Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılmasıyla birlikte Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı” adı ile 2000 yılında kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı‘na bağlı olarak görev yapmakta olan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü durumlarda yapılması gereken acil sağlık hizmetlerini Türkiye genelinde planlaması, organize etmesi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Kurum, gerekli gördüğü durumlarda mobil sağlık hizmetlerini, ilgili resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde planlamasının yanı sıra; faaliyet ilkelerini tespit etme ve uygulama gibi çalışmaları yürütmektedir.

11 Ekim 2011 tarihinde hazırlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan yönerge ile Genel Müdürlüğe bağlı; Afet ve Acil Durum Yönetimi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İdari ve Mali İşler, Eğitim ve Projeler, Lojistik ve Teknik Hizmetler ve İzleme Değerlendirme Daire Başkanlıkları oluşturulmuştur.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlıkları
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı; acil, afet ve olağan dışı durumlarla ilgili gerekli planlar yapma, organizasyonu sağlama, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlere temin ettirmekte olup; kriz yönetim merkezi yürütme, olağan ve olağan dışı tüm durumlarda faaliyetinin 24 saat esasına göre sürdürülmesini sağlamaktadır.
  • 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı; Türkiye genelinde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini planlama, ilgili hizmet birimlerinin nitelik, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemenin yanı sıra; iller ve bölgeler arasındaki koordinasyona yönelik düzenlemeler yapmaktadır.
  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı rehberler doğrultusunda yıllık ve uzun dönemli birim bütçesinin hazırlanması ile beraber; izlenmesi ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini koordine ederek denetlemektedir.
  • Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı; acil aağlık hizmetleri eğitimleri ile ilgili mevzuatı araştırma, geliştirmek ve düzenlemekle birlikte; acil sağlık hizmetleri çalışanlarına yönelik eğitimler düzenleme, gerektiğinde üniversiteler ve ilgili derneklerle koordinasyonu sağlamaktadır.
  • Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı; genel müdürlüğün faaliyetlerini etkileyen politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamasıyla beraber; afet ve olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulacak malzemelerin, afet öncesi, sırası ve sonrasında depolama ve tahsis hizmetlerini sağlamaktadır.
  • İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı; genel müdürlüğün faaliyetlerini etkileyen politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra; kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlayarak, yıllık faaliyet programlarının uygulanmasını sağlamaktadır.
İletişim

Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi PK: 06800 4. kat Ankara

Telefon: 0 312 585 12 710 312 585 14 00

Faks: 0 312 432 26 72

E-Posta: acilafet@saglik.gov.tr

Web: acilafet.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı ile 19 Mart 2012 tarihinde Sağlık …

Bir cevap yazın