Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Genel Sağlık Testleri

Genel Sağlık Testleri

Genel Sağlık Testleri insan sağlığının korunması veya sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde oluşacak; herhangi bir hastalığı olan kişilerin yaptıracağı testler Sağlık Ansiklopedisinde yer almaktadır.

Periferik Yayma

periferik yayma

Periferik yayma veya Formül Lökosit; çeşitli kan hücrelerinin mikroskobik olarak incelenmesine izin verecek ince bir kan tabakasını bir cam mikroskop lamı üzerine yayılması ile boyanmasının ardından mikroskop altında gözle değerlendirilen bir hematoloji testidir. Kan hastalıklarında; hematolojik bozuklukların araştırılması, tanı ve teşhisinde yararlanılan önemli bir role sahip güvenilir bir laboratuvar yöntemidir. …

Oku »

Tiroid Fonksiyon Testleri

Tiroid Fonksiyon Testleri – TFT, tiroidin fonksiyonunu kontrol etmek amacıyla kan testleri için sık olarak kullanılmaktadır. Tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak gelişen ve kan dolaşımına çok fazla Tiroid Uyaarıcı Hormonu – TSH salgılanmasıyla oluşan hipertiroidizm veya tiroid bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının az salgılanmasıyla oluşan hipotiroidizmin yanı …

Oku »

Üst Solunum Yolu Örnekleri

Üst Solunum Yolu Örnekleri; üst solunum yollarından enfeksiyonlarının mikrobiyolojk tanısına yönelik olarak klinik örnekten sonuç raporuna kadar tüm süreçleri kapsayan mikrobiyoloji testleridir. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan testler; üst solunum yollarında ön burun boşluklarından başlayarak burunun arkasında ve boğazın arkasının üst kısmında bulunan nazofarenks adı verilen üst yutak, ağız boşluğunun arkasında kalan …

Oku »

Sedimantasyon

Sedimantasyon; çökme ve tortulaşma anlamına gelen, enfeksiyon ya da iltihaplanma varlığının anlaşılması için laboratuvar ortamında yapılan bir hematoloji kan testidir. Kanın şekilli elemanlarının % 99, toplam kan miktarının % 45’ini oluşturan parlak kırmızı renge sahip Kırmızı Kan Hücresi – Alyuvar – Eritrosit – RBC; solunum sistemi tarafından vücut içine alınan havayı tüm …

Oku »

PCR Testi

PCR Testi; DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzime bağlı olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelerdir. Polymerase Chain Reaction – PCR yöntemi Türkçe’ye Polimeraz Zincirleme Tepkimesi olarak çevrilmiştir. Tüp içerisinde tüm canlı hücrelerle virüslerde bulunan nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanmaktadır. Bir çeşit laboratuvar …

Oku »

Mikrobiyoloji Testleri

Mikrobiyoloji Testleri, enfeksiyon hastalıklarının tanısının doğru bir şekilde yapılabilmesi ve uygulanmakta olan tüm yöntemlerin duyarlılığının yanı sıra; laboratuvarlarda incelenecek klinik örnekler belirli kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. Tıbbi laboratuvarlara gelen örneklerin, uygun koşullarda doğru yer ve zamanda alınması erken tanı ve tedavi olanağı sağlamakta olup; örneklerin toplanma ve nakillerinde tüm bilgileri içermekte …

Oku »

Kreatinin

Kreatinin, kaslarda bulunan kreatin parçalandığında oluşan azotlu bir atık madde üründür. Yunanca “kreas – et” kelimesinden türemiştir. Enerji oluşumunda önemli bir yere sahip olarak, kas dokularında bulunan ve her gün kreatin miktarının yaklaşık % 1 ile % 2’si yıkılarak kreatinine dönüşmektedir. Kasların enerji metabolizmasında önemli bir yeri olan ve yüksek …

Oku »

İdrar Analizi

İdrar Analizi

İdrar Analizi, İdrar Tahlili, Ürinaliz veya Tam İdrar Tahlili – TİT olarak adlandırılmakta olup; fiziksel, kimyasal ve mikroskobik incelemeler içermektedir. Böbrek hastalıkları veya bazı sistemik hastalıkların olup olmadığı, hastalığın türü ve nasıl bir gidişat gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yapmak için başvurulan önemli bir testtir. İdrar görsel incelenme sırasında berraklığı ve rengi …

Oku »

Üre

Üre, insan vücudunda besin yoluyla alınan protein maddelerinin yakılması sonucunda meydana gelen; amonyak, karaciğerde karbondioksitle üreye dönüşmektedir. Organik bir bileşik olan ürenin; latince adı Urea Pura, formülü H2N-CO-NH2‘dir. Karbonik asidin diamidi olan ürenin, karbamik asidin de amidi olduğundan karbamid adı ile de bilinmektedir. Ürenin ilk olarak 1727 yılında Hollanda’lı kimyager …

Oku »

Kan Örneği

Kan Örneği; kan ve kan ürünleri hizmetleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda faaliyet gösteren; tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinin kan merkezleri, Sağlık Bakanlığının tespit edeceği diğer özel tıp fakülteleri ve hastanelerin merkez ve laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Kan Örneği; polikliniklerin istekleri doğrultusunda hasta kaydı yapıldıktan sonra kan örnekleri laboratuvarlarının …

Oku »

Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi veya EKG olarak bilinen; insan vücudunda kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesini sağlayan testtir. Test ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram, kullanılan cihaza Elektrokardiyograf Cihazı denilmektedir. Amplifikatör adı verilen akım yükselteci tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilmektedir. 1900 …

Oku »

Pap Smear Testi

Pap Smear Testi; kadınlarda serviks adı verilen rahim ağzı kanseri, prekanser adı verilen kanser öncüsü ve enfeksiyonların taranmasında kullanılan testtir. Smear testi ilk kez 1928 yılında Yunan asıllı ABD’li Dr. George Papanicolaou tarafından rahim kanseri hücrelerinin vajinal smear‘lerde tespit edilebileceğine yönelik çalışması 1940’lı yıllarda yaygınlaşmış olup; Tekniğin kapsamlı olarak denemeleri …

Oku »

Hemogram

Hemogram

Hemogram – Tam Kan Sayımı; kanda yer alan beyaz küre/ akyuvar (lökosit), kırmızı küre/ alyuvar (eritrosit), hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayıları ve oranlarını veren testlerin bütündür. Hemogram testi, genel sağlık durumu değerlendirilmesi ve anemi, infeksiyon, lösemi başta olmak üzere, birçok hastalık tanısında ön fikir veren bir kan …

Oku »

Elektrookülografi

Elektrookülografi

Elektrookülografi – EOG; gözün ön kutbu ile arkası arasında retina pigment epiteli (RPE) katmanındaki elektriksel potansiyelin ölçülmesidir. RPE katmanındaki potansiyel, göz hareketleri ile değişim göstermesi; gözün iç ve dış köşelerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla ölçüm yapılmaktadır. Elektrookülografi cihazından elde edilen sinyallere elektrookülogram adı verilmektedir. Işıkta ölçülen maksimum genlik, karanlıkta ölçülen minimum …

Oku »

Elektromiyografi

Elektromiyografi

Elektromiyografi veya EMG, sinir ve çizgili kasların kasılmasını sağlayan elektrik potansiyelinin izlenip, incelenenerek yorumlanmasına dayanan nörolojik bir tetkik yöntemidir. Bu elektriksel aktivitede verileri kaydeden tıbbi cihaz sistemine elektromiyograf ve cihazdan çıkan verilere de Elektromiyografi ya da EMG denmektedir. Kasların kasılması ve gevşemesi; sinirler, beyinden iletilmiş olan uyarıcı potansiyellerin kaslarda oluşturduğu …

Oku »

Elektroensefalografi

Elektroensefalografi kısa yazılışı EEG olarak ya da halk arasında beyin elektrosu diye bilinmektedir. İnsan beyin dalgalarının kendi kendine gelişen elektriksel aktivitesinin elektrodlar aracılığı ile bilgisayar ortamına kaydedildiği; vücudun içine girilmeden, derinin üzerinden incelemesini ölçen yöntemdir. 20 yüzyılın en önemli keşiflerinden biri olan Elektroensefalografi; 1924 yılında berger dalgası olarak bilinen alfa …

Oku »