Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Medikal Cihazlar

Medikal Cihazlar

Medikal Cihazlar hastalıkların tanı, önleme, izlenme, tedavi veya hastalıkların hafifletilmesinin yanı sıra; yaralanma, sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi, mağduriyetlerin giderilebilmesinde kullanılmaktadır. Anatomik veya fizyolojik bir işlevin AR&GE, değiştirilme, yerine başka bir şey konulması veya doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş; tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş; tıbbi cihazların amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil olmak üzere; her türlü araç, alet, teçhizat, aksesuar veya diğer malzemeler yer almaktadır.

Türkiye’de dünyada üretilen tıp ve sağlık alanında kullanılan medikal tıbbi cihazların temel gerekleri ve bu cihazların kullanımı sırasında; hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısları ilgilendiren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak, sağlık ve güvenliği açısından Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamına giren cihazlar  yer almaktadır.

Medikal Cihazlar insan vücudu üzerindeki işlevine yardımcı olması amacıyla cihazların keşfi ve keşfedenler başta olmak üzere; tarihçesi, zaman içinde günümüze gelene kadar olan süreç içinde gelişimleri ile gelişimlerini sağlayan imalatçı tarafından teknik ayrıntılı olarak ifade edilmektedir. Tıbbi cihazların kullanımı, tanıtımı veya etiketinde belirtilen kullanım maksatlarıyla beraber; klinik araştırma amaçlı cihazlar yer almaktadır.

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar veya kendi başına tıbbi cihaz sayılmayan ya da toplu üretime tabi olan; tıbbi uygulayıcının isteklerine göre uyarlanan veyahut tek bir hasta için sadece bir kez kullanılacak tıbbi cihazlar amacına uygun bir şekilde kullanılan; temin etmek için bu cihaz ile birlikte kullanılmak üzere imal edilen cihazlar bilgilendirme amaçlı olarak sayfamızda yayınlanmakta olup, tarihsel geçmişi yer almaktadır.

Medikal Cihazlar, insan vücudu üzerinde yarattığı işleve yardımcı olması amacıyla; bir madde ile entegre olarak kullanılıyorsa ve bu madde, cihazla entegre olarak kullanılıyorsa, madde cihaz özellikleriyle birlikte bilgi amaçlı paylaşılmaktadır.

İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlar

İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları, imalatçı tarafından esas olarak; fizyolojik veya patolojik durum ile ilgili bilgi edinmek veya konjenital anomalilerle ilgili bilgi edinmek ya da muhtemel alıcılar için uygunluk ve güvenliği belirlemek veyahut tedaviyi izlemek amacıyla; tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, kan ve doku bağışları da dahil olmak üzere insan vücudundan alınan numunelerin in vitro incelenmesi için tasarlanan; reaktif, reaktif ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbi cihazlar ile birlikte; aynı veya benzer kullanım amaçlarına veya ortak teknolojiye sahip olan, jenerik olarak sınıflandırılan ve spesifik özellikler göstermeyen tıbbi cihazları yer almaktadır.

Kullanım amacına uygun, piyasada kullanılmak üzere son kullanıcı için hazır hale getirilmiş olan medikal cihazlar; Hipokratist – Sağlık Ansiklopedisi listelerimizde yer almaktadır.

Ameliyat Mikroskobu

Ameliyat Mikroskobu

Ameliyat Mikroskobu veya Cerrahi Mikroskop; günümüz tıp biliminde karmaşık ve zor cerrahi müdahalelerde kritik bir öneme sahip, cerrahi tesislerin demirbaşı olarak kullanılan medikal cihazlardır. Ameliyat mikroskopları, cerrahi operasyonlar sırasında günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olup; farklı cerrahi uygulamalar için kullanılan çeşitli ameliyat mikroskopları bulunmaktadır. Mikrocerrahi olarak adlandırılan mikroskop kullanılan ameliyatlar; beyin …

Oku »

