Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Sağlık Kurum ve Kuruluşları; herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamaktadır. Sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlar Türkiye’nin sağlık şartlarını düzeltmek, sağlığa zarar veren ve yol açanlarla mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak; sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin temel esaslar alınmaktadır.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi – MHRS; Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı, MHRS Hastane İletişim Birimi görev ve sorumluluğunda 2010 yılında hayata geçirilmiştir. MHRS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra geçici vatandaşlık numarası alan ve oturma izni olan yabancı …

Oku »

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; ilk olarak Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiye adı ile Dahiliye Nezareti’ne bağlı olarak 1913 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kurulması ile birlikte Cağaloğlu‘nda bulunan Hasan Paşa Konağı‘nda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü adı ile hizmete başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren İstanbul ilinde artan …

Oku »

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı

Aile Hekimliği Daire Başkanlığı

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 17 Mart 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; aile hekimliği hizmetlerinin daha iyi düzenlenebilmesi ve sağlıklı yürütülebilmesinin yanı sıra genel olarak halk sağlığını tehdit eden tüm unsurların ortadan kaldırılması amacıyla gerekli denetimlerin yapılabilmesi gibi çalışmaları yürütmesi için 663 …

Oku »

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı olarak 21 Haziran 2018 tarihinde kurulmuştur. Daire Başkanlığı; 25 Ağustos 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da değişiklik yapılmıştır. İlgili düzenleme ile 02 Ekim 2017 tarihinde ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet …

Oku »

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Hizmet İçi Eğitim olarak 13 Aralık 1983 tarihinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Personel Genel Müdürlüğüne bağlı iken 03 Şubat 2006 tarihinde Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Hizmet İçi Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı olarak faaliyetlerini göstermeye devam etmiştir.“ Hizmet …

Oku »

Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 10 Ocak 2020 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı 10 Ocak 2020 tarihli ve 244 sayılı “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulmuştur. Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığının Görevleri Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı ile ilgili hizmetleri …

Oku »

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü; müsteşarlık makamına bağlı olarak İnşaat Müdürlüğü adı 1979 yılında kurulmuştur. SYGM; daha sonraki yıllarda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmış olup; 26 Eylül 1989 tarihinde müdürlük bünyesinde bulunan tüm teknik eleman ve kadrolarıyla beraber Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı bünyesine dahil edilmiştir. Müdürlük o …

Oku »

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla 11 Ekim 2011 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları kanun hükmünde kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak; Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılarak hizmet vermeye başlayan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel …

Oku »

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılmasıyla birlikte Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı” adı ile 2000 yılında kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı‘na bağlı olarak görev yapmakta olan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü durumlarda yapılması gereken acil sağlık hizmetlerini Türkiye genelinde planlaması, …

Oku »

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 14 Aralık 1983 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplumun sağlığı ile ilgili her türlü koruyucu sağlık hizmetleri verilmesini sağlamakla birlikte; halkın katkı ve iştirakini temin ederek, bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama …

Oku »

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı ile 19 Mart 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Ankara‘da kurulmuştur. Kurum; 10 Temmuz 2018 tarihli 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. KHGM; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı …

Oku »

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası – TİTUBB; Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı adına ortak olarak yürütülen “Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi” kapsamında geliştirilmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal …

Oku »

Türkiye Kızılay Derneği

Türkiye Kızılay Derneği

Türkiye Kızılay Derneği tüzükte yer alan adı olup; kurumsal olarak Türk Kızılayı ve Kızılay olarak anılan kurum 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Kızılay; 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti – Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti“, 14 Nisan 1877 tarihinde “Osmanlı Hilaliahmer …

Oku »

Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı; T. C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” bileşeni çerçevesinde temelleri atılan “Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi”nin geliştirilmesi ve yürütülmesi görevini sürdüren Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire …

Oku »

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü; Tecrübi Araştırma Enstitüsü – TAE adıyla 12 Ocak 1945 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Erer tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin bodrum katında kurulan, Tecrübi Araştırma Enstitüsü – TAE, 150 – 200 metrekarelik bir alanın Deney Hayvanları Yetiştirme Bölümü ile …

Oku »

İstanbul Verem Savaş Dispanserleri

İstanbul Verem Savaş Dispanserleri

İstanbul Verem Savaş Dispanserleri; İstanbul ili sınırları içinde Verem Savaşı esaslarını kurmak, veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ikaz etmektedir. Verem Savaşı konusunda; hükümet, belediye ve hayır kurumları gözetiminde maddi imkanlarla ve ilmi çalışmalarla verem savaşına güç kazandırmaktadır. İstanbul Verem Savaş Dispanserleri amacını gerçekleştirmek için İstanbul ili sınırları içinde …

