Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği; Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, 11 Mayıs 2000 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte, Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere sağlık hizmeti sunan ve ilgili olan; tüm kurum ve kuruluşların uymakla yükümlü oldukları esasları belirlemektedir. Bu kuruluşlar arasında koordinasyon temin edilmesinin yanında; Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirtilmiştir.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği; 7 Mayıs 1987 tarihli Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu, 11 Nisan 1928 tarihli Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu, 13 Ekim 1983 tarihli Karayolları Trafik Kanunu ile 2 Kasım 2011 tarihli Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Acil Sağlık Hizmetlerinin Teşkili, Sevk ve İdaresi

Acil sağlık hizmetlerinin Türkiye genelinde sunulabilmesi için; kesintisiz olarak bir ekip anlayışıyla yürütülmesi ve kısa süre içinde ulaşılabilirliği olması esas olarak belirlenmiştir. Acil sağlık hizmetlerinin belirtilen esaslara göre Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda kamu veya özel tüm kurum ve kuruluşların iştiraki ile tek merkezden yönetilmesini sağlamak amacıyla, hizmetin yürütülmesi için acil sağlık hizmetleri teşkil olunmuştur. Bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Müdürlükleri tarafından İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon KomisyonuASKOM teşkil edilmiştir.

Hizmetin Sevk ve İdaresi

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Türkiye genelinde acil sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumludur. Bununla birlikte iller bazında acil sağlık hizmetleri, şube müdürlüğü tarafından denetlenip koordine edilmektedir. Ayrıca il ambulans servisinin sevk ve idaresi il ambulans servisi başhekimliği tarafından yürütülmektedir. Olağandışı durumlarda, lüzum görülen hallerde; kamu kurum/kuruluşlar ile kişi/kişilere ait ambulans ekiplerinin sevk ve idaresi başhekimlik tarafından gerçekleştirilmektedir.

Acil Sağlık Hizmeti Birimleri

Acil sağlık hizmeti birimleri; temel hizmet ve destek hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte illerde faaliyet gösteren tüm acil sağlık hizmet birimleri; hizmetle ilgili diğer birimler sundukları hizmet açısından bağlı oldukları İl Sağlık Müdürlüğüne karşı sorumludur. Ayrıca acil sağlık hizmetlerinde yer alan temel hizmet birimleri; Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile birlikte hastane acil servisleridir.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

acil-saglik-hizmetleri-yonetmeliği-pdf

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği; toplumu oluşturan bireylerin sağlık bilinci ve davranışlarını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilmek amacıyla …

Bir cevap yazın