Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri; mesleki alanlarında ve dallarında mesleğini uygulayan tıbbi bilgisini doğru ve zamanında uygulayan, sağlık sektöründe hizmet veren kişilerdir.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri; diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getiren, kullanılan malzemelerden sorumlu sağlık meslek mensubudur. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, hasta kabulü ve muayenesi sırasında Diş Hekimliği Klinik Yardımcısı olmasının yanında diş hekiminin uygulayacağı; tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temini ile birlikte malzemeleri hazırlayarak tedavi …

Oku »

Çocuk Gelişimcisi

Çocuk Gelişimcisi

Çocuk Gelişimcisi; 0 – 18 yaş arasında çocukların normal gelişimleri ile özel gereksinimi olanların dil, duygusal, motor, öz bakım, sosyal ve zihinsel gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştirmesinin yanında gelişim takibi ve çalışma konuları hakkında çocuğu gelişimsel açıdan değerlendirerek ailelere danışmanlık yapan sağlık meslek mensuplarıdır. Çocuk Gelişimciler, çalışma konuları ile ilgili …

Oku »

Acil Tıp Teknisyeni

Acil Tıp Teknisyeni

Acil Tıp Teknisyeni – ATT; genel olarak Acil Tıp Hizmetleri veren Sağlık Meslek Liseleri‘nden mezun olan sağlık meslek çalışanlarıdır. Acil tıp teknisyenleri; birçok ülkede belirlenmiş protokoller kapsam ve kurallara uygun olarak acil aramalara yanıt verme, bazı tıbbi müdahalele ve hastaneye hasta ulaştırma görevlerini gerçekleştirmektedir. ATT, ambulanslarda gönüllü veya ücretli olarak; teknik …

Oku »

Ebe

midwife

Ebe, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programları hazırlanması ve yürütülmesini sağlamaktadır. Doğurganlık sınırı içinde kadın üreme sağlığı konusunda izlem yapmakta olan ebeler; gebelik tanısı ile birlikte, gebe izlemi ve gerekli muayeneler yapmasının yanı sıra, riskli durumları erken dönemde belirleyerek, gerekli …

Oku »

Biyolog

Biyolog

Biyolog, biyoloji alanında uzmanlaşmış; sağlık, teknoloji ve çevre gibi alanlarda biyolojik sistemlerin işleyişini yöneten sağlık meslek mensubudur. Deneysel biyoloji ve modern parazitolojinin kurucusu, doğa bilimcisi ve şair, tüm zamanların en büyük biyologlarından biri olarak tanınmakta olan İtalyan hekim Francesco Redi; “kendiliğinden oluş” iddialarını çürütme yönünde atılan adımların ilklerinden biri olarak …

Oku »

Diş Hekimi

Diş Hekimi

Diş Hekimi, Diş Doktoru veya Diş Tabibi olarak bilinmekte olup; diş hekimliği mesleği eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde icra eden; ağız, diş ve dudaklarla birlikte, çevre dokular ve ağız boşluğundan oluşan tanı, önleme, hastalık ve tedavisini gerçekleştiren hekimdir. Diş doktoru insan sağlığına ilişkin olarak; diş, diş …

Oku »

Psikolog

Psikolog

Psikolog veya Ruh Bilimcisi; grup ya da bireysel davranışları veya hareket etme biçimlerini incelemektedir. Psikologlar aldığı eğitim sonrası bilgi ve becerileri ile nedenleri açıklayıp çözüm üretmeye çalışmaktadır. Psikologlar genel olarak; adliye, adli tıp, cezaevi, fabrika, hastane, klinik ve okul gibi farklı alanlarda çalışabilmektedir. Psikoloji, zihin ve davranış kavramları olarak; eski …

Oku »

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında; hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık meslek mensubudur. Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni kimyasal, hematolojik, immünolojik, histopatolojik, sitopatolojik, mikroskopik ve bakteriyolojik teşhis analizleri ile birlikte; birinci derece maddeler olan kan, idrar, balgam, dışkı, beyin omurilik sıvısı, periton sıvısı, perikardiyal sıvı, sinovyal …

Oku »

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri; sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışanları ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinde çalışan, sağlık meslek mensupları ile diğer sağlık meslek mensupları; görevlerini, almış oldukları eğitimler ile kazanmış oldukları mesleki bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, diğer sağlık çalışanları ile birlikte ekip …

Oku »

Odyolog

Odyolog

Odyolog, sağlıklı bireylerin işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluğunun önlenmesi için çalışmalar yapan ve Kulak Burun Boğaz uzmanının teşhis veya tedavisi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit, rehabilite ve bu amaca yönelik kullanılan işitme cihazlarını belirleyen sağlık meslek mensubudur. Odyologlar; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte ya …

Oku »

