Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Tıbbi Dergiler

Tıbbi Dergiler

Tıbbi Dergiler; sağlık ve tıp alanında yayın yapanlar doğrudan ansiklopedide yer almaktadır.

Akdeniz Tıp Dergisi

Akdeniz Tıp Dergisi

Akdeniz Tıp Dergisi; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organı olarak 1982 yılında Antalya‘da tıp dergisi olarak kurulmuştur. Akdeniz Tıp Dergisi yayın dili Türkçe ve İngilizce olarak; Ocak, Mayıs, Eylül ayları olmak üzere yılda üç kez dört ayda bir yayınlanan bilimsel ve hakemli, disiplinlerarası bir dergidir. Derginin amacı, sağlık bilimleri …

Oku »

Konuralp Tıp Dergisi

Konuralp Tıp Dergisi

Konuralp Tıp Dergisi – Konuralp Medical Journal; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı‘nın yayını organı olarak 2009 yılında yayın hayatına başlamıştır. Konuralp Tıp Dergisi Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak makaleler dergi yazım kuralları ve dil kontrolü amacıyla ön okuma sürecinden geçmekte olup; yazılar …

Oku »

Ege Tıp Dergisi

Ege Tıp Dergisi

Ege Tıp Dergisi – Ege Journal of Medicine; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olarak 1962 yılında İzmir‘de yayın hayatına başlamıştır. Ege Tıp Dergisi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir dört sayı, bir cilt İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmasının yanı sıra talep olması durumunda …

Oku »

Çukurova Tıp Dergisi

Çukurova Tıp Dergisi

Çukurova Tıp Dergisi & Cukurova Medical Journal; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi adı ile 1976 yılında yayın hayatına başlamıştır. Cukurova Medical Journal, tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı gibi tıp bilimleri ile ilgili konularda deneysel ve klinik araştırmalar, olgu bildirileri, editöre mektupları değerlendirmeleri olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak Mart, Haziran, …

Oku »

Adli Tıp Dergisi

Adli Tıp Dergisi

Adli Tıp Dergisi; adli tıp ve bilimleri alanında yayınlar yapmak amacıyla Adli Tıp Kurumunun resmi yayın organı olarak 1985 yılında yayın hayatına başlamıştır. Adli Tıp Dergisi, adli tıp biliminde çeşitli araştırmalar ile birlikte olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemeler hazırlamaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere her yıl üç sayı …

Oku »

Genel Tıp Dergisi

Genel Tıp Dergisi

Genel Tıp Dergisi; Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olup, 1997 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Mart – Haziran – Eylül – Aralık ayı olmak üzere üç ayda bir Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Genel Tıp Dergisi; Türkiye Atıf Dizini, Ulakbim TR Dizini, EBSCOhost, Index Copernicus ve DOAJ …

Oku »

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, göğüs hastalıkları kapsamına giren tüm konularda yayınlar yapmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, göğüs hastalıkları ile ilgili olarak araştırma, olgu sunumu, derleme, vaka ve editöre mektupları yayınlayarak; Türkiye’de tıp eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim, hasta bakım ve yaşam kalitesini artırmayı …

Oku »

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

Çocuk Enfeksiyon Dergisi – Journal of Pediatric Infection; Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin bilimsel içerikli, açık erişimli resmi yayın organı olarak 2007 yılında yayın hayatına başlamıştır. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, bir yıl boyunca; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda 4 defa yayınlanmakta olup; Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları …

Oku »

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi; uluslararası hakemli, “peer-review” ve “çift-kör” sistemi ile 1981 yılında Ankara‘da yayın hayatına başlamıştır. Dergi, uluslararası hakemli, makaleleri “peer-review” ve “çift-kör” sistemi ile değerlendiren; Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3 ayda bir, yılda 4 sayı ile yayım dili İngilizce – Türkçe olarak önyargısız ve bağımsız …

Oku »

Klinik Psikiyatri Dergisi

Klinik Psikiyatri Dergisi

Klinik Psikiyatri Dergisi, Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Psikofarmakoloji ve Nörolojik Psikiyatri alanlarında 1998 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Dergi, Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Psikofarmakoloji ve Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönleri alanlarında; deneysel/klinik araştırma, derleme, olgu sunumu, kısa bildiri ve editöre mektup türünden yazılara yer vermektedir. Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanmakta olan Klinik Psikiyatrisi Dergisi; çevrimiçi …

Oku »