Oku »

İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri; İstanbul ili sınırları içinde yaşayan, toplum sağlığını geliştirme ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yaparak, bu planları uygulayan, uygulatan merkez konumundadır. İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri Sağlık Bakanlığının birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri …

Oku »

İstanbul Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri; İstanbul ili sınırları içinde, ciddi ruhsal bozukluğu olan hastalara verilen hizmetin düzenleyicisi ve kontrol mekanizması olarak hizmet vermektedir. Merkezlerde, ciddi ruhsal rahatsızlığı olan hastaların ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takibi ile beraber ailelerin bilgilendirildiği; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, bireysel ve grup terapileri gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın …

Oku »

Bakteriyolojihane-i Şahane

Bakteriyolojihane-i Şahane

Bakteriyolojihane-i Şahane, 1893 yılının Kasım ayında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‘nin bahçe içerisindeki kimya laboratuvarı‘nda kurulmuştur. Bakteriyolojihane-i Şahane’nin kuruluşunun öncesinde o dönemde Osmanlı Devleti‘nde etkili olan kolera salgınının etkisi olmuştur. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’nin oluşturduğu komisyon sonrası bir bakteriyolojihane açılması düşünülmüş; Paris, Pasteur Enstitüsü’nden yardım istenmiş ve Dr. Andre Chantemesse İstanbul’a gelerek bunun …

Oku »

Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi

Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi

Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi; Türkiye’de Organ ve Doku Naklinin farkındalığını arttırmak suretiyle hayatta iken bağış yapan kişi sayısını arttırmak amacıyla yürütülen sağlık politikalarına destek amacıyla 2016 yılında Sağlık Bakanlığınca projelendirilmiştir. Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi Projesi kapsamında bağış yapan kişilerin; Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşlarında bağış beyanlarını yapabilmeleri …

Oku »

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ; 1936 yılına kadar Hıfzısıhha Dairesi, bu tarihten itibaren Genel Müdürlük haline getirildiği 1946 yılına kadar, Hıfzısıhha İşleri Umum Müdürlüğü’ne bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürütmüştür. Kurum, 11 Şubat 1946 tarihinde Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş; 27 Şubat 1982 …

Oku »

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kuruluşu bulaşıcı karantina hastalıklarının yayılmasını önlemek temeline dayanmaktadır. Bulaşıcı hastalıklarla örgütlü mücadelenin ülkemizde 1800 lü yıllarda başladığı görülmektedir. II. Mahmut‘un emriyle karantina için ilk defa bir meclis (Meclis-i Tahaffuz) toplanarak 1838 yılında göreve başlamıştır. Bu mecliste Meclis-i Tahaffuz-ı Ula (Yüksek Karantina Meclisi) ve Meclis-i …

Oku »

İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri

İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri

İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri; göçmen sağlığı merkezi özelliği taşıyan Avrupa Birliği projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Asya ve Avrupa yakasında bulunan Göçmen Sağlığı Merkezleri listede yer almaktadır. İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri Avrupa Yakası Arnavutköy 1 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezi  Adres: Hadımköy Mah. Çarşamba Sokak No: 3 Arnavutköy Telefon: 0 …

Oku »

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre teşekkül etmiş, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve …

Oku »

Dünya Tabipler Birliği

Dünya Tabipler Birliği

Dünya Tabipler Birliği; II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Medikal Birliği (BMA), bütün müttefik ülkelerin doktorlarının, zaman zaman tıbbi uygulamalar ve barış zamanlarının sorunlarını tartışmak üzere bir araya geldiği ve tıbbi hizmet ile tıp eğitiminin koşullarını karşılaştırmak için odak noktası olmuştu kendi ülkelerinde. 1945 yılında, çeşitli ülkelerden doktorların gayriresmi bir konferansı …

Oku »

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Diş Hekimleri Birliği; Türkiye’de ağız diş sağlığı hizmeti sunan 26 bini aşkın diş hekiminin ortak sesi ve diş hekimliği mesleğinin Türkiye`deki sözcüsü olan Anayasal bir kuruluştur. Türk Diş Hekimleri Birliği; Anayasanın 135inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3224 sayılı …

Oku »

Kan Merkezleri

Kan Merkezleri

Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için Türkiye genelinde Kan Merkezleri 58 Bölgede, 233 Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150’den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet ağı bulunmaktadır. Bu merkez ve birimlerde binlerce uzman personel istihdam edilmektedir. Hasta güvenliği açısından kendisine bağışlanan her kanı …

Oku »

