Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Müzeleri / Ankara Veteriner Anatomi Müzesi

Ankara Veteriner Anatomi Müzesi

Ankara Veteriner Anatomi MüzesiAVAM; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, hem tarihi hem de bilimsel önem taşıyan anatomik örneklerin zaman içerisinde yok olmasını önlemek amacıyla 10 Haziran 2013 tarihinde kurulmuştur.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, anatomik örneklerin eğitim ve sergileme amaçlı hazırlanma faaliyetleri; 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Anatomi Kürsüsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. Aradan geçen 80 yıl içerisinde, çok fazla emek ve zaman harcanarak veteriner anatomi alanında yüzlerce örnek biriktirilmiş fakat bu ürünleri muhafaza edecek ve sergileyecek bir tesisin tam olarak oluşturulamaması sebebiyle büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmiştir.

Anatomi Anabilim Dalı; hem tarihi hem de bilimsel önem taşıyan anatomik örneklerin zaman içerisinde yok olmasını önlemek amacıyla 2009 yılında yerleşik bir veteriner anatomi müzesi kurulması kararını almıştır. Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Merih Hazıroğlu; müzenin kurulması ile ilgili planlamaların yapılması, gerekli tekniklerin öğrenilmesi ve sonrasında da yürütülmesi faaliyetleri için, kürsünün öğretim görevlisi Dr. Okan Ekim’i görevlendirmiştir. Anatomik eserlerin hazırlanması ve sergilenmesi ile ilgili modern tekniklerin öğrenilmesi ve kürsünün altyapısının oluşturulması amacıyla; Anabilim Dalı akademik personeli, çeşitli yurt dışı ziyaret ve çalışmalarda bulunmuş, müzecilik ve anatomik preparat hazırlama teknikleri konusunda bilimsel becerisini arttırmıştır.

Ankara Veteriner Anatomi Müzesi Çalışmaları

Sonrasında da, Ankara Veteriner Anatomi Müzesi çalışmaları; modern bir anatomik sergileme tekniği olan ve ayrıca tüm Dünya’da ses getiren “Body Worlds” sergisiyle de topluma tanıtılan “plastinasyon tekniği”nin Ankara Üniversitesi’nde ilk defa rutin olarak hayvanlarda uygulanmasını sağlayan plastinasyon laboratuvarı kurulmuştur. Bunların yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de düzenli olarak kullandığı ve benzersiz eserler üretilen “Anatomik preparat hazırlama ünitesi” de oluşturulmuştur. Tüm bu bölümlerde üretilen anatomik örnekler, sergi envanterinin zenginleştirilmesi için en önemli altyapıyı oluşturmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerin ardından 10 Haziran 2013 tarihinde; Anatomi Anabilim Dalı kuruluşunun 80. yılında, Ankara Veteriner Anatomi Müzesi resmi olarak açılmış ve tüm halkın beğenisine sunulmuştur.

Ankara Veteriner Anatomi Müzesinin bu aşamaya getirilmesinde, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nın desteği büyük rol oynamıştır. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı akademik – idari personelinin özverili çalışmaları ve fakültenin atölyelerinde görev yapan personellerin katkıları da kayda değerdir.

Ankara Veteriner Anatomi Müzesindeki örneklerin; hazırlanması, muhafazası ve sergilenmesi faaliyetlerinde görev yapan akademik, idari ve teknik personel, aynı zamanda Anabilim Dalı kadrosundadır. Müzedeki tüm faaliyetler personellerin özverili çalışmalarıyla tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

Ankara Veteriner Anatomi Müzesi
İletişim

Adres: İrfan Baştuğ cad. 06110 Altındağ / Ankara

Telefon: 0 312 317 03 15 Dahili: 4481 veya 4480

Faks: 0 312 317 55 59

E-Posta: anatomimuze@gmail.com

Web: www.ankvetmuseum.com

About hipokratist

Check Also

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi, 26 Haziran 2008 tarihinde kapılarını halka açmıştır. Bakırköy …