Evde Bakım Asistanı

Evde Bakım Asistanı

Evde Bakım Asistanı, aileleri ile yaşayan hasta bireylerin, hekimlerin önerileri doğrultusunda; psikolojik tedavi, fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sağlık ve bakımı ile ilgili olarak takip hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Evde bakım hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren; hastane, tıp merkezi, özel dal merkezi, poliklinik gibi özel sağlık kuruluşları bünyesinde evde …

Oku »

Podoloji Uzmanı

Podoloji Uzmanı

Podoloji Uzmanı; ayak hastalıkları üzerine tedavi ve bakım hizmetini sunan ayak sağlığı uzmanı, podolog veya podiatrist olarak bilinmektedir. Podoloji, latinceden Türkçeye, Podo (ayak) ve Loji (bilim), ayak bilimi olarak geçmiştir. Podolojinin tarihi 1600’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Avrupa ülkelerinde berberlik, dişçilik ve podolog olan üç meslek “Bader” adı verilen kişiler tarafından …

Oku »

Solunum Terapisti

Solunum Terapisti

Solunum Terapisti; akciğer travması, amfizem, astım, zatürre (pnömoni) ve solunumla ilgili diğer hastalıklar başta olmak üzere akciğer ve kalp ameliyatları sonrasındaki dönemde bulunan hastaların yapay solunum aletinden ayrılmamış/ayrılamayacak veya ayrılmaya yakın olan kişilerin evde terapi ve desteğin devam etmesi gerekli olanların solunum terapistine ihtiyacı bulunmaktadır. Solunum terapistleri, nefes alma sorunları …

Oku »

Genetik Danışman

Genetik Danışman

Genetik Danışman; genetik hastalıklar ve/veya bilimsel genetik verilerinin konuya yabancı olan danışanların anlayabileceği ve karar vermesi konusunda gereken yardımı olacak şekilde kullanabileceği pratik bilgiler haline getirmektedir. Genetik Danışmanlar, Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre kişinin kendisi veya aile bireylerinde kalıtsal bir hastalığı veya taşıyıcılık riski bulunan kişilere riskleri belirlemek amacıyla uygulanabilecek tüm …

Oku »

Eczacı

Eczacı

Eczacı; Eczacılık fakültelerinden, 5 yıllık lisans eğitimini tamamlayan; ilacın üretilmesinden hastalara ulaştırılmasına kadar olan aşamasında yetkinlik sahibi olan kişilerdir. Eczacılık mesleğine mensup kişiler serbest eczacılık veya eczane eczacılığı dışında, ilaç sanayinde; AR-GE, üretim, kalite kontrol, ruhsat, pazarlama gibi birimlerinde görev almaktadırlar. Eczacılar; hastane eczaneleri müdürlüğü ve ecza depolarında mesleğini icra …

Oku »

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi; yaş, cinsiyet ve sosyal koşullar gibi bireysel ve sosyal değişkenlerle birlikte; inceleme, araştırma, uygulama amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi; üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri ergoterapi bölümleri Türkiye’de ergoterapi alanının dünya standartlarına uygun, verimli yöntemlerle öğrenilmesini sağlamaktadır. Özel tedaviye ihtiyacı olan bireylerin: zihinsel, fiziksel, duyusal, …

Oku »

Sağlık Yöneticisi

Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir. Görevleri Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından …

Oku »

Perfüzyonist

Perfüzyonist, Perfüzyon alanında Lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer Lisans eğitimleri üzerine Perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp, akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur. PERFÜZYONİST’İN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İlgili uzman hekimlerle …

Oku »

Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti)

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki “İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)” kişilerin aktivitelerle sağlıklı ve iyi olmasını sağlayıp yaşam memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten bir meslek olan Ergoterapinin alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da diğer lisans eğitimleri üzerine iş ve uğraşı terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış …

Oku »

Diyetisyen

Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl hazırlık ile 5 yıl) beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Diyetisyenler beslenme bilimleri, diyetetik programı, toplu beslenme sistemleri ve …

Oku »

Hemşire

Hemşire

Hemşire; birey, aile ve toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye odaklanarak bu doğrultuda hasta bakımını planlayıp uygulaması, denetlemesi ve izlemesidir. Hemşirenin Görevleri  Hemşire, gelen hastaları kabul eder ve muayene içi gerekli hazırlıklarını yapar. Hastanın bakımını yaparken insanların solunum, beslenme, boşaltım gibi temel ihtiyaçlarını dikkate alır. Acil bir durumda ilk yardım tedavisi …

Oku »

Fizyoterapist

Fizyoterapist

Fizyoterapist; hastanın iş görme yetisi veya hareket kabiliyetleri içinde; ağrı, doğuştan gelen özür, hastalık, sakatlık, yaralanma, yaşlanma ve uzun süreli hareketsizlik gibi durumlardan hareket sistemi bozuklukları etkilenirse, hekimin tıbbi kontrolünü gerçekleştirdiği tanı ve tedavisi tamamlandıktan sonraki süreçte; hareket fonksiyonunun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayıp, uygulayan …

Oku »