Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Tıbbi Vakıf ve Dernekler; çağdaş dünya ile bütünleşmiş toplum sağlığı oluşumuna bilimsel çalışmaların geliştirilmesine yardımcı olarak; tıp ve sağlık alanında bilimsel etkinliklerin yapılmasını desteklemektedir. Tıp eğitiminin çağın koşullarına uygun biçimde gerçekleşmesine yardımcı olarak, uluslararası bilimsel ilişkilerde bulunup; sağlık ve tıp alanında bilgi alışverişi sağlayarak ve sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmaktadır. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş olmuş; toplumsal sağlık ve tıp alanında örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı kökleşmeye, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan tıp dernekleri ve tıp vakıfları sağlık ansiklopedisinde yer almaktadır.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği – TOTBİD; ortopedi ve travmatoloji ile ilgili tüm derneklerin çalışmalarını koordine etmek amacıyla 1970 yılında Ankara’da kurulmuştur. I. Uluslararası Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin ardından; Ankara, İstanbul ve İzmir‘de bulunan ortopedi ve travmatoloji ile ilgili tüm derneklerin çalışmalarını koordine etmek, tüm ortopedi …

Oku »

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği – İMUD; iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak 2014 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda; eğitim, araştırma ve çalışan sağlığının korumasının yanı sıra işe bağlı hastalıklar ile meslek hastalarının tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon …

Oku »

SMA Benimle Yürü Derneği

SMA Benimle Yürü Derneği

SMA Benimle Yürü Derneği; SMA hastaları, taşıyıcılar ve aileleri için gerekli çalışmalar yapmak amacıyla Mayıs, 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı; SMA hastalarının yanı sıra SMA taşıyıcıları ve ailelerinin insan onuru ve haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşam sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. SMA Benimle Yürü Derneği; yönetim kurulu, …

Oku »

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, travma ve acil cerrahi alanında 1995 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek, Bakanlar Kurulu kararı ile 30 Ekim 2003 tarihinde kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. Türkiye’de travma ve acil cerrahi alanında uğraşan kuruluşlarla beraber hastane hizmetlerinin güncel tıbbın gereklerine uygun olarak yürütülmesi başta olmak üzere; bilimsel …

Oku »

Radyasyondan Korunma Derneği

Radyasyondan Korunma Derneği

Radyasyondan Korunma Derneği – TRKD; radyasyonla çalışanlar, halk, hasta ve çevrenin radyasyondan korunmasının sağlanması amacıyla 30 Ocak 2012 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. TRKD, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun neden olabileceği risk ve zararlı etkilerin yanı sıra; radyasyonla çalışanlar, halkın, hastaların ve çevrenin radyasyondan korunmanın sağlanmasına yönelik olarak alınan ve alınacak olan …

Oku »

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği; “Tıbbi Biyoloji Derneği” adı ile 25 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri içinde yer alan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarındaki öğretim üyelerinin, 1996 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Tıbbi Biyoloji Kongresi”nde amacı doğrultusunda bir derneğin kurulmasını önerilmesi üzerine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim …

Oku »

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği – HIVEND; HIV enfeksiyonu ile ilgili toplumda farkındalık yaratma ve hastalara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunabilmek amacıyla 10 Aralık 2013 tarihinde Kocamustafapaşa, Fatih / İstanbul’da kurulmuştur. Tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen için HIV Enfeksiyonu; Türkiye’de her geçen gün sıklığı artmasının yanı sıra buna karşı güncel …

Oku »

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği; yaygınlığı, tanı, savaşım ve korunma yöntemleri önemini belirlemek amacıyla 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek, Viral Hepatitlerin toplumdaki yaygınlığı başta olmak üzere önemini belirleyecek tanı, savaşma ve korunma yöntemleri ile beraber; bu alanda yapılacak çeşitli inceleme ve araştırmalar ile destekleme, teşvik etme ve elde edilen bilgilerle ilgili …

Oku »

