Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler

Tıbbi Bölümler

Anatomi

Anatomi

Anatomi; canlıların yapısı ve düzeni ile beraber bu anatomik yapıyı oluşturan organları incelemesini yapan anabilim dalıdır. İnsan Anatomisi ve Hayvan Anatomisi, temel tıp bilimleri arasında en eski bilim dalıdır. Organların tanımlanması, şekilleri ile beraber büyüklükleri ve özelliklerin ortaya konması, organların birbirileri ile olan ilişkilerinin tıp biliminde kullanılması anatominin bilimsel olarak …

Oku »

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji veya Medikal Onkoloji; kanserli hastaların kemoterapi uygulamaları ve kanserden korunma, erken tanı, tarama, alanlarını kapsayan bir bilim dalıdır. Kanserin her aşaması tıbbi onkoloji bilim dalını ilgilendirmektedir. Kanser tanı ve tedavisinde, bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner yaklaşımla; cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılmaktadır. Kemoterapi kavramını ilk defa …

Oku »

Obstetri

Obstetri

Obstetri, Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalının; tıbbın gebelik, doğum/doğum sonrası dönemde tüm kadın üreme yollarıyla ve doğan çocukların bakımı ile ilgilenen tıbbi uzmanlık dalıdır. Gebelerin büyük çoğunluğu bu dönemi herhangi bir komplikasyon olmaksızın sorunsuz bir şekilde geçirmektedir. Fakat, obstetrik bakımın belli bir bölümünde; gebelikte doğmamış bebeğin sağlığı ve doğumda …

Oku »

Biyofizik

Biyofizik

Biyofizik, fizik prensipleri ile teknikleri, metodları ve aletleri canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda; biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözülmesinde, fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarından yararlanan disiplinler arası uygulanmasını sağlayan bir anabilim dalıdır. 19. yüzyılda biyolojik olaylara eğilirek, klasik fiziğe yaptıkları büyük katkılarla ölümsüzleşen; Adolf Fick, Jean Leonard Poiseuille ve Hermann von …

Oku »

Dahili Tıp Bölümleri

Dahili Tıp Bölümleri Acil Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Göğüs …

Oku »

Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. 28 Aralık 1895 tarihinde x ışınları Alman Fizik Profesörü Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfinden sonra 1896 yılında Antoine Henri Becquerel, radyoaktiviteyi keşfi ile Thomas Edison‘un piyasada satılan ilk floroskopi icadı ile devam etmiştir. Profesör Röntgen tarafından x …

Oku »

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

İç hastalıkları veya Dahiliye olarak bilinen tıbbın bir ana bilim dalıdır. İç Hastalıkları; akciğer, böbrek hastalıkları, diyabet, enfeksiyon hastalıkları, hormon hastalıkları, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi; karaciğer hastalıkları, mide ve bağırsak sindirim sistemi problemleri, romatizmal, obezite, solunum sistemi rahatsızlıkları ve tansiyon gibi problemlerde başvurulan bölümdür.

Oku »

Adli Tıp

Adli Tıp

Adli Tıp bilim dalının varlığı; hukuk ve tıp karşılıklı olarak bir etkileşim içinde olduğu M.Ö. 3000 yıllarına dayanmaktadır. Mısır’da baş yargıç Pharaoh Zoser’in özel hekimi olan İmhotep aynı zamanda ilk adli tıp uzmanı olarak kabul edilmektedir. Adli tıbbı ilgilendiren ilk belgeler eski hukuk belgelerinin içinde yer almaktadır. M.Ö 1400’lü yıllarda …

Oku »

Acil Tıp

Hayatı tehdit edici tüm sağlık problemlerine hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi esasına dayanan bir tıp disiplini olan Acil Tıp, hastane öncesi bakım ve acil servis hizmetleri, doğası gereği 7/24 kesintisiz devam eden, mortalitesi ve morbiditesi yüksek sağlık sorunlarıyla ilgilidir. Savaş tıbbı ve afet tıbbı ile elde edilen bilgi …

Oku »

Cerrahi Tıp Bölümleri

Cerrahi Tıp Bölümleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Genel Cerrahi AnaBilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji …

Oku »

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; günümüze kadar gelen aşamalar kronolojik olarak incelendiğinde, plastik cerrahi uygulamalarının oldukça eskilere dayanmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde plastik cerrahinin gelişmesi II. Dünya Savaşı‘ndan sonra olmuştur. Cerrahiyetül Haniyye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; Türk – İslam literatüründe Şerefeddin Sabuncuoğlu‘na ait ilk basılı eser olan ”Cerrahiyetül Haniyye” kitabında …

Oku »