PCR Cihazı

PCR Cihazı

PCR Cihazı; DNA ve RNA parçalarını polimeraz zincir reaksiyonu – PCR yoluyla amplifiye etmek için kullanılan bir medikal laboratuvar cihazıdır. Termal Döngü Cihazı, Termal Cycle, Isıl Döngüleyici, DNA Yükseltici ve DNA Amplifikatör olarak da bilinmektedir. PCR cihazı birbirinden ayrı önceden programlanmış adımlarda bir blok içerisindeki numunelerin sıcaklığını hassas ve hızlı …

Oku »

Ventilatör Cihazları

Ventilatör Cihazları

Ventilatör Cihazları; fiziksel olarak soluyamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için akciğerlerin içine havayı hareket ettirerek mekanik olarak ventilasyon sağlayan bir solunum cihazıdır. Ventilasyonun tarihsel olarak gelişimi ilk olarak m.ö. 850 – 800 yılları arasında Eski Ahit Krallar Kitabı II. Krallar 4: 34 ve 35’inci kısımlarında çocuğu …

Oku »

Yağ Tayin Cihazları

Yağ Tayin Cihazları

Yağ Tayin Cihazları, organik bileşiklerinin içindeki toplam yağ miktarının katı sıvı karışımlardan bir maddeyi ayırma veya çözücünün istenmeyen safsızlıkları karışımlardan uzaklaştırma işlemini yapan; 1879 yılında Alman kimyager Franz von Soxhlet tarafından icat edilen bir laboratuvar cihazıdır. İcat edildiği yıllarda, katı bir deney numunesinden yağ elde etmek için tasarlanmış olup; sonraları bir …

Oku »

Otoskop Cihazları

Otoskop Cihazları

Otoskop Cihazları kulak muayenesi sırasında; anatomik yapısının incelenmesinde uzman hekimler tarafından kullanılan medikal cihazlardır. İşitsel ve burun spekulumunun ilk tanımı ve illüstrasyonu 1363 yılında Fransa’dan Avrupa Orta Çağının en seçkin cerrahı olan Guy De Chauliac tarafından sağlanmıştır. Otoskop tasarımını 1838 yılında Viyana’lı Ignaz Gruber metalden huni şeklinde bir spekulum icat …

Oku »

Oftalmoskop Cihazları

Oftalmoskop Cihazları, göz doktorları tarafından koroid, optik disk ve retina‘nın incelenmesini sağlayan; kan damarlarını içeren fundus adı verilen gözün arka kısmı incelendiğinde funduskop adı verilen medikal cihazdır. Gözün içini incelemek için kullanılan, temel olarak; ışık, denetçinin görüntülediği tek açıklıklı ayna ve çeşitli kuvvetlerde olan birkaç mercek tutan kadran içermektedir. Oftalmoskop …

Oku »

İşitme Cihazları

İşitme Cihazları

İşitme Cihazları, işitme problemi yaşayan kişilerin; genellikle iç kulaktaki işlev kaybı veya hasar nedeniyle, sesleri daha iyi duyabilmesi ile konuşulanları daha net bir şekilde anlayabilmesine olanak sağlayabilen, iletişim yeteneği kazandırarak iyileşme sağlayan kulak içi veya çevresine takılabilen medikal cihazlardır. İlkel çağlardan günümüze deniz kabukları, hayvan boynuzları, kulak kabartma gibi yöntemler …

Oku »

Dermatoskopi Cihazı

Dermatoskopi Cihazı

Dermatoskopi Cihazı; ben ve pigmentler başta olmak üzere, cilt yüzeyinde engellenemeyen diğer cilt lezyonlarının incelenmesi ve tanısında kullanılan tıbbi bir alettir. Dermatoskopi Cihazı, epilüminesans deri yüzeyi mikroskopisi veya yağlı diyaskopik mikroskopisi olarak adlandırılan alet; latince bir kelime olan “Dermatoscopia“, Dermatoskopi; “Deri Bakısı” anlamına gelen “Dermato – Deri” ve “Scopia – …