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği; bebek ve çocuklarda enfeksiyon hastalıklarını önlemek amacıyla 30 Temmuz 1998 tarihinde Bursa’da kurulmuştur. Dernek, Türkiye’de bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıklarının sıklığını ve ölüm oranlarını indirme, aşılama oranlarını artırma, bağışıklamaya yönelik çalışma ve etkinlikleri yaygınlaştırmasının yanı sıra; çocuk enfeksiyon hastalıkları ile ilgili çalışma yapan …

Oku »

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının; kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak 2006 yılında Ankara‘da kurulmuştur. EKMUD, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için; aktiviteler düzenlemesinin yanı sıra, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon …

Oku »

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği; Türkiye Fizikoterapi ve Rehabilitasyon Cemiyeti adı ile 28 Aralık 1958 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında ve bu konulara bağlı olarak; teknik ve sosyal alanlardaki çalışmalar, yenilik ve yayınları takip etmek, bireyin bedensel, ruhsal özürlülük ve hastalıklarını önleme …

Oku »

Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği

Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği

Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği – Massiad; İstanbul Tıbbi Malzeme İthalat, İhracat ve Satıcılar Derneği adıyla 1992 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek, tıbbi cihaz sektörünün bir dernek çatısı altında toplanma fikri ile; Türkiye’de medikal sektörde “mesleğin duayenleri“nin desteği ve katkılarıyla kurulmuş olan ilk derneklerden birisidir. 1994 yılında gerçekleştirilen genel …

Oku »

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin mali ve idari yönden karşılaştığı güçlüklere destek vermek amacıyla 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf, dönemin Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Hikmet Altuğ’un teşebbüsleri ve fakülte içinde yer alan yardım derneklerinin katılımlarıyla 29 Nisan 1972 tarihinde onaylanarak faaliyetlerine başlamıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi …

Oku »

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı; Vehbi Koç’un önderliğinde, akademisyen, işçi ve işveren kuruluşları temsilcileri tarafından 1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Vakıf, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sunulmakta olan anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarını desteklemeyi amaçlanmakta olup; anne-bebek ölüm oranlarını azaltmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ve kamusal hizmetler ile birlikte; özel sektörün sorumluluk …

Oku »

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği; parazitoloji bilimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla Bornova İzmir‘de kurulmuştur. Dernek bilimsel olarak kuruluş amacı; Türkiye’de iklim ve coğrafya’da olan konumu gereği, nüfusun kırsal bölgelerden, kent yaşamına yerleşme durumu ile bölgeler arasındaki dağılımda yaşanan ulaşım koşulları, komşu ülkelerle olan giriş ve çıkışların yoğunluğuna bağlı olarak parazit hastalıkları yayılışı …

Oku »

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği; endometriozis ve onun yol açtığı rahatsızlıklarla ilgili hasta, hasta yakınları, toplumu ve hekimleri bilgilendirmek amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, üreme çağındaki kadınların çikolata kisti hastalığı (endometriozis) etkilerinin daha az olduğu bir gelecek için çalışmalar yürütmektedir. Endometriozis ve Adenomyozis Derneği; çikolata kisti hastalığından etkilenen kadınların yaşam …

Oku »

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği – ÇGD; genetik hastalıklarının önlenmesini sağlamak amacıyla 2011 yılında İzmir‘de kurulmuştur. Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği; genetik hastalıklarının önlenmesi, çocukların genetik hastalıklarla ilgili olan tanı, tedavi ve bakım hizmetleri başta olmak üzere, gerekli olan ihtiyaçlarını, en doğru ve güncel bilgiler ışığında uzman çocuk hekimleri ve diğer sağlık …

Oku »

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği, tıp eğitimcilerin bilimsel, hukuksal ve sosyal alanlarda temsil etmek amacı ile 3 Nisan 1978 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek; Türkiye’de bulunan üniversitelerde uygulanan tıp eğitimini, üniversitelerin içinde ve dışında uygulanan mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve ihtisas çalışmaları ile beraber, bunlarla ilgili tıp eğitim programlarını incelemektedir. Tıp …

Oku »

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği – KLİMİK, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının tüm çalışma konuları alanlarında; geliştirmek, desteklemek temsilcilikler ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyette göstermek amacıyla 13 Haziran 1986 tarihinde bilimsel uzmanlık derneği olarak kurulmuştur. Dernek, İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2007 tarihinde verdiği kararla “Klinik Mikrobiyoloji …

Oku »

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği; beyin damar hastalıkları alanında çalışmalar yapmak amacıyla 1994 yılında Eskişehir‘de kurulmuştur. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği; beyin damar hastalıklarının oluş nedenleri araştırmak, koruyucu önlemlerin gelişmesi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgileri arttırmak amaçlamaktadır. Türkiye’de ve dünya çapındaki gelişmelere katkıda bulunarak, bu alanda çalışan hekim ve diğer …

Oku »

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği, nöropsikiyatrisler tarafından Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adı ile 1914 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Cemiyetin 1918 yılında Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adıyla, ilk oturumda da resmi kuruluşu tamamlanmış ve başkanlığa Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman getirilerek, 1951 yılına kadar başkanlığında kalmıştır. Toptaşı Bimarhanesi başhekimi Avni …

Oku »

Uyku Derneği

Uyku Derneği

Uyku Derneği – UYKUDER; uyku ve bozuklukları alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel bir uzmanlık derneği olarak 17 Ağustos 2006 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Uyku Derneği, Türkiye’de bilimsel alanda gelişimine katkı sağlayarak; hekim, teknisyen eğitimlerine devam etmektedir. Dernek, Türkiye‘de Uyku Tıbbı Politikaları konusunda geliştirilmesine öncü rol oynamaktadır. …

Oku »

Türk Algoloji Ağrı Derneği

Türk Argoloji Ağrı Derneği

Türk Algoloji Ağrı Derneği; multidisipliner bir anlayışla, ağrı ile doğrudan ilgili her disiplini kapsayacak şekilde 1987 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek üyeleri ESRA, WIP, EFIC yönetim kurullarında temsil edilmiş; EFIC ve WIP başkanlığını yapmıştır. Dernek uluslararası ilişkilerini halen sürdürmektedir. Türk Algoloji Ağrı Derneği; 1998 yılından günümüze düzenlediği bölgesel toplantılar ile özellikle …

Oku »

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği; Türkiye’de bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakülteleri ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü; öğretim üyeleri ve uzmanları ile beraber ilaç sanayiinden 2 üye tarafından 16 Kasım 1966 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. TFD, 8 Mayıs 1970 tarihinde Bakanlar Kurulu …

Oku »

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Prof. Dr. Ahmet Çimen öncülüğünde 8 Ekim 1991 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Dernek; Çekirge-Bursa’da düzenlenen I. Ulusal Anatomi Kongresi‘nde Anatomi Derneği kurucu üyeleri Prof. Dr. M. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. F. Türkân Erem, Prof. Dr. Ahmet Çimen, …

Oku »

Fleboloji Derneği

Fleboloji Derneği

Fleboloji Derneği; fleboloji (Toplar damar bilimi) tıp mensuplarını bir araya getirmek amacıyla 1998 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Fleboloji Derneğinin amacı, fleboloji konusunda ve uzmanlaşmış ve uzmanlaşma sürecinde olan hekimlerin; bilgi, beceri, teori ve pratiklerini teşhis ve tedavi yöntem ve buluşlarını paylaşmak bu konuda yapılmış çalışmaları derleme, toplama ve ortak çalışmalar gerçekleştirerek …

Oku »

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği; 19 Ocak 1998 tarihinde “Acil Pediatri Derneği” adı ile İzmir‘de kurulmuştur. Türkiye’deki eğitim hastaneleri ve üniversitelerde Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakımı ile uğraşan öğretim üyeleri ve Çocuk hekimleri 2000 yılında İstanbul’da yapılan ilk toplantıda bir araya gelmiş; burada derneğin isminin “Çocuk Acil …

Oku »

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 1987 yılından itibaren Türkiye‘de her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; kurumların çalışanları ve ailelerinin de dahil olduğu etkinliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığı ve bilinci arttırılması hedeflenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında 2001 yılından itibaren etkinlikler …

