Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Anadolu Sağlık-Sen

Anadolu Sağlık-Sen

Anadolu Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası kısa adı Anadolu Sağlık-Sen; 12 Eylül 2011 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Sendika, Demokratik Sendikalar Konfederasyon (DESK) üyesidir.

Anadolu Sağlık-Sen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun; 5 inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 3 sıra nolu “Sağlık ve sosyal hizmetler” hizmet kolunda kurulmuş Sağlık Sendikasıdır. Bu hizmet kolunda olup; kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Anadolu Sağlık-Sen Amaçları

Anadolu Sağlık-Sen; demokratik, laik ve çağdaş sosyal hukuk devleti ilkesinden hareketle, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve çalışma hayatında iş haklarının korunması ve geliştirilmesi; Anayasada ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, özgürlüklerin önünün açık, gelir dağılımının adalet ile paylaşıldığı, sosyal devlet olmanın gereksiniminden hareketle çalışanların devlet imkanlarından eşit olarak faydalandırıldığı, daha özgür, müreffeh bir Türkiye’ye ulaşmayı hedeflemektedir.

Anadolu Sağlık-Sen; çalışanların muasır yaşam standartlarına uygun bir ücret alabilmelerini sağlamak için her türlü yasal mücadeleyi yapmaktadır. Çalışma hayatında üyelerinin; ekonomik, demokratik kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı çalışanlara yönelik haksız uygulamaların yasalar çerçevesinde önüne geçmektedir. Sendika, üyelerinin arasında Dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin; bütün insanların eşit biçimde sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlandırılması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Çalışanlarının Evrensel İnsan Hakları Normları

Anadolu Sağlık-Sen; çalışanlara yönelik yapılan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, evrensel insan hakları normlarına dayalı ve uluslararası hukuk sözleşmelerinden doğan hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini sağlamaktadır. Çalışanların İşveren tarafından mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal içerikli yardımlar yapmayı; iş hayatı içerisinde karşılaştığı şiddete karşı daha güvenli alanlar sağlanmasını ve yasalarda korumaya yönelik caydırıcı önlemler alınmasının sağlamaktadır. Sendika, çalışanların iş hayatının sona ermesi ve yahut malüllük durumunda geride bırakacakları eş ve çocuklarının daha huzurlu ve mutlu yaşayabilmeleri için sosyal devlet imkanlarından daha fazla yararlandırılmalarını sağlamaktadır. Çalışanların meslek hayatlarında daha başarılı ve verimli olabilmeleri için vermiş olduğu kamu hizmetinin kalite açısından yükseltilmesine yönelik sempozyum, panel, Avrupa Birliği ülkeleri ile ortak projeler hazırlayarak güçlendirilmektedir.

Anadolu Sağlık-Sen; çalışanların iş hayatında kendilerini yenilemeleri ve yürürlüğe giren kanun, kanun hükmünde kararname, genelge, yönetmeliklerden bilgi sahibi olmaları için gazete, bülten, dergi, broşür yayınlayarak bilgi birikimlerinin geliştirilmesi; çalışanların engel ve özrü sebebi ile çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukların önüne geçilebilmesi adına daha kullanılabilir teknik imkanlar sağlanmaktadır. Sendika, çalışanların iş hayatında karşılaştıkları psikolojik yıpranmayı üzerilerinden atabilmeleri için sinema, tiyatro, müzikal eğlence, piknik gibi sosyal etkinliklerle çalışanın sosyalitesine katkıda bulunulmaktadır. Çalışanların aile birliğinin sağlanabilmesi için bayan çalışanlarının analık haklarından mahrum kalmaması, kreş ve özürlü, yaşlı aile yakınlarının bakımlarının sağlanabilmesi için çalışanlara kolaylıklar sağlanmasını ve çalışanların iş güvencesinin sağlanabilmesi için sendikal örgütlenmenin rahatça sağlamaktadır.

İletişim

Adres: Toros Sokak 5/2 Sıhhiye, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 229 24 55

Faks: 0 312 229 24 56

E-Posta: bilgi@anadolusagliksen.org.tr

Web: www.anadolusagliksen.org.tr

About hipokratist