Organ ve Doku Nakli Merkezleri

Organ ve Doku Nakli Merkezleri

Organ ve Doku Nakli Merkezleri; tedavisi doku veya organ nakli ile mümkün olan hastaların hayatını sürdürmesine yönelik nakilleri gerçekleştirecek organ ve doku nakli merkezlerinin, organ ve doku kaynağı merkezlerinin ve doku tipleme laboratuvarları organ ve doku nakilleri ile ilgili merkezleri kapsamaktadır. Türkiye’deki Organ ve Doku Nakli Merkezleri Türkiye Organ Nakli Vakfı Telefon: 0312 361 …

Oku »

Türk Eczacıları Birliği

Türk Eczacıları Birliği

Türk Eczacıları Birliği; 2.2.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile İstanbul’da kurulmuştur. O tarihte, 1961 Anayasası’nın 122. Maddesi ve 1982 Anayasası’nın 135. Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanarak Anayasal bir kurum hüviyetini almıştır. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu Kamu …

Oku »

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu 1921 yılında 151 sayılı Ereğli Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile kurulan Amele Birliği, ülkemizin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk Sosyal Güvenlik Kuruşudur. Yeni devletin ilk Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu devletin içinde bulunduğu dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi durumu nedeniyle hak …

Oku »

Türkiye Sağlık Enstitüleri

Türkiye Sağlık Enstitüleri

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB), Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul’dadır. Bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapılacak ve desteklenecektir. Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve …

Oku »

Yeşilay

Yeşilay

Yeşilay, 1920 yılında İngiliz işgal güçlerinin İstanbul limanı’na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele etmek amacıyla Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920 tarihinde İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. …

Oku »

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü; İstanbul Tıp Fakültesi kampüsü içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği Üniversite Reformu çerçevesinde Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi kliniği olarak 1933 yılında kurulmuştur. Onkoloji Enstitüsü, Türkiye’de ilk kanser tanı ve tedavilerin uygulandığı merkezdir. 1934 yılında Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi kliniğinin müdürlüğünü ilk olarak Alman fizik hocası Prof. Frederich …

Oku »

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı; Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında, sağlık hizmetlerinin organizasyonunda da bir kültür birliğinin varlığı söz konusudur. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarının oluşturulmasında daha çok batıya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları bu süreçte, dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalamayarak, temel tercih …

Oku »

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği (TTB); Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %80’inin üye olduğu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almamaktadır. Türk Tabipleri Birliği; Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli …

Oku »

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu‘nun geçmişi 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Galatasaray‘da açılan Mekteb-i-Tıbbiyye-i Şahane‘de ilk defa Tıbb-ı Kanuni (Adli Tıp) dersleri verilmesine dayanır. Yüksek adalet bilincinin en anıtlaşmış tezahürlerinden biri, Adli Tıp Biliminin Türkiye‘de gelişmesi ve kurumsallaşmasıdır. 1857 yılında Sultan Abdülmecid tarafından verilen bir fermanla içinde Tıbb-ı Adli İşleri Encümeni …

Oku »

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü; birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, sağlık bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak temel sağlık hizmetlerini, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı gereklerine uyarak, tüm vatandaş ve çalışanların beklenti ve memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü; …

Oku »

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi adı ile Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Mektebi; halkın sağlığının korunması ve temel laboratuvar hizmetleri yürütmek amacıyla 17 Mayıs 1928 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin ilk Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak kurulmuştur. İstanbul’daki Bakteriyolojihane-i Şahane kurumsal kimliğini kaybetmesi üzerine tüm birimleri Hıfzısıhha Enstitüsüne nakledilmesiyle birlikte …

Oku »

Pasteur Enstitüsü

Pasteur Enstitüsü

Pasteur Enstitüsü 4 Haziran 1887 tarihinde kurularak, 14 Kasım 1888 tarihinde hizmete açılmış olup; bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisinin araştırılması, öğretimi ve halk sağlığına katkıda bulunan kar amacı gütmeyen Fransa merkezli vakıf kuruluşudur. Vakfın kuruluş amacı; özellikle mikroorganizmalar, biyoloji, hastalıklar ve aşılar hakkında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektir. Kurum ismini kendi zamanında modern tıp alanında önemli …

Oku »

Hilali Ahmer

Hilâl-i Ahmer

Hilali Ahmer; 11 Haziran 1868 tarihinde Dr. Marko Paşa başkanlığında, Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Dr. Aziz İdris Bey gibi bir grup doktor tarafından Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşa‘nın desteği ile “Mecruhin ve Marza-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti)” adı ile kurulmuştur. Dr. Abdullah …

Oku »