Oku »

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı –KASEV; 1986 yılında kurulmuş ve o tarihte faaliyette olan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezini kalkındırmak, geliştirmek amacıyla Başhekim Sayın Kamil Çetin Oraler’in öncülüğünde kurulmuştur. Vakıf kurulduğunda; sadece Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezinden hizmet alan öğretmen, öğrenci, Milli Eğitim mensuplarına sağlık hizmeti vermek, okul-öğrenci sağlığı …

Oku »

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği; vasküler ve endovasküler cerrahi konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, ülke çapında bu dalın yüksek standartlara erişmesini sağlamak amacıyla 1982 yılında Ankara‘da kurulmuştur. UVCD; ulusal ve uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmaktadır. …

Oku »

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Estetik Plastik Cerrahi Derneği, estetik cerrahi alanındaki bilginin gelişmesi ve bu bilginin meslektaşlarının arasında hem ulusal hem de uluslararası yayılması amacı ile 1991 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Estetik Plastik Cerrahi Derneği amacını yerine getirmek için; ulusal ve uluslararası bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla estetik ve plastik cerrahi konularında üniversite ve hastanelerle …

Oku »

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile ilişkinizin devamını …

Oku »

Akupunktur Derneği

Akupunktur Derneği

Akupunktur Derneği, akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp tedavilerin bilimsel yönlerinin önemini vurgulamak, akupunktur tedavisindeki başarıyı tüm hekimlere ve topluma duyurmak; bu konunun ayrıntılı olarak anlatılmasında, açıklanmasında ve bilimsel yönleriyle vurgulanmasında önderlik yapmak ve anlayışını teşvik etmek için 1986 yılında İstanbul‘da kurulmuş tescilli bir dernektir. Akupunktur Derneği; uygun nitelikteki akupunktur doktorlarının …

Oku »

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), üyelerinin iç hastalıkları bilim dalında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlama ve iç hastalıkları eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunma amaçları ile 1995 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği; İç Hastalıkları ve Yan …

Oku »

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile …

Oku »

Cerrahi Onkoloji Derneği

Cerrahi Onkoloji Derneği

Cerrahi Onkoloji Derneği, Onkoloji ile ilgili klinik ve klinik öncesi bilimlerde ve özellikle Onkoloji ile ilgili Cerrahi Onkoloji, Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, uygulamak ve bunlara katkılarda bulunmak bu disiplinlerle ilgili ayrı ayrı veya birlikte kurumlar kurmak ve hekimlerin yetişmesi, bilgi alışverişi gibi konularda kolaylıklar …

Oku »

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile ilişkinizin …

Oku »

Diyaliz Hekimleri Derneği

Diyaliz Hekimleri Derneği

Diyaliz Hekimleri Derneği – DİHED, Türkiye’deki diyaliz hizmeti veren kuruluş ve hastanelerde çalışan hekimlerin sosyal haklarını korumak amacıyla 2006 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Diyaliz Hekimleri Derneği diyaliz hizmeti veren kuruluş ve hastanelerde çalışan hekimlerin; etik iş şartlarında çalışmalarını sağlamak, çağın gerektirdiği bilimsel ve sosyal çalışmaları desteklemek, uygulamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında …

Oku »

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği; Amerikan Hastanesi çatısı altında, Ayşe Pişkin Özinci’nin liderliğinde Emine Türkmen, Özlem Yazıcı, Berrin Bulut, Birgül Savaş, Hanife Demir, Ferah İnceoğlu tarafından yoğun bakım hemşirelerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve desteklemek amacıyla 14 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği; Vehbi Koç Vakfı …

Oku »

Pediatri Üroloji Derneği

Pediatri Üroloji Derneği

Pediatri Üroloji Derneği, çocuk ürolojisinin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Pediatri Üroloji Derneği; çocuk ürolojisi biliminin, eğitiminin ve uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi ve çocuk ürolojisi ile uğraşan uzmanlar arasında işbirliğinin arttırılması hedeflemektedir. Çocuk ürolojisi ile ilgili eğitim standartlarını ve yöntemlerini belirlemek ve bu alanda oluşturulacak …

