Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, kısa adı Birlik ve Dayanışma Sendikası; 14 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda yer alan sendika faaliyet alanı olarak; sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyesi olabilecek tüm kamu görevlilerini kapsamaktadır. Sendika, çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere amacı doğrultusunda; gerçekleştirmek için kurulan üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet göstermektedir.

Birlik ve Dayanışma Sendikası; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile katılımcı bir demokrasinin yerleştiği, düşünceler üretilip teklifler sunarak hak ve imkanlarının hayata geçirildiği; başta kadın, genç ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği; tüm cinsiyetlerin sivil toplum ve yönetim kademelerinde temsil hakkına sahip olduğu, cinsiyetler arası fırsat eşitliğinin sağlandığı özgür, mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye’ye ulaşabilmeyi hedeflemektedir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla; yapay bölünmüşlüğü önlemek, hak kayıplarını engellemek, ücret ve özlük haklarında gerekli düzeltmeler ve iyileştirmelerin yapılması için; toplu sözleşme ve toplu sözleşmeler hakkını üyelerinin çıkarlarını gözeterek şeffaf bir şekilde gerçekleştirerek, sağlık hakkının genişletilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Sendika, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan tüm kesimleri tek çatı altında toplamayı, paydaşların çıkarlarını eşit bir şekilde gözetme ve ayrımcılığı önleyen çalışmalar yapmakta olup; aile hekimliğinin uluslararası normlarda yapılması, meslek onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanması için gerekli çalışmalar yapmaktadır.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası birinci basamak sağlık sisteminde çalışanlar başta olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aktif olarak sahada görev alan; aile hekimi, aile sağlığı elemanı, araştırma görevlisi, ebe hemşire, ebe, hemşire, laboratuvar teknisyeni, pratisyen hekim, sağlık memuru ve diğer unvanlarda görev alan personellerin çalışma güvencelerinin sağlanmasını ve bu konuda çalışmalar yapmaktadır.

İletişim

Adres: Esentepe Mh. Milangaz Cd. No: 73 Asia Recidence A Blok Daire 3 Kartal / İstanbul

Telefon: 0 216 353 42 43

E-Posta: info@bdsendika.org.tr

Web: www.bdsendika.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – KESS; sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet …