Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni

Biyolog

Biyolog, biyoloji alanında uzmanlaşmış; sağlık, teknoloji ve çevre gibi alanlarda biyolojik sistemlerin işleyişini yöneten sağlık meslek mensubudur.

BiyologDeneysel biyoloji ve modern parazitolojinin kurucusu, doğa bilimcisi ve şair, tüm zamanların en büyük biyologlarından biri olarak tanınmakta olan İtalyan hekim Francesco Redi; “kendiliğinden oluş” iddialarını çürütme yönünde atılan adımların ilklerinden biri olarak gerçekleştirdiği deneyler ile adını tüm dünyaya duyurmuştur. “Böceklerin Üretimi Üzerine Deneyimler – Esperienze Intorno Alla Generazione Degl’Insetti” 1668 yılında yayınlamıştır.

Uygulamalı araştırmalarda yer alan biyologlar, canlı maddenin işleyişini düzenleyen temel prensiplerinin yanı sıra; tıp ve sanayi gibi alanlarda daha spesifik süreçler ve anlayış geliştirerek, araştırmalarla açıklanmaktadır. Biyologlar, canlı sistemlerin biyofiziksel, biyokimyasal, hücresel ve sistemik etkileşimlerinden kaynaklanan özelliklerle ilgilenmekte olup; bir teorinin geçerliliğini tekrarlanabilir bir şekilde test etmek için bilimsel yöntemleri kullanarak, bilimsel teorilerin geçerliliğini belirlemek için hipotezleri deney ve veri analizlerden oluşturarak araştırmalar yapmaktadır.

Biyolog Türleri

Biyologların farklı türleri bulunmakta olup; teorik biyologlar, fenomeni anlama ve gelecekte deneysel sonuçların tahmini için matematiksel olarak yöntemler kullanarak, modeller geliştirmesinin yanı sıra; deneysel biyologlar ise bu tahminleri test etmek için deneyler tasarlamaktadır. Biyologların bir kısmı mikroorganizmalar üzerinde çalışırken diğer bir kısmı insanlarda dahil olmak üzere çok hücreli organizmalar üzerinde çalışmasının yanı sıra; bazıları nano veya mikro ölçeği araştırmasıyla beraber, farklı bir kısmı ise ekolojik etkileşimler gibi ortaya çıkan özellikleri araştırmaktadır. Biyoloji alanları arasında evrimsel biyoloji, genetik, mikrobiyoloji ve zooloji gibi birçok alanda çakışma ve alanın disiplinler arası doğası nedeniyle bir yaşam bilimcisini bunlardan biri olarak sınıflandırmak genel olarak zordur.

Biyoloji bilim dalında hizmet veren biyolojik bilim insanı araştırma ve geliştirmede çalışırken; bir bölümü insan yaşamı bilgisini geliştirmek amacıyla temel araştırmalar yapmaktadır. Uygulanan biyolojik araştırmaların bir çoğu insan sağlığı ve doğal çevre gibi alanlardaki oluşan sorunlara çözüm geliştirilmesine yardımcı olmasının yanında; bilim insanları sık olarak hükümet, üniversite ve özel endüstri laboratuvarlarında çalışmaktadır. Biyologlar sağlık kurum ve kuruluşları içinde; anatomi, bakteriyoloji, biyoistatistik, biyokimya, biyoloji, biyolojik ürünler, biyoteknolojik, embriyoloji, endokrinoloji, genetik, hematoloji, histoloji, immünoloji, infertilite laboratuvarları, kan ve kan ürünleri, metabolizma, mikrobiyoloji, moleküler patoloji, morfoloji, parazitoloji, sitoloji, tıbbi biyoloji ve toksikoloji gibi alanlarda canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırma ile birlikte; yeni ürünler, işlem ve teknikler geliştirmek amacıyla yapılan bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarında görev almaktadır.

