Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp ve Sağlık Kitapları / Adli Tıp & Adli Bilimler

Adli Tıp & Adli Bilimler

Adli Tıp & Adli Bilimler kitabı; adli tıp ve adli bilimler alanında güncel ve temel bir kaynak eser olarak Prof. Dr. Halis Dokgöz editörlüğünde, Akademisyen Kitabevi tarafından 2019 yılında basımı yapılmıştır.

Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden; başta sağlık, fen ve sosyal bilimler olmak üzere eğitim, teknoloji ve pozitif bilimler topluluğunu kapsayan adli bilimler multidisipliner bir alan olarak tanımlayan kitap; sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi disiplinlerin içinde “Adli Tıp” önemli bir işleve sahip olduğunu belirtmektedir.

Bilimin sürekli gelişim gösterdiği 21. yüzyılda, Türkiye’de adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada gündeme gelen çeşitli olaylar ve tartışmalar çeşitli adli tıp kitaplarında yaşanan tutarsızlık sınırını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir adli tıp ve adli bilimler çalışılması ve araştırılması gereksinimi kitabın oluşumunu sağlamıştır.

Adli Tıp & Adli Bilimler kitabı; güncel ve temel bir kaynak eser olarak adli tıp ve adli bilimler alanları başta olmak üzere, hukuk ve medya beraber diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıkmıştır. Adli tıp ve adli bilimler alanının hukuksal çerçeve içinde görülmesi ile hukuksal normlar, yerel ve evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermekle birlikte bilimsel gelişmelere de eşdeğer olmak durumu olarak görmektedir. Kitap bu örnekler ile tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp bilimleri alanındaki uzmanlar ve asistanları ve farklı alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri beraber; tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi birçok alanda çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri kapsamaktadır.

Kitabın okuyucuya, tıp bilimi bilimsel normlarının yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin parçası olarak, ulusal ve evrensel hukuk konusunda evrensel etik ilkelere bağlı olarak bir yaklaşım kazandırılması hedeflenmektedir.

Adli Tıp & Adli Bilimler

İçindekiler

1. Adli Bilimler

Prof. Dr. Halis Dokgöz – Dr. Öğr. Üyesi Uğur Koçak

2. Bilirkişilik

Prof. Dr. Halis Dokgöz

3. Hekimlerin Yasal Sorumlulukları

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız – Prof. Dr. Erdem Özkara – Prof. Dr. Halis Dokgöz

4. Tıbbi Uygulama Hataları

Prof. Dr. Erdem Özkara – Prof. Dr. Halis Dokgöz

5. Ölüm ve Postmortem Değişimler

Prof. Dr. İmdat Elmas – Doç. Dr. Gökhan Ersoy

6. Adli Entomoloji

Öğr. Gör. H. Nihal Açıkgöz

7. Adli Kimliklendirme

Prof. Dr. Sermet Koç – Doç. Dr. Muhammet Can

8. Ani Beklenmedik Şüpheli Ölümler

Prof. Dr. Mete Gülmen – Uzm. Dr. Kenan Kaya

9. Çocuk Ölümleri

Prof. Dr. Işıl Pakiş – Prof. Dr. Sermet Koç

10. Asfiksiler

Prof. Dr. Şerafettin Demirci – Prof. Dr. Kamil Hakan Doğan

11. Adli Otopsi

Doç. Dr. Ümit Ünivar Göçeoğlu – Prof. Dr. Yasemin Balcı

12. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi

Dr. Dt. Elif Günçe Eskiköy

13. Olay ve Olay Yeri Rekonstrüksiyonu

Prof. Dr. Çağlar Özdemir – Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz

14. Adli Tıpta Orijin

Prof. Dr. Oğuz Polat – Prof. Dr. Serhat Gürpınar

15. Yaralar

Prof. Dr. Nadir Arıcan – Prof. Dr. Halis Dokgöz

16. Ateşli Silah ve Patlayıcı Yaralanmaları

Prof. Dr. Fatma Yücel Beyaztaş – Doç. Dr. Celal Bütün

17. Adli Rapor

Prof. Dr. Hakan Kar – Prof. Dr. Halis Dokgöz

18. Çocuk İstismarı ve İhmali

Prof. Dr. Halis Dokgöz – Prof. Dr. Oğuz Polat

19. Adli Görüşme

Doç. Dr. Sunay Fırat

20. Cinsel Şiddet

Prof. Dr. Hakan Kar – Prof. Dr. Çağlar Özdemir

21. İnsan Hakları İhlalleri ve Tıbbi Belgeleme

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

22. Mobbing

Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz – Prof. Dr. Halis Dokgöz

23. Kadına Yönelik Şiddet

Prof. Dr. Oğuz Polat – Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız

24. Adli Psikiyatri

Uzm. Dr. Lale Tırtıl – Prof. Dr. Ümit Biçer – Prof. Dr. Gökhan Oral

25. Adli Tıp ve Etik

Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman – Prof. Dr. Halis Dokgöz

26. Adli Genetik

Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu – Dr. Öğr. Üyesi Gavril Petridis

27. Adli Toksikoloji

Prof. Dr. Serap Annette Akgür – Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu

28. Alkol

Doç. Dr. İ. Özgür Can

29. Kriminalistik

Prof. Dr. Ali Rıza Tümer – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cavlak

30. Kan Lekesi Model Analizi

Prof. Dr. Kemalettin Acar

31. Adli Belge İnceleme

Prof. Dr. İsmail Birincioğlu – Prof. Dr. Rıza Yılmaz

32. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Maluliyet

Prof. Dr. Nursel Gamsız Bilgin – Prof. Dr. Ahmet Hilal – Prof. Dr. Necmi Çekin

33. Yaş Tayini

Prof. Dr. Aysun Baransel Isır – Prof. Dr. Bora Büken

34. Adli Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Hamzaoğlu – Prof. Dr. M. Fatih Yavuz

35. Adli Antropoloji

Dr. Öğr. Üyesi Özge Ünlütürk

36. Adli Odontoloji

Dr. Dt. Hüseyin Afşin

Ek 1. Avrupa Konseyi Temsilciler Kurulu Medikolegal Otopsi Kuralları

Ek 2. Adli Muayene Formları

Ek 3. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi

adli tıp & adli bilimlerKitap: Adli Tıp & Adli Bilimler 

Editör: Prof. Dr. Halis Dokgöz

Sayfa Sayısı: 976

Baskı Yılı: 2019

Dil: Türkçe

Yayınevi: Akademisyen Kitabevi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Harty Klinik Uygulamada Endodonti

Harty Klinik Uygulamada Endodonti

Harty Klinik Uygulamada Endodonti; Bun San Chong‘ın editörlüğü, Prof. Dr. Bahar Özçelik‘in çeviri editörlüğünde 2019 …