Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşundan 5 yıl sonra 6 Haziran 1962 yılında Üniversite Yönetim Kurulu Tıp Fakültesi kurulması için tarihi bir karar alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nin hukuki bakımdan kurulmasının ilk adımı atılmıştır. Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunun almış olduğu bu kararla 15 Haziran 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına resmen başvurulmuştur. Bu karar 12 Temmuz 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanı tarafından onaylanmış; 15 Ağustos 1962 tarihinde de bu onayın yapıldığını bildiren resmi yazı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne iletilmiştir. Böylece Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nin kurulma kararı hukuki bakımdan tamamlanmıştır.

Aynı yıl Prof. Dr. Eyüp Hızalan, Dr. Muzaffer Kürkçüoğlu ve Dr. Tali Ural Uzman Müşavir olarak görevlendirilmiş, bu heyet dünyanın gelişmiş tıp merkezlerinde araştırmalar yaparak bir ihtiyaç planı hazırlamış ve 1963 yılında bu plan Devlet Planlama Teşkilatına sunulmuştur.

İhtiyaç planlarının hazırlanmasından sonra eğitim elemanlarının sağlanabilmesi için çalışmalar hız kazanmış ve bu konuda da görevlendirilen Dr. Muzaffer Kürkçüoğlu ve Dr. Tali Ural Hacettepe Tıp Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile Ankara’da bizzat görüşmüşler ve kuruluş aşamasında kendilerinin desteğini istemişlerdir. 17 Temmuz 1963 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iş birliği projesi ve protokolü Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve Prof. Dr. Eyüp Hızalan tarafından imzalanmış ve zamanın Milli Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Ökten tarafından tasdik edilmiştir.

Hazırlanan işbirliği protokolü gereğince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde yardımcı olacak 7 kişiden oluşan bir danışma kurulu oluşturulmuştur.  Devlet Planlama Teşkilatından davet edilen bir müşavirinde katıldığı ve 25 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Doğan Karan başkanlığında yapılan üçüncü Danışma Kurulu toplantısında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesörlerinden. Prof. Dr. Muharrem Köksal Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dekanlığına aday gösterilmiştir. Rektör Prof. Dr. Eyüp Hızalan 28 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Muharrem Köksal’ın dekan olarak atandığını bildirmiştir.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk öğrencileri 1964-1965 EğitimÖğretim Döneminde F.K.B. eğitimi almak üzere Hacettepe Tıp Fakültesine gönderilmiştir. Yirmi üç kişilik bu ilk öğrenci gurubu eğitimlerini tamamlayarak 13 Şubat 1966 tarihinde Erzurum’a dönmüşlerdir. 1966 yılında Tıp Fakültesine Dekan olarak Prof. Dr. Ali Ertuğrul görevlendirilmiştir. 12 Şubat 1966 tarihinde çoğu kendi imkanlarıyla yurt dışında ihtisas yapan 33 kişilik bir Öğretim Üyesi grubu Erzurum’a gelerek Sağlık Bakanlığından Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olan Numune Hastanesi’ nde göreve başlamıştır. 1968 yılında Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde Morfoloji binaları hizmete girmiş ve aynı yıl devrin başbakanı Süleyman Demirel tarafından araştırma hastanesinin temeli atılmıştır. Hastane inşaatının tamamlanmasından sonra Fakülte 1978 yılında kendi Hastanesine taşınmıştır.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birimleri 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

 • Acil Tıp
 • Adli Tıp
 • Aile Hekimliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Halk Sağlığı
 • İç Hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Nöroloji
 • Nükleer Tıp
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Radyoloji
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Genetik

Temel Tıp Bilimleri

 • Anatomi
 • Biyoistatistik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıp Eğitimi

İletişim

Adres: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 25240 Erzurum

Telefon: 0 442 344 66 66 – 0 442 344 65 10 – 0 442 344 65 01

Faks: 0 442 344 65 28 

E-Posta: tipfak@atauni.edu.tr

Web: www.atauni.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bakanlar Kurulu kararı ile 27 Ağustos 2015 tarihinde Uşak İlinde kurulmuştur. …