Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Acil Tıp

Hayatı tehdit edici tüm sağlık problemlerine hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi esasına dayanan bir tıp disiplini olan Acil Tıp, hastane öncesi bakım ve acil servis hizmetleri, doğası gereği 7/24 kesintisiz devam eden, mortalitesi ve morbiditesi yüksek sağlık sorunlarıyla ilgilidir. Savaş tıbbı ve afet tıbbı ile elde edilen bilgi ve birikim, özelleşmiş sistemler kurmanın ve acil bakımda uzman sağlık profesyonellerinin yer almasının tıbbi sonuçları iyileştirdiğini gösterdi. Dünyadaki kabul görüşünden yaklaşık 40 yıl kadar sonra Acil Tıp, Türkiye’de de 1993’te asistanlık eğitimi verilen bir uzmanlık olarak kabul edildi. Şu anda pek çok üniversite ve eğitim hastanesinde Acil Tıp Uzmanı yetiştiren klinikler var.

Anabilim Dalının Sunduğu Sağlık Hizmetleri

  1. Temel yaşam desteği
  2. İleri kalp yaşam desteği
  3. Travma yaşam desteği
  4. Zehirlenmiş hastaların tedavisi
  5. Kalple ilişkili acil durumların ilk müdahale ve tedavisi
  6. Felç (inme) vb. acil durumların ilk müdahale ve tedavisi
  7. Hayatı tehdit eden her türlü acil tıbbi durumun tanı ve tedavisi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Biyofizik

Biyofizik

Biyofizik, fizik prensipleri ile teknikleri, metodları ve aletleri canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda; biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında …