Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Günlük Arşivler

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 24 Nisan 1930 tarihinde mecliste kabul edilerek, 6 Mayıs 1930 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun aradan geçen zaman içinde kısmi olarak değişikliklere uğramıştır. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun gerekçesi, Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine “Umumî hıfzıssıhha kanunu esbabı mucibe lâyihası” adıyla 17 Nisan 1929 tarihinde sunulmuştur. …

Oku »