Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi; Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda Türkiye‘nin sağlık alanında kurulmuş ilk tematik üniversitesidir. Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi adıyla bilinen yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olan hastane; son 50 yıldır tıpta uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti vermektedir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi; dönem I, II ve III teorik eğitimlerinde kullanılan 150 kişilik üç amfi, Dönem IV ve V eğitiminde kullanılan 20 şer kişilik 8 derslik, 50 kişilik üç derslik ve okuma salonları bulunmakta olup bu salonlar uygulanan plan çerçevesinde PDÖ ve Olgu Temelli Oturumlar için de kullanılabilmektedir. Anatomi laboratuvarında 580 maket ve üç kadavra, Histoloji, Mikrobiyoloji ve Fizyoloji laboratuvarlarında toplamda 130 öğrenci mikroskobu mevcuttur. Fizyoloji laboratuvarında, öğrenci pratik eğitimlerinde kullanılmak üzere 10 adet laboratuvar sistemi bulunmaktadır.

Hastane binasında, beceri eğitimlerinde kullanılmak üzere ayrı bir maket laboratuvarı bulunmakta olup, Dönem I’den Dönem VI’​ya kadar tüm sınıfların eğitimlerinde kullanılan çok sayıda beceri maketi bulunmaktadır. Ayrıca gelişmiş bir simülasyon maketi de mevcuttur. Klinik eğitimlerde ve sınavlarında kullanılmak üzere 13 ayrı OSCE laboratuvarı ve bir gözlem odası bulunmaktadır. Öğrenciler mevcut ses ve kamera düzeniyle, oluşturulan senaryolar ve eğitilmiş simüle hastalarla ilgili öğretim üyeleri tarafında izlenerek sınav olmaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde ölçme değerlendirmede teorik sınavlar için kullanılan otomasyon sisteminde soru bankası oluşturulmuştur. Soru bankasına öğretim üyeleri tarafından çok sayıda soru girilmiş olup, sorular bankadan seçilerek Dönem I den V’e kadar tüm sınıflarda formatif ve summatif sınavlarda kullanılmaktadır. Sınavlar tabletlerde yapılmakta ve yine sistem üzerinden değerlendirilmekte ve soru analizleri yapılmaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi, hem Tıp Eğitimi Bilgi Sistemi içerikli bir otomasyon programı ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalının oluşturduğu programla planlanıp uygulanarak izlenmektir. Tüm derslerin içerikleri, öğretim amaçları, yeterlilikler, öğrenim hedefleri ve öğretim çıktıları belirlenmekte ve öğrencilerin ulaşımına açılmaktadır. Eğitim içerikleri, ders sunuları ve soru bankası hem öğrenciler hem de öğretim elemanlarının ulaşabileceği şekilde kurgulanmıştır.​

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi – Johns Hopkins Üniversitesi Program Ortaklığı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi; Johns Hopkins Üniversitesi ile program ortaklığı anlaşması yapmıştır. Fakültede “Scolarly Concentration” adlı araştırma eğitimi bir yatay staj olarak Johns Hopkins Üniversitesi ile ortak olarak uygulanmaktadır. İlgili üniversite ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yapılmaktadır. Hem Johns Hopkins Üniversitesi hem de diğer uluslararası üniversitelerle işbirliği misyonu bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırma projelerini destekleme yönergesine göre öğrencilerin ekip içinde yer aldığı projelere öncelik verilmekte ve destek miktarı arttırılmaktadır. Öğrencilerine bilimsel düşünce, bilimsel araştırma kuralları, bilimsel proje yazabilme, bilimsel araştırmalarda ekip üyesi olma, bilimsel makale okuryazarlığı gibi birçok alanda yetkinlik kazandırmaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi; bilimsellik, bilim üretme, bilim insanı yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Öğretim elemanlarının araştırma faaliyetleri sürekli teşvik edilmektedir. Bilimsel araştırmaların sayı ve kalitesinin araştırılması stratejik hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları

Cerrahi Tıp Bilimleri

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Deontoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; İstanbul‘un merkezinde 55 bin metrekareden geniş bir alana kurulmuş olup 500 den fazla hasta yatağına ve 120 yoğun bakım yatağına sahiptir. Günlük 5000 poliklinik hizmeti verilmektedir. Öğrencilerinin eğitimi için de kullanılan hastanede öğrenciler, hemen her türlü vakayı görme ve deneyim kazanma olanağı bulmaktadır. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 48 öğrenciyle eğitime başlanan fakültede şu an toplam 734 öğrenci eğitim almaktadır.

İletişim

Adres: Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) PK: 34093 Fatih / İstanbul​

Telefon: 0 212 453 18 18

Faks: 0 212 453 18 83

E-Posta: tipfak@bezmialem.edu.tr

Web: tip.bezmialem.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı‘nın kuruluş amacına yönelik olarak Dr. Rıdvan …