Oku »

Sterilizatör Cihazı

Sterilizatör Cihazı

Sterilizatör Cihazı, Sıcak Hava Fırını, Kuru Hava Cihazı veya bu cihazlar Louis Pasteur tarafından geliştirilerek Pasteur Fırını olarak da bilinmektedir. Sterilizatör Cihazları, mikroorganizma üremelerini engellemek amacıyla kuru hava kullanılan sıcak hava fırınlı elektrikli cihazlardır. Sterilizatörler, çeşitli şekil ve boyutta katı, sıvı ve aletleri sterilize etmektedir. Sterilizatör cihazları, genel olarak sıcaklığı …

Oku »

Fetal El Doppleri

Fetal El Doppleri

Fetal El Doppleri; vücudun içerisinde hareketli olan dokulara ses dalgalarının gönderilip, dalgaların geri alınmasını uygulayan cihazlardır. Gönderilen ses dalgalarının yansıma hızlarının arasındaki farkı, incelenen cismin yönünü belirlemektedir. Doppler hareketli cisim olarak kırmızı kan hücresi olan alyuvarları incelemektedir. Fetal El Doppleri cihazları hamilelikte hastalıkların ve bazı risk durumlarının tespit edilmesinde yardımcı …

Oku »

Elektrocerrahi Jeneratörler

Elektrocerrahi Jeneratörler

Elektrocerrahi Jeneratörler; kişiden geçen alternatif akımla, ısınmış aletle dokuya müdahale eden cerrahi alettir. Milattan önce 3000’li yıllarda Mısırlılar tümörleri koter kullanarak tedavi ettikleri görülmektedir. 1908 yılında ABD’li ürolog Dr. Edwin Beer, mesane tümörlerinin tedavisinde kullandığı elektrocerrahi yönteminin kurucusu olarak bilinmektedir. 1 Ekim 1926 tarihinde Harvard Üniversitesi‘nde çalışırken, biyomedikal mühendisi Dr. …

Oku »

Santrifüjler

Santrifüjler

Santrifüjler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Refraktometreler

Refraktometreler

Refraktometreler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Mekanik Karıştırıcılar

Mekanik Karıştırıcılar

Mekanik Karıştırıcılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Selüloz Tayin Cihazları

Selüloz Tayin Cihazları

Selüloz Tayin Cihazları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Çalkalayıcılar

Çalkalayıcılar

Çalkalayıcılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Elemental Analizörler

Elemental Analizörler

Elemental Analizörler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Kalorimetreler

Kalorimetreler

Kalorimetreler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Otoklav Cihazları

Otoklav Cihazları

Otoklav Cihazları, ilk olarak 1879 yılında Fransız Mikrobiyolog Charles Chamberland tarafından icat edilen; tıp, eczane ve laboratuvar teknolojisinde bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işleminde kullanılıp, tüm mikroorganizmalar yok edilmektedir. Otoklav ismi Yunanca auto– (kendi kendine) ve Latince clavis (anahtar) kelimelerinden türetilmiş ve Autoclaves “kendinden kilitli cihaz” …

Oku »

Aşınma Test Cihazları

Aşınma Test Cihazları

Aşınma Test Cihazları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Elektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu; genellikle elektron ışınının bir cismin görüntüsünü oluşturması için kullanılmaktadır. Elektron ışınının yörüngesi elektrik ya da manyetik alan ile değiştirilebilmektedir. Elektronlar elektrik ve manyetik alan ile bir noktada odaklanabilmektedir. Hızlandırılmış elektronlar çok kısa dalga boyuna sahip olup; çok kısa dalga boyları ile daha fazla büyütme oranları ve daha iyi …

Oku »