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi, Pediatrik Cerrahi Dergisi adıyla Türkiye’de tıp alanında 1987 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Dergi kurulduğu günden 1992 yılında 6. cildin 1. sayısından itibaren Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) ve Pediatrik Üroloji Derneği’nin (PEDURO) resmi yayın organı olup; 2005 yılında 19. cildin ilk sayısından itibaren Çocuk Cerrahisi Dergisi (ÇCD) adını …

Oku »

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Zeynep Kamil Tıp Bülteni; Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmi yayın organı olarak 1969 yılında yayın hayatına başlamıştır. ZKTB hakemli bir dergi olup; Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri ve Pediatrik cerrahi alanlarında klinik araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, kısa iletişimler ve editöre mektupları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlamaktadır. …

Oku »

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi kısa adı İst Tıp Fak Derg, bağımsız olarak yayınlanmakta olup; önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde Türkçe ve İngilizce yayın dili olarak 1916 yılında yayın hayatına başlamıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organı olan dergi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim …

Oku »

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Türkiye Parazitoloji Dergisi; Türk Parazitoloji Derneği’nin parazitoloji ve ilgili bilim dalları konularını içeren çift-kör hakemli, açık erişimli olarak bilimsel yayın organı olarak 2004 yılından günümüze yayın yapmaktadır. Dergi tüzük gereği en az bir defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayınlanmakta olup; dört sayıda bir …

Oku »

Literatür Dergisi

Literatür Dergisi

Literatür Dergisi – Lit Tıp Derg; Yüce Yayım tarafından, tıp alanında klinik ve deneysel çalışmalar, vakalara ait raporlar ve görüntülemeler, derleme yazıları ve editör’e mektupları yayınlayan 1984 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk çeviri hakemli bir tıp dergisidir. Derginin, yayın dili, İngilizce özet haricinde Türkçe olup; yılda üç defa yayınlanmaktadır. …

Oku »

Clinical Dentistry and Research

Clinical Dentistry and Research

Clinical Dentistry and Research; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bilimsel yayın organı 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi; 2013 Ocak ayının sayısından itibaren de TÜBİTAK kurumu tarafından indexlenen dergiler kategorisine alınmıştır. CDR; İzlediği gelişimi ile çizgisinden ödün vermeden çağdaş yayıncılık anlayışı ile yayınlarını sürdürmeye devam etmektedir. Dergi Arşivi 2019 2018 …

Oku »

Van Tıp Dergisi

Van Tıp Dergisi

Van Tıp Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayın organı olarak 1997 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi kurulduğu günden günümüze kadar düzenli ve kesintisiz olarak yılda Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı olmak üzere 4 sayı yayınlanmaktadır. Derginin içeriği, Sağlık bilimlerinin disiplinlerinde yapılmış olan klinik araştırmalar, derlemeler, olgu …

Oku »

Eurasian Journal of Pulmonology

Eurasian Journal of Pulmonology

Eurasian Journal of Pulmonology; Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği‘nin Solunum ismi ile süreli yayın organı olarak 7 Ekim 1976 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Dergi ilk yıllarda, yılda bir kez ve sadece ulusal kongre panel ve serbest bildiri konuşmalarından oluşturulmuştur. Derginin ilk basımlarını Tüsad’ın kurucu başkanı olan Prof. Dr. Meliha Terzioğlu‘nun eşi, …

Oku »

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin resmi yayın organı olan “Cerrahpaşa Tıp Dergisi” 1967 yılında yayın hayatına başlamıştır. “Cerrahpaşa Tıp Dergisi” tıp alanında; cerrahi, klinik ve deneysel araştırma, inceleme, olgu sunumu, derleme, ilginç görüntü ve editöre mektupları yayınlamaktadır. Dergi yılda 4 kez, üç ayda bir yayınlanmakta olup; yayın politikası, içerik ve formatı “International …

Oku »

Türk Damar Cerrahisi Dergisi

Türk Damar Cerrahisi Dergisi

Türk Damar Cerrahisi Dergisi, Arteriyel, Venöz, Lenfatik Bozukluklar ve yönetimleri konularında orijinal makaleler yayınlayan uluslararası bir açık erişimli dergidir. Bunlarla ilgili; tüm klinik, cerrahi ve deneysel çalışmaları, başyazıları, güncel ve toplu incelemeleri, teknik belgeleri, vaka raporlarını, ilginç görüntüleri, yazışmaları ve yorumları içerir. Dergi, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ve …

Oku »

