Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Dergiler / Akdeniz Tıp Dergisi

Akdeniz Tıp Dergisi

Akdeniz Tıp Dergisi; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organı olarak 1982 yılında Antalya‘da tıp dergisi olarak kurulmuştur.

Akdeniz Tıp Dergisi yayın dili Türkçe ve İngilizce olarak; Ocak, Mayıs, Eylül ayları olmak üzere yılda üç kez dört ayda bir yayınlanan bilimsel ve hakemli, disiplinlerarası bir dergidir.

Derginin amacı, sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye’de yapılmakta olan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunmanın yanı sıra duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktadır. Dergi, Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ve elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlanmasının yanında ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almayı hedeflemektedir.

Akdeniz Tıp Dergisi

Dergi, hedefleri doğrultusunda; yayınlanması istenilen makalelerin temel, klinik ve epidemiyolojik özgün araştırmaları içermesi, editör görüşü, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, teknik notların yanı sıra tıp eğitimi, tıp tarihçesi ve biyografi yazıları kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yazılı ve elektronik formatta yayınlanmamış veya yayınlanma amacıyla bir başka dergiye ya da elektronik ortama gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergiye gönderilecek yazılarda, Türk dergilerinde yayınlanmış makalelere de atıf yapılması özellikle aranmaktadır.

akdeniz medical journalAkdeniz Tıp Dergisi; ResearchBib – Academic Research Index, Directory of Research Journals Indexing – DRJI, International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing, Academia Social Science Index – ASOS İndeks, Academic Keys, TÜBİTAK – ULAKBİM, TurkMedline, CiteFactor, Araştırmax ve EuroPub tarafından dizinlenmektedir.

Akdeniz Tıp Dergisi, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunmasını istemesinin yanında insan ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda; ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esas olarak kabul etmektedir. Dergi, İnsan öğesinin içinde bulunduğu çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi“, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu“‘nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı‘nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul etmektedir.

İletişim

Prof. Dr. Erkan Çoban

Adres: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı H Blok Kat: 1 Kat Antalya

Telefon: 0 242 249 35 78

E-Posta: ecoban@akdeniz.edu.tr

Web: akdeniztipdergisi.org

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, göğüs hastalıkları kapsamına giren tüm konularda yayınlar yapmak amacıyla 2010 …

Bir cevap yazın