Endoskopi

Endoskopi

Endoskopi ışık kaynağı yardımıyla organların içini gösteren bir tüptür. “endo” kelimesi “iç” ve “skopi” eki de “görüntüleme” anlamına gelmektedir. Vücut içini görüntülemek için kullanılan tetkik yöntemlerinden biridir. Günümüzde doktorlar Kulak Burun Boğaz, Kalp, İdrar yolları ve Karın hastalıkları başta olmak üzere tanısı için endoskopi yöntemine başvurmaktadırlar. Endoskopi ucunda olan kamera yaklaşık 110 cm. ile …

Oku »

Efor Cihazları

Efor Cihazları

Efor Cihazları ; Kardiyoloji ünitelerinde kullanılır. Kalp vurumlarını elektriksel sinyale dönüştürerek, bunu monitöre aktarma işlemini yapar. Elektrotlar yardımı ile alınan kalp sinyalleri Koruma Yalıtım ve Arıza Sezme ünitelerine, buradan Bağlantı Seçme ünitesine ve Ön Kuvvetlendirici Birimine buradan Sürücü kuvvetlendiricisine ve son olarakda Gösterge ve Kayıt düzenleri ünitesinde işlenerek EKG sinyalleri …

Oku »

Holter Cihazları

Holter Cihazları

Holter Cihazları, kalbin elektrik aktivitesinin 24 saat veya daha uzun süreli olarak kaydedilmesi işlemini gerçekleştiren elektrokardiyografi cihazıdır. Ritim Holter veya EKG Holter olarak da anılır. Holter Cihazları; adını, cihazı geliştiren Amerikalı biyofizikçi Dr. Norman Jefferis Holter’den almaktadır. Holter Cihazları, taşınabilir şekilde tasarlanmış olup; ortalama 100 × 50 mm boyutlarındadır. Kalp ritmi takibini …

Oku »

Enjektör Pompaları

Enjektör Pompaları

Enjektör Pompaları, Perfüzör Cihazı ya da Enjektomat diye adlandırılır. Sağlık kuruluşlarında, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış; hastaya verilecek ilacı istenilen süre içinde, belirtilen dozajlarda ayarlanan medikal cihazdır. Enjektör Pompaları Çalışması Enjektör Pompalarının çalışması; cihaz istenilen ilaç miktarı ve zamanı programlandıktan sonra, sürekli çalışan …

Oku »

İnfüzyon Pompaları

İnfüzyon Pompası hastaya gerekli olan ilaç yada solüsyonları ayarlanan zaman içinde belirli akışkanlık hızında intra venöz (toplar damar içi) olarak zerk eden bir cihazdır.

Oku »

Otoakustik Emisyon Cihazı

Otoakustik Emisyon Cihazı; yenidoğan, pediatrik ve yetişkin olmak üzere her yaş grubunda test yapabilen üstün özelliklere sahip OAE (Otoakustik Emisyon) test cihazıdır.

Oku »

Otomatik Kontrast Enjektörleri

Otomatik Kontrast Enjektörleri

Otomatik Kontrast Enjektörleri; bir kontrast madde verme sistemi olup; manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi cihazlar ile kullanıldığında tanı görüntülerinin elde edilmesinde, hastanın damar sistemi (vasküler) içine içi boş organları ve damarları daha belirgin ve görünür hale getirmek için radyo opak kontrast madde enjekte etmek amacıyla tasarlanmıştır. Otomatik …

Oku »

Ultrason Cihazları

Ultrason Cihazları

Ultrason Cihazları; cisimlerin titreşimi sonucu oluşan ses dalgasını, insan kulağının duyacağı sınırdan “20 ile 20000 Hertz” insan kulağının duyması olanaksız olan daha yüksek frekanslı sese akustik dalgalara yada ultrasonik dalgalar “1 ile 5 MegaHertz” arasında ulaşmasını sağlamaktadır. Bu yüksek frekanslı ses dalgalarına ultrason adı verilir. İngilizce’de ultrasound (ultrases) denir. Sesin …

Oku »

Damar Görüntüleme Cihazları

Damar Görüntüleme Cihazları

Damar Görüntüleme Cihazları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »