çalışmalar yaparak ortak çözümler …

Oku »

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği; 1947 yılında Türk Milletine ve insanlığa hizmet amacı güden bir ilim, hastalık, savaş ve hayır derneği olarak Ankara‘da kurulmuştur. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği; bakanlar kurulunun kararı ile kamu yararına dernek olarak kabul edilmiş, 15 Ekim 1973 tarihinde de isminde “Türkiye” kelimesinin kullanılmasına …

Oku »

Ruh Sağlığı Derneği

Ruh Sağlığı Derneği

Ruh Sağlığı Derneği, kültürel, sosyal, yerel ve ahlaki değerleri evrensel ve bilimsel ilkelerle bütünleştirerek ruh sağlığı ile ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı, ruh sağlığını korumayı, güçlendirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ruh Sağlığı Derneği, ruh sağlığı ile ilgili branşlarda (psikiyatri, psikoloji, pedagoji, sosyal hizmet uzmanlığı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde …

Oku »

Sağlık ve Eğitim Vakfı

Sağlık ve Eğitim Vakfı

Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Gelişen Türkiye’ye hizmet ilkesini temel alan vakıf, gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek …

Oku »