Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği; bulaşıcı hastalıkların listesinin belirlenmesi, önlenmesi, kontrolü ile birlikte olay/vaka tanımları, iletişim ağı yapısı, ihbar ve bildirim sisteminin oluşturulması amacıyla 30 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenerek Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları YönetmeliğiYönetmelik, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik verilerin toplanması, yönetilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması faaliyetleri için uygun teknik araç kullanılarak gerekli bilgilerin toplanmasında görevli yerel sağlık otoriteleri ile birlikte; ilgili diğer bakanlıklar, özel ve kurum/kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı arasında iletişim sağlanması ve toplanan verilerin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılması için gerekli yöntemler belirlenmiştir.

Yönetmelik, bulaşıcı hastalıklar açısından erken uyarı ve cevap sisteminde yer alan olaylar ile uyarı düzeylerinin tanımlanması ile beraber; hastalıklara özgü genel kontrol mekanizmalarının veya programlarının geliştirilmesinin yanı sıra; salgın hastalıkların saptanabilmesi ve kontrolü için gerekli olan müdahale yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Usul ve Esaslar

Yönetmeliğin uygulanmasında bildirim sistemi bu fıkranın ilgili bentlerinde belirtilen; aktivitelere yönelik gerekli bilginin paylaşılması, bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü erken uyarı ve cevap sistemi – EUCS; gösterge/olay ve/veya sendromik sürveyans ile beraber topluluk ağı sınıflaması, şüpheli, olası ve kesin olarak vakaların klinik/laboratuvar tanımı ve kriterlerinin yanında epidemiyolojik bağlantılarını yerel sağlık birimleri ile Sağlık Bakanlığın taşra teşkilatını ifade etmektedir.

Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar ile halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek durumlar; ilişkili göstergeye dayalı sürveyanslara dair bilgi akış sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bulaşıcı hastalığın ihbarı ve bildiriminden; Sağlık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sağlık hizmeti veren tüm kamu kurum/kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler sorumludur. Uygulanan kontrol önlemlerine dair bilgilerle birlikte bulaşıcı hastalık vakaları; görülmesi veya yeniden ortaya çıkışı, salgının gelişmekte olduğu düşünülen uyarı ve beklenmedik epidemi, kaynağı ve etkeni bilinmeyenlerin yanı sıra; komşu ülkelerde görülen olağanüstü durumlarda olmak üzere, kontrolü ve önlenmesine yönelik olarak yapılmış çalışmalar; uygulanan tüm mücadele önlemleri ile önlenmesi ve kontrolü için Sağlık Bakanlığı çalışmaların koordinasyonunda ilgili görüşleri, yerel sağlık birimine bildirmekle yükümlüdür.

Yönetmelilik tüm kamu kurum/kuruluşları ile birlikte özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişileri kapsamakta olup; 24 Nisan 1930 tarihinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri ile 4 Mayıs 2019 ve 10 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin içinde yer alan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği için tıklayınız.

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

BHSKEY

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği; biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan ve laboratuvar ya …

Bir cevap yazın