Oku »

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği; çocuk cerrahisi uzmanlarının bilimsel ilkeler ışığında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği; çocuk cerrahisi uzmanlarının bilimsel ilkeler ışığında çalışan ulusal meslek örgütüdür. Çocuk cerrahisi alanında eğitim, araştırma ve hasta bakımı ile ilgili ulusal politikalar oluşturarak hem tedavi ve rehabilite edici hem de koruyucu yaklaşımları geliştirmek ve …

Oku »

Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği

Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği

Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği; Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği alanınında Ankara‘da kurulmuştur. HLA sisteminin keşfi ve organ ve doku transplantasyonundaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de Transplantasyon İmmünolojisi 1970’li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de bu konuda çalışan laboratuvarlardan doktor ve teknik elemanlar ilk olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD …

Oku »

Ankara Ürologlar Derneği

Ankara Ürologlar Derneği

Ankara Ürologlar Derneği; üroloji uzmanlarının ve üroloji asistanlarının mesleki çalışmalarını tüm bilimsel ve hukuki yönden desteklemek amacıyla 16 Nisan 1970 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Dernek 11 üye tarafından kurulmuş olup; 1970 yılında ilk yönetim kurulu başkanı olan Dr. İhsan Günalp 1998 yılına kadar aralıksız olarak başkanlık yapmıştır. Dr. İhsan Günalp 1998 …

Oku »

Kedi Hekimliği Derneği

Kedi Hekimliği Derneği

Kedi Hekimliği Derneği – KHEDİ; 2017 Ocak ayında, sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle “Kedi Hekimliği” alanına yoğunlaşmak, “Kedi”yi ve özellikle “Hekimliğini” kapsayan kısmını irdelemek, hem Veteriner Hekimlerin hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerin bu …

Oku »

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği, akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri alanında çalışan ve bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta olan tıp doktorları ile ilgili alanda çalışan diğer uzmanlık dalı uzman tıp doktorları bünyesinde toplayan bir uzmanlık derneğidir. Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türkiye’de ve dünyada giderek artan akciğer kanserine, tanı ve tedavide …

Oku »

Anadolu Böbrek Vakfı

Anadolu Böbrek Vakfı

Anadolu Böbrek Vakfı; 1980 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı‘nın devamıdır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı; 1984 yılında iki katlı, müstakil ve modern bir diyaliz merkezi hizmete açtı. 1985 yılında 2. Nefroloji Kongresi tertiplenerek uzun süreden beri yapılamayan Nefroloji Kongrelerinin devamı sağlandı. …

Oku »

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Servisi’nde çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan …

Oku »

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, enfeksiyon ile ilgili tüm dalları bir araya toplamak amacıyla 1991 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Türkiye’de enfeksiyon ve enfeksiyonun tüm yan dalları ile ilgili birçok dernek bulunması; 1990 yılında çocuk enfeksiyonu ihtisasının yan dal olarak kabul edilmesinin ardından, enfeksiyon ile ilgili tüm branşları bir arada toplayan dernek kurulması ihtiyacıyla …

Oku »

Dermatoloji Akademisi Derneği

Dermatoloji Akademisi Derneği

Dermatoloji Akademisi Derneği; dermatoloji alanında akademik düzeyde öğretim, eğitim, araştırma ve gelişimleri sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 2006 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dermatoloji Akademisi Derneği; faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Dermatoloji Akademisi …

Oku »

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği, göz hastalıkları uzmanlarının ve göz hastalıkları uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin; eğitim, araştırma, hasta bakımı, halk sağlığı alanlarında ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak amacıyla 16 Temmuz 1928 tarihinde İstanbul‘da kurulmuştur. Türk Oftalmoloji Derneği, göz hastalıklarından korunma ve tedavi olanaklarında; gelişmeler sağlamak yoluyla ulusal göz sağlığına …

Oku »