Biyolog Uzmanları
Biyofizikçi
 • Biyolojik soruları cevaplamak için geleneksel olarak fizikte kullanılmakta olan deneysel yöntemleri kullanmaktadır.
Biyokimyacı
 • Canlıların kimyasal bileşimleri, metabolizma, üreme ve büyüme ile ilgili karmaşık kimyasal kombinasyonları ve reaksiyonları analiz ederek incelemektedir.
Botanikçi
 • Bitki yaşamının tüm yönlerini incelemesinin yanı sıra; liken, yosun, eğrelti ot, kozalaklı ağaç ve çiçekli bitkiler dahil olmak üzere bitki yaşamının tüm yönlerini incelemektedir. Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile birlikte; yapısı, işlevi, biyokimyası, hastalık nedenleri ile tedavilerinin yanı sıra, bitkilerin diğer organizmalar ve çevre ile etkileşimi, jeolojik kayıtları ve evrimi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Mikologmantar bilimci, mantarlara ilişkin bölümü; genetik, biyokimyasal ve taksonomi özelliklerini ve kullanım alanlarını incelemektedir.
Ekolojist
 • Organizmalar arasındaki ilişkiler ve ortamlarını araştırmakla birlikte popülasyon büyüklüğünün etkileri, kirleticiler, yağış, sıcaklık ve rakımın etkilerini inceleyerek ilişkilerini araştırmaktadır. Ekoloji uzmanları çeşitli bilimsel disiplinler hakkındaki bilgileri kullanarak; hava, gıda, toprak ve su kalitesi hakkında veri toplayarak, inceler ve rapor etmektedir.
Evrimsel Biyolog
 • Canlıların morfoloji ve davranışların evrimsel süreçleri yaşamın çeşitliliği üzerine tek bir ortak atadan doğal seleksiyon, yaygın iniş ve türleşmeyi araştırmaktadır.
Fizyolog
 • İnsan, hayvan ve bitkilerin tüm organizmalarında hücresel ve moleküler düzeyde, yaşam fonksiyonlarını normal ve anormal koşullar altında incelemektedir. Büyüme, üreme, fotosentez, solunum ve hareket gibi fonksiyonlarla beraber; organizmanın belirli bir alanının veya sisteminin fizyolojisinde uzmanlaşmaktadır.
Gelişim Biyolog
 • Gelişim sürecini ve organizmaların büyüme sürecini incelemektedir.
Genetikçi
 • Genetik araştırıyor, gen bilimi, kalıtım ve organizmaların değişimini incelemektedir.
Hesaplamalı Biyolog
 • Biyolojik problemleri ele almak amacıyla bilgisayar bilimi, uygulamalı matematik ve istatistik tekniklerini uygulamaktadır. Matematiksel modelleme ile hesaplamalı simülasyon teknikleri geliştirmekte olup; bilimsel araştırma konularına laboratuvarsız teorik ve deneysel sorulara cevap vermektedir.
Moleküler Biyolog
 • Biyomoleküller arasındaki biyolojik aktiviteyi incelemektedir.
Mikrobiyolog
 • Bakteri, yosun ve mantar gibi mikroskopik organizmaların büyümesi ile özelliklerini araştırmaktadır.
Sinirbilimci
 • Sinir sistemini incelemektedir.
Sucul Biyolog
 • Sularda yaşayan mikroorganizma, bitki ve hayvanları incelemekte olup; deniz biyologları tuzlu su organizmalarını, limnologlar ise doğal ve yapay göller ile göletlerin fiziksel ve kimyasal nitelikli tatlı su organizmalarını incelemektedir. Deniz biyolojisi çalışmalarının sıklıkla canlı hücrelerin içinde gerçekleşen biyokimyasal süreçlerin incelenmesi olan moleküler biyolojiye odaklanmakta olup; okyanus ve tabanının biyolojik, kimyasal, jeolojik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesini oşinografi uzmanıokyanus bilimcidir.
Zoolog
 • Vahşi yaşam biyologları hayvanları ve vahşi yaşamdaki köken, davranış, hastalık ve yaşam süreçlerini incelemektedir. Bazı zoologlar canlı hayvanlarda kontrollü deney gerçekleştirirken; bazıları ise ölü hayvanları parçalara ayırarak yapılarını incelemektedir. Vahşi yaşam biyologları, arazi ve su alanlarının mevcut ve potansiyel kullanımlarının çevresel etkilerini belirlemek için biyolojik veriler toplayarak analiz etmektedir. Zoologlar genel olarak çalıştıkları hayvan grubu tarafından tanımlanmakta olup; ornitologkuş bilimci, mammalogmeme bilimci, herpetolog sürüngen bilimci ve amfibi ihtiyologbalık bilimi, sitoloji uzmanıdenizanası ve entomolog böcekleri incelemektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında; hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri …

Bir cevap yazın