Bakırköy Tıp Dergisi

Bakırköy Tıp Dergisi

Bakırköy Tıp Dergisi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nin süreli yayın organı olup, Haziran 2005’de ilk sayısını çıkarmıştır. Genel tıp içerikli, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız hakemlik ilkelerine dayanan uluslararası periyodik bir dergidir. Bakırköy Tıp Dergisi Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere yılda …

Oku »

Anadolu Kardiyoloji Dergisi

Anadolu Kardiyoloji Dergisi

Anadolu Kardiyoloji Dergisi – The Anatolian Journal of Cardiology; 1 Mart 2001 tarihinde Prof. Dr. Bilgin Timuralp tarafından kurulmuştur. Dergi; bağımsız, tarafsız, çift kör ve akran gözden geçirme ilkeleriyle yayınlanan kardiyoloji üzerine uluslararası aylık bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizce‘dir. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, uluslararası düzeyde kardiyoloji üzerine nitelikli ve özgün …

Oku »

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

GüncelGastroenteroloji Dergisi; Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır. Gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayarak; güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alışverişini sağlamaktadır. Güncel Gastroenteroloji Dergisi Güncel Gastroenteroloji Dergisi, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir …

Oku »

Türk Oftalmoloji Dergisi

Türk Oftalmoloji Dergisi

Türk Oftalmoloji Dergisi, Türk Oftalmoloji Derneği’nin Ocak 1929 tarihinde yayın hayatına başlamış; süreli, bilimsel ve tek yayın organıdır. Türk oftalmologlarının çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına tanıtmak amacıyla ilk yıllarda Türkçe ve Fransızca yayınlanan dergi, çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle bazı dönemlerde yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştır. Türk Oftalmoloji Dergisi, 1971 yılından itibaren …

Oku »

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (J PMR Sci), Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği‘nin süreli, bilimsel yayın organıdır. 1998 yılında Fiziksel Tıp ismi ile yayına başlayan dergi, 2006 yılında online yayına başlamıştır. Derginin amacı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilimi ve klinik uygulamaları hakkında orijinal ve güncel araştırmalar …

Oku »

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneğinin bilimsel yayın organı olup, kadın kanserleri alanındaki klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları ve editöre mektupları yayınlayan uluslararası bir dergidir. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi yılda üç kez yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Jinekolojik onkolojik …

Oku »

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin yayın organı olup ilgili alanlardaki özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, bilimsel haberler, bilimsel kitap ve dergi tanıtım yazıları ile okuyucu mektuplarını yayımlayan hakemli bir dergidir. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi‘nin amacı; tıbbi mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, …

Oku »

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi

Kafkas Tip Bilimleri Dergisi, Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul eden, hakemli bir genel tıp dergisidir. Dergi tıbbi bilimleri geliştiren ve aydınlatan ya da okuyucularını eğiten orjinal sağlık ile ilgili makaleleri (araştırma, kısa bildiri, derleme, editöre mektup, olgu sunumu, çeviri, tıbbi yayın tanıtma vb türlerden yazılar) yayımlar. Yılda 3 sayı …

Oku »

Tıp Dergileri

Tıp Dergileri

Tıp Dergileri, tıbbi bilgileri doktorlara ve diğer sağlık profesyonellerine ileten hakemli bilimsel dergilerdir. Türkiye’de yayın yapan ulusal ve uluslararası tıp dergileri, sağlık dergileri, tıbbi bültenler, tıbbi dergi arşivleri ve tıbbi yayınlar ile tıbbi uzmanlığı kapsayan genel tıp dergileri listede yer almaktadır. Türkiye’nin ilk tıp dergisi 1925 yılının Eylül ayında “Tedavi …

Oku »

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery-TJRMS); İngilizce veya Türkçe dilinde, yılda dört kez yayınlanan erişimi açık olan bir dergidir. Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi; infertilite, endokrinoloji, endoskopi ve reproduktif tıp alanında orijinal makaleleleri, derlemeleri, videolu makaleleri, vaka sunumlarını ve editöre mektup yazılarını …

Oku »

Türk Pediatri Arşivi Dergisi

Türk Pediatri Arşivi, Türk Pediatri Kurumu Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup, çocuk sağlığı ve hastalıkları içerikli, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası süreli bir dergidir. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı yayınlanmakta, ilaveten Türk …

Oku »

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi; Türk Nefroloji Derneği yayın organıdır ve yılda üç kez olmak üzere (Ocak, Mayıs, Eylül) dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Nefroloji, diyaliz, transplantasyon ve hipertansiyon alanındaki klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunumları ve literatür derlemeleri, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayın …

Oku »