Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Acil Tıp Uzmanları Derneği

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Acil Tıp Uzmanları Derneği 1999 yılında Ankara‘da kuruldu.
Acil Tıp Uzmanları Derneği; Türkiye’de acil tıp alanının genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Acil tıp sahasında çalışan hekimleri acil tıp konularında mezuniyet sonrası eğitime teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek, hekimlerin özlük haklarını korumak; maddi ve manevi çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf etmektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği; tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek ve eğitim standartlarını belirlemek, acil sağlık hizmetlerinin organizasyon, sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirmektedir. Acil tıp ile ilgili olarak yapılacak klinik öncesi ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği; acil tıp uzmanlarının gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışma koşulları iyileştirmek için çalışmalarda bulunmaktadır. Acil tıp hekimlerinin hastane öncesi ve hastane sonrası acil hizmetler sisteminde ve felaket planlamasında aktif olarak çalışmalarını desteklemektedir. Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlardaki kaliteli acil sağlık hizmetini ve hasta nakli standartlarını belirleyip kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasını teşvik etmektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği; acil tıp sahasında çalışanların tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Acil tıp uzmanlarının eğitim, çalışma, ekonomik, standartlarını iyileştirmek ve bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Acil tıp uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bu konuda temel danışmanlık görevini üstlenmektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği; acil tıp konuları ile ilgili belirli aralıklarla kurs ve sınav düzenleyerek kaliteyi arttırmaktadır. Acil tıp alanındaki eğiticilerin verimliğini desteklemektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği tıp öğrencilerinin acil tıp uzmanlığını seçmelerini desteklemektedir. Acil Tıp Anabilim Dallarının kaliteli bir şekilde çoğaltılması ve geliştirilmesine yardımcı olmak; tüm vatandaşların iyi bir acil servis almasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapmaktadır. Acil servis hastalarının sorunlarıyla ilgilenmek ve daha iyi hizmet alabilmelerini temin etmektedir. Acil tıp alanında geleceğin eğitici, araştırıcı ve yöneticilerini yetiştirmek için kurs, toplantı ve kaynaklar ile teşvikte bulunmaktadır.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Hizmetleri 

  • Komisyonlar ve Çalışma Grupları
  • Kurslar
  • Acil Tıp Okulu
  • Ultrason Okulu
  • Yeterlilik Kurulu
  • Kongre ve Sempozyum
  • Yarışmalar

İletişim

Adres: Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19 06550 / Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 426 12 14

Faks: 0 312 426 12 44

E-Posta: info@atuder.org.tr

Web: www.atuder.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği; parazitoloji bilimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla Bornova İzmir‘de kurulmuştur. Dernek bilimsel olarak …