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Tarihçesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları tıp tarihimizde her ne kadar asırlar önce hekimlik bilimi içinde yer aldığı görülse de özel bir ihtisas olarak gelişmesi Avrupa’da olduğu gibi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‘nin kuruluşuyla beraber 19. yüzyıl sonlarında gelmiştir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1871 mezunlarından Dr. Civani Ananyan Bey ilk …

Oku »

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum; çeşitli kadın  hastalıklarının incelenmesinde, gerekse gebe hastaların takibinde ve kısırlık sürecinde tüm tanı ve tedavi hizmeti sunan anabilim dalıdır. Bölümler Genel Jinekoloji Obstetrik Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Ürojinekoloji Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Jinekolojik Onkoloji Tarihçesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Osmanlı Devleti zamanında Padişah II. Mahmud tarafından …

Oku »

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları veya Oftalmoloji, göz ve görme sistemi hastalıklarının teşhisi, tedavisi, önlenmesi ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Kelimenin kökeni Yunanca ophthalmos (göz) kelimesinden gelmektedir. Ana disiplin olarak hayvan gözlerini de kapsar; insan gözüyle aralarında son derece az fark vardır. Hastalıklara bağlı olmayan bu farklar sadece prevelans ve anatomiye …

Oku »

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen organ ve bölgelerin; göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusuna ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır. Göğüs Cerrahisi; M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bir tarihçesi mevcuttur. Eski insanlar, göğsün ciddi torasik yaraların hayati organları ölümcül olduğunu fark etti. M.Ö …

Oku »

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi, Hariciye olarak da bilinen; vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, birçok cerrahi hastalıkların prensipleri olan; yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevaplar gibi konuları da içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dallarını etkilemiş teknik bir ana disiplindir. Genel olarak; ince bağırsak, …

Oku »

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi, nörocerrahi veya nöroşirürji, sözcük itibarı ile, şirürji ile nöro‘nun birleşmesi; Şirürji “el” anlamındaki “kheir” ile “çalışma” anlamına gelen “Ergon“un birleşmesi ile oluşmaktadır. Nöroşirürji sinir sistemi üzerinde yapılan el işçiliği anlamına gelmektedir. Merkezi (beyin–omurilik), çevresel sinirler (periferik), kafatası dışında beyin damar hastalıklar (ekstra-kraniyal serebrovasküler) sistem dahil olmak üzere sinir sisteminin …

Oku »

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi ‘nin başlangıcı Sümer mitolojinde Enki ve Ninmah: İnsanın Yaratılışı ile ilgili kil tabletlere dayanmaktadır. M.Ö 3500 yıllarına ait olan tabletler; yenidoğan bebekte cinsiyetin dış genital organlara bakılarak tayin edilememesi (ambigus genitalia) ve idrar kaçırması (üriner inkontinansı) olan özürlü bebeklerden (anomalili) söz edilmektedir. M.S 130 – 199 yıllarında Bergama’da yaşayan Galen, “hipospadias” (çocuğun idrar yaptığı …

Oku »

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon tarihçesi ilk olarak ağrıyı ortadan kaldırmak adına ilk girişimler Hipokrat ve Galen tarafından ‘poppy’, ‘mandrake kökü’, afyona batırılmış süngerler ve alkol kullanılarak yapılmıştır. Gerçek anestezi tarihi 1774 yılında Joseph Priestley’in oksijeni ve 1776 yılında nitröz oksidi keşfi ile başlamıştır. Yine aynı yıllarda Sir Thomas Beddoes İngiltere’de eter …

Oku »

Farmakodinami

Farmakodinami

Farmakodinami; ilaçların, hasta ya da sağlıklı organizmalar üzerindeki etkisini deneysel olarak araştıran, inceleyen bilim.

Oku »

Deri Hastalıkları

Deri Hastalıkları

Deri Hastalıkları veya Dermatoz; deri, saç ve tüm vücudu kas ve ter bezleri ile kapsayan vücut sistemini etkileyen herhangi bir tıbbi durumdur. Deri Hastalıkları; ciltte görülen hastalıklar olmakla beraber, insan cildini etkileyen yüzlerce deri hastalığına rastlanmaktadır. Deri hastalıkları ile ilgilenen dermatoloji anabilim dalıdır. Deri tüm vücudu örten en büyük organ …

Oku »

Farmakoloji

Farmakoloji

Farmakoloji – Ecza Bilimi; Antik Yunan’da; farmakon = ilaç, logos = bilim demektir. Günümüzde canlı organizmalardaki deney hayvanı ve insanların ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen anabilim dalıdır. Mısır’daki milattan önce 1550 yıllarında yazıldığı sanılan Ebers Tıp Papirüslerinden birçok bitkinin tedavi amacıyla kullanıldığı anlaşılmıştır. Antik Yunan’da